PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | z. nr 41 Gospodarka Polski 1990-2014. Nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju | 412--431
Tytuł artykułu

Źródła wiedzy warunkującej innowacyjne działania przedsiębiorcze - konsekwencje dla sterowania kierunkami rozwoju systemów gospodarczych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Sources of Knowledge Determining Innovation Based Entrepreneurship - Implications for Economic Systems Development Policy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem przedstawianego opracowania jest wskazanie możliwości oddziaływania na innowacyjne zachowania przedsiębiorcze poprzez właściwy dobór instrumentów polityki gospodarczej skierowanych na procesy związane z poszukiwaniem, tworzeniem, pozyskiwaniem, transformacją i komercjalizacją wiedzy poprzez mechanizmy przedsiębiorcze. Zaprezentowane wnioski wynikają z autorskich badań opartych na strategii studium przypadku przeprowadzonych wśród małych firm innowacyjnych, w szczególności firm młodych, rozwijających się w oparciu o wiedzę akademicką. Analiza źródeł wiedzy potrzebnych do realizacji działań innowacyjnych oraz czynników gospodarczych wpływających na ich dostępność prowadzona jest w oparciu o etapowy model rozwoju firm, pozwalający na przejście od innowacji przyrostowych do przełomowych. Wskazuje się, że otoczenie firm i dostęp w nim do źródeł wiedzy może wpływać stymulująco lub hamująco na rozwój innowacyjnych przedsięwzięć. Warunkuje ono poziom efektów uzyskiwanych na poszczególnych etapach rozwoju, jak również przechodzenie pomiędzy nimi. Analiza pokazuje ponadto, że dla rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości ważne jest istnienie systemów umożliwiających wzrost firm poprzez zapewnienie równoległego dostępu do źródeł wiedzy o charakterze specjalistycznym, rynkowym i biznesowym. Endogeniczny potencjał otoczenia biznesowego firm i jego zdolność ciągnięcia ich transformacji w kierunku wyższej innowacyjności wydaje się mieć kluczowe znaczenie dla mechanizmów rozwojowych. Podsumowaniem prowadzonych analiz jest wniosek, że istnieje możliwość sterowania instrumentami polityki gospodarczej w taki sposób, aby pobudzić tworzenie i rozwój małych firm innowacyjnych, niezbędne jest przy tym uwzględnienie uwarunkowań rozwoju firm wynikających z etapu rozwoju. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of this paper is to propose how policy makers can promote development of small innovative firms in various economic contexts. The proposition is based on an analysis of processes related to searching for, acquiring and developing of knowledge, and then its transformation and commercialization through entrepreneurship. Presented conclusions result from author's research conducted within small innovative firms, especially those which are based on knowledge sourced from academia, with the support of case study strategy. The analysis of sources of knowledge required to propose innovative market offers and economic factors determining availability of those sources has been based on author's stage-gate model of firm's development, describing transformation of firms products from incremental to break-through innovations. It is stated that firm's environment, when reach in sources of knowledge can both stimulate and damp down development of innovative business ventures. The economic environment impact performance the firm is able to achieve at each stage of development, as well as gives an opportunity to jump into the next stage. The analysis gives an evidence that development of innovation based entrepreneurship in the economy is determined by systems which enable their grow by providing a parallel access to technological, market and business knowledge. The analysis ends with conclusions that economic systems development policy can be used as a vehicle stimulating development of small innovative firms, it must be however sensitive to factors determining development of the firms depending on stage of their development and endogenous potential of the business environment they source from the knowledge which they need to prosper and develop. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Acs Z.J., Braunerhjelm P., Audretsch D.B., Carlsson B., 2009, The knowledge spillover theory of entrepreneurship, "Small Business Economy", No. 32.
 • Agrawal A., 2001, University-to-industry knowledge transfer: Literature review and unanswered question, "International Journal of Management Reviews", Vol. 3, No. 4.
 • Arrow K., 1962, The economic implications of learning by doing, "The Review of Economic Studies", Vol. 29, No. 3.
 • Audretsch D.B., Aldridge T.T., 2009, Scientist commercialization as conduit of knowledge spillovers, "Annuals of Regional Science", No. 43.
 • Barney J.B., 1986, Strategic factor markets: expectations, luck, and business strategy, "Management Science", No. 32.
 • Bresnahan T., Trajtenberg M., 1995, General purpose technologies: 'engines of growth'?, "Journal of Econometrics", No. 65.
 • Chetty S., 1996, The case study method for research in small and medium-sized firms, "International Small Business Journal", Vol. 15, No. 1.
 • Clarysse B., Wright M., Lockett A., Van de Velde E., Vohora A., 2005, Spinning out new ventures: a typology of incubation strategies from European research institutions, "Journal of Business Venturing", No. 20.
 • Covin J.G., Slevin D.P., 1989, Strategic management of small firms in hostile and benign environments, "Strategic Management Journal", Vol. 10, No. 1.
