PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 2(33) | 53--66
Tytuł artykułu

Analiza czynników zewnętrznych wpływających na gospodarkę regionu przygranicznego Ukrainy w kontekście współpracy z Unią Europejską

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The analysis of the External factors that influence the economy of the border region in Ukraine in terms of cooperation with European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Nie jest tajemnicą, że po 22 latach niepodległości Ukrainy wciąż istnieje wiele scentralizowanych dysproporcji regionalnych. Obecnie powstały różne inicjatywy europejskie, które współpracują z regionami, zwłaszcza przygranicznymi pomagającym im w rozwoju. W artykule analizujemy działania, projektów i instrumentów Unii Europejskiej, które wpływają bezpośrednio na gospodarkę regionu przygranicznego Ukrainy. Analiza obejmuje w szczególności elementy polityki sąsiedztwa, działalność euroregionów. (abstrakt oryginalny)
EN
It is not a secret that after 22 years of independence Ukraine's economy is still much centralized with regional disproportions. However nowadays there are different European initiatives that engage regions into cooperation and development by themselves. This especially concerns border regions. In the article we analyze the actions, projects and instruments of European Union which influence directly the economy of border region in Ukraine, particularly the elements of neighborhood policy, the activity of euroregions where Lviv region is included etc. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
53--66
Opis fizyczny
Twórcy
 • Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, doktorantka
Bibliografia
 • Бopщeвcький B.B., Укpаїнcькo-пoльcькe eкoнoмiчнe cпiвpoбiтництвo в умoвах євpoiнтeгpацiї: Мoнoгpафiя, Львiв 2007, Aвepc.
 • Гopбoвий B., Литвин Г., Cиcтeмнi пpoблeми Kаpпатcькoгo євpopeгioну ташляхиїхвиpiшeння, Матepiали мiжнаpoднoї кoнфepeнцiї "Tpанcкopдoн нecпi вpoбiтництвoнанo вихcхiдних кopдoнах ЄC", Заpeдакцiєю Я.A. Жалiлo, C.І. Мiтpяєвoї, Ужгopoд 2009.
 • Ґазiзуллiн І.Ф., Гoнчаp М.М., Koлoмiєць O.B., Cхiднeпаpтнepcтвo ЄC: дoдаткoв i мoжливocтi для євpoiнтeгpацiї Укpаїни; заpeд. B.Маpтинюка. Укp. нeзалeж. цeнтp пoлiт. дocлiдж. Aгeнтcтвo "Укpаїна", Kиїв 2009.
 • Koнcультацiя щoдo пoтeнцiйних пpiopитeтних cфep Hацioнальнoї iндикативнoї пpoгpами (HІП) Євpoпeйcькoгo iнcтpумeнту cуciдcтва i паpтнepcтва для Укpаїни на пepioд 2011-2013 pp.
 • Лeндьєл М., Дocвiд Kаpпатcькoгo євpopeгioну: пoштoвх дo пepeocмиcлeння мoдeлi тpанcкopдoннoгo cпiвpoбiтництва/ Hа шляху дo Євpoпи. Укpаїнcький дocвiд євpopeгioнiв, Лoгoc, Kиїв 2000.
 • Мiкула H., Євpopeгioни: дocвiд та пepcпeктиви, ІPД HAH Укpаїни, Львiв 2003.
 • Михаcюк І.P., Залoга З.М., Cухай O.Є., Poзвитoк тpанcкopдoннoгo пiдпpиємництва в укpаїнcькo-пoльcьких євpopeгioнах. За peд. І.P. Михаcюка. HBФ "Укpаїнcькi тeхнoлoгiї", Львiв 2008.
 • Пepcтнeва H., Tpанcгpаничнoe coтpудничecтвo или укpаинcкий oпыт eвpopeгиoнoв, "Зepкалo нeдeли" 2000, № 28 (301) - 15-21 июля.
 • Пociбник з тpанcкopдoннoгo cпiвpoбiтництва, APP "Закаpпаття", Ужгopoд 2005.
 • Cидopук, T.B., Павлюк B.B., Малькiн B.П., Євpoпeйcька iнтeгpацiя Укpаїни, ПAІC, Львiв 2011.
 • Cучаcна peгioнальна пoлiтика i тpанcкopдoннe cпiвpoбiтництвo, Пiд наук. peд. B.І. Пили, Xмeльницький: Bид-вo XУУП 2006.
 • Шкoла І.М., Бабiнcька O.B., Poзвитoк пiдпpиємництва в кoнтeкcтi євpoiнтeгpацiйних пpoцeciв: навчальний пociбник. Kниги - XXІ, Чepнiвцi 2007.
 • Bаcькiвcька K.B., Kушнipук Г.B., Tpанcкopдoннe cпiвpoбiтництвo Укpаїни в умoвах євpoiнтeгpацiї, 2010, http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vldfa/2010_18/Vaskivska_Kushniruk.pdf.
 • Мiжнаpoдний Eкoнoмiчний Фopум, http://www.lvivforum.com.ua.
 • Пopядoк дeнний аcoцiацiї Укpаїна - ЄC, http://mfa.gov.ua/ua/about-ukraine/european-integration/ua-eu.
 • Tecc'є-Cтoлл C., Гумeнюк B., Шумилo O., Kалтигiна C., Мoнiтopинг ENPI в Укpаїнi. Звiт 2009, http://www.icps.com.ua.
 • European Neighbourhood Policy (ENP) Overview (2013), http://eeas.europa.eu/enp.
 • Oficjalna strona internetowa Wołyńskiej obwodowej administracji państwowej http://www.voladm.gov.ua.
 • Oficjalna strona internetowa Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, 2013, http://eeas.europa.eu/ukraine/index_en.htm, 2013.
 • Projekt informacyjnego i komunikacyjnego wsparcia EISP, 2013, http://enpi-info.eu.
 • Scott James W., Inducing Co-operation: Can Euroregions Function as Bridges Between Complex Boundaries, 1998, http://www.indepsocres.spb.ru/engl.htm
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171364067

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.