PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 25 Orientacja na klienta na konkurencyjnym rynku | 211--222
Tytuł artykułu

Zachowania młodych konsumentów i seniorów na rynku żywności ekologicznej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Behaviour of Young Consumers and Seniors on Organic Food Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem badań było określenie uwarunkowań zachowań na rynku żywności ekologicznej wśród młodych konsumentów i seniorów, mieszkańców północno-wschodniej Polski. Deklaracje badanych wskazują na wzrost zainteresowania ochroną środowiska naturalnego, ale jest to uwarunkowane wiekiem. Badani wskazują, że najważniejszym atrybutem żywności ekologicznej jest jej sposób wytwarzania, co daje tej żywności walory zdrowotne, a dbanie o zdrowie własne i rodziny, to główny motyw zakupu tej grupy żywności i ten aspekt nie zależy od wieku respondentów. W przypadku młodych konsumentów pojawiają się motywy społeczne, jakie warunkują zainteresowanie żywnością ekologiczną. Badani konsumenci nie sięgają po produkty ekologicznego rolnictwa z powodu ograniczonej liczby miejsc ich nabycia oraz zbyt wysokiej ceny.(abstrakt oryginalny)
EN
The main objective of this study was to determine conditions of young consumers and seniors behavior on organic food market, among the inhabitants of the north-eastern Poland. Declarations of respondents indicate an increasing interest, knowledge and commitment of the respondents in the natural environment protection. It is however conditioned by the age. Respondents indicate that the most important attribute of organic food is its way of production, which gives the food health benefits and health care for themselves and their families is the main motive of this group to purchase organic food. Consumers do not reach for the products of organic farming because of the limited number of places to purchase and too high prices.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • E. Michalski, Marketing, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • M. Grzybowska-Brzezińska, Marketingowe aspekty jakości produktów spożywczych, "Problemy Jakości" 2008, nr 7, s. 43-48.
 • D. Kołożyn-Krajewska, T.Sikora, Zarządzanie bezpieczeństwem Ŝywności. Teoria i praktyka, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • I. Ozimek, Jakość żywności w opinii konsumentów, "Handel Wewnętrzny" 2007, nr 1, s. 48.
 • U. Widelska, Jakość jako element promocji produktów żywnościowych, w: Instrumenty marketingu jako czynnik ekspansji sektora żywnościowego, red. E. Hościłowicz, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2008, s. 72.
 • M.K. Magnusson, A. Arvola, U.K. Koivisto Hursti, L. Aberg, P.O. Sjode´n, Attitudes towards organic foods among Swedish consumers, "British Food Journal" 2001, No. 103, s. 209-226.
 • M. Wandel, Consumer concern and behaviour regarding food and health in Norway, "Journal of Consumer Studies and Home Economics" 1994, s. 203-215.
 • H. Torjusen, G. Lieblein, M. Wandel, C.A. Francis, Food system orientation and quality perception among consumers and producers of organic food in Hedmark County, Norway, "Food Quality and Preference" 2001, No. 12, s. 207-216.
 • M. Wandel, A. Bugge, Environmental concern in consumer evaluation of food quality, "Food Quality and Preference" 1997, No. 8, s. 19-26.
 • W. Łuczka-Bakuła, Rynek żywności ekologicznej, PWE, Warszawa 2007.
 • S. Misra, C.L. Huang, S.L. Otto, Consumer willingness to pay for pesticide-free fresh produce, "Western Journal of Agricultural Economics" 1991, Vol. 16, No. 2.
 • R. Zanoli, S. Naspetti, Consumer motivations in the purchase of organic food, "British Food Journal" 2002, Vol. 104, No. 8/9.
 • M. Grzybowska-Brzezińska, Premises for purchase of ecological food according to respondents, "Olsztyn Economic Journal" 2008, No. 3, s. 90-103.
 • J. Newerli-Gus., M. Śmiechowska, Walory Ŝywności ekologicznej w opinii konsumentów, "Bromatologia i chemia toksykologiczna" 2004, Suplement, s.137.
 • W. Łuczka-Bakuła, Rynek żywności ekologicznej, PWE, Warszawa 2007.
 • J. Szymańska, Rynek żywności ekologicznej w Polsce, Technologia, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2002.
 • S. Żakowska-Biemans, Konsumenci wobec rynku żywności ekologicznej, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2003, Roczniki Naukowe V, Zeszyt 3, s. 222-227.
 • A. Wysokińska, Konsumenci wobec rynku żywności ekologicznej, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2003, Roczniki Naukowe V, Zeszyt 3, s. 217-222.
 • W. Łuczka-Bakuła, Przeobrażenia na rynku żywności ekologicznej, "Przemysł Spożywczy" 2004, nr 1, s. 11-17.
 • M. Grzybowska-Brzezińska, The preferences of ecological ford consumers, "Polish Journal of Natural Sciences" 2007, Suplement No. 4, s. 161-169.
 • G. Grankvist, A. Biel, The importance of beliefs and purchase criteria in the choice of ecolabeled food products, "Journal of Environmental Psychology" 2001, No. 21, s. 405-410.
 • M. Grzybowska-Brzezińska, Conditions and scale of ecological food consumption, "Olsztyn Economic Journal" 2008, No. 4, s. 278-286.
 • M. Grzybowska-Brzezińska, Świadomość ekologiczna konsumentów a ich zachowania na rynku żywności, "Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą" 2011, nr 51, s. 242-254.
 • G. Grankvist, A. Biel, The importance of beliefs and purchase criteria in the choice of ecolabeled food products, "Journal of Environmental Psychology" 2001, No. 21, s. 405-410.
 • M.K. Magnusson, A. Arvola, U.K. Koivisto Hursti, L. Aberg, P.O. Sjoden, Choice of organic foods is related to perceived consequences for human health and to environmentally friendly behavior, "Appetite" 2003, No. 40, s. 109-117.
 • M. Grzybowska, St. Pilarski, Stan i uwarunkowana popytu na żywność ekologiczną, Roczniki Nauk Rolniczych 2002, Seria G, T. 89, z. 2, s. 43.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171364105

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.