 • Dierickx I., Cool K., 1989, Asset stock accumulation and sustainability of competitive advantage, "Management Science", vol. 35, no. 12.
 • Eisenhardt K., 1991, Better stories and better constructs: the case for rigor and comparative logic, "Academy of Management Review", Vol. 16, No. 3.
 • Giamartino G.A., Will small business be the answer for developing economies?, "Journal of Small Business Management" 1991, Vol. 29, No. 1.
 • Glaser B.G., Strauss A.L., 1967, The discovery of grounded theory: strategies for qualitative research, Aldine de Gruyter, New York.
 • Gorzko M., 2008, Procedury i emergencja. O metodologii klasycznych odmian teorii ugruntowanej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Heirman A., Clarysse B., 2004, How and why do research-based start-ups differ at founding? A resorce based configurational perspective, "The Journal of Technology Transfer", Vol. 29, No. 3-4.
 • Konecki K.T., 2000, Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kuratko D., Hodgetts R., 2004, Entrepreneurship. Theory, process, practice, 6th ed., Thomson South-Western, Mason-Ohio.
 • Li L., Ching-Yick TSE E., Gu B.Y., 2006, The relationship between strategic planning and entrepreneurial business orientation, "The Chinese Economy", Vol. 39, No. 6.
 • Li Y., Zhao Y., Tan J., Liu Y., 2008, Moderating effects of entrepreneurial orientation on market orientation-performance linkage: evidence from Chinese small firms, "Journal of Small Business Management", Vol. 46, No. 1.
 • Lucas R.E. Jr., Making a miracle, "Econometrica" 1993, Vol. 61, No. 2.
 • Lumpkin G.T., Dess G.G., 1996, Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance, "Academy of Management Journal", Vol. 21, No. 1.
 • Lundvall B.-Å., 1992, National systems of innovation: towards a theory of innovation and interactive learning, Pinter, London.
 • Lynn G.S., Morone J.G., Paulson A.S., 1996, Marketing and discontinuous innovation: The probe and learn process, "California Management Review", Vol. 38, No. 3.
 • Łobacz K., 2012, Koncepcja oceny procesu komercjalizacji przedsięwzięć gospodarczych w akademickich inkubatorach przedsiębiorczości w Polsce, rozprawa doktorska, maszynopis powielony, Szczecin.
 • Matusiak K.B., 2010, Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy. Rola i miejsce uniwersytetu w procesach innowacyjnych, SGH w Warszawie, Warszawa.
 • Mazzarol T., Reboud S. (eds), 2009, Strategic innovation in small firms. An international analysis of innovation and strategic decision making in small and medium sized enterprises, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton.
 • Mueller S.L., Goic S., 2002, Entrepreneurial potential in transition economies: A view from tomorrow's leaders, "Journal of Developmental Entrepreneurship", Vol. 7, No. 4.
 • Nelson R., Winter S., 1982, An evolutionary theory of economic change, Harvard University Press, Cambridge, MA.
 • OECD, 1997, Technology incubators: nurturing small firms, Organisation for Economic Co-Operation and Development, Paris.
 • Oppenheim A.N., 2004, Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań.
 • Penrose E.T., 1959, The theory of the growth of the firm, JohnWiley and Sons, New York.
 • Peshkov I., 2008, Granice stosowalności. Teorie wzrostu endogenicznego wobec procesów transformacji systemowej [w:] S. Pangsy-Kania, K. Piech, Innowacyjność w Polsce w ujęciu regionu: nowe teorie, rola funduszy unijnych i klastrów, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
 • Piech K., 2009, Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarczym: w kierunku pomiaru współczesnej roli państwa, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
 • Romer P., 1986, Increasing returns and long-run growth, "Journal of Political Economy", Vol. 94, No. 5.
 • Schumpeter J.A., 1934, The theory of economic development: an inquiry into profits, capital, credit, interest and the business cycle, Oxford University Press, London.
 • Schumpeter J.A., 1939, Business cycles: a theoretical, historical, and statistical analysis of the capitalist process, McGraw-Hill New York and London.
 • Schumpeter J.A., 1942, Capitalism, socialism and democracy, Unwin, London.
 • Su Z., Xie E., Li Y., 2009, Organizational slack and firm performance during institutional transitions, "Asia Pacific Journal of Management", No. 26.
 • Su Z., Xie E., Wang D., Li Y., 2011, Entrepreneurial strategy making, resources, and firm performance: evidence from China, "Small Business Economics", No. 36.
 • Wernerfelt B., 1984, A resource-based view of the firm, "Strategic Management Journal", No. 5.
 • Yin R.K., 1989, Case study research: design and methods, Sage Publications, London.
 • Zienkowski L., 2003, Gospodarka oparta na wiedzy - mit czy rzeczywistość [w:] Wiedza a wzrost gospodarczy, red. L. Zienkowski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171364031

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.