PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2010 | 12 | 141--155
Tytuł artykułu

Wydatki na planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w wybranych gminach Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Expediture in Town - Planning in Urban - Rural Communes Within the Impact Zone of the Szczecin Metropolitan Area
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Proces planowania i zagospodarowania przestrzennego na szczeblu gminnym jest wciąż w fazie rozwoju. Pomimo ciążącego na gminach obowiązku sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego1, rzeczywiste instrumenty planistyczne, czyli miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego nie są w wielu przypadkach wystarczająco wykorzystywane. Powyższy stan dotyczy przede wszystkim gmin wiejskich. Zgodnie z przepisami ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym2 gminy nie mają obowiązku sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku sporządzenia takowego planu nie ma wymogu, by obejmował on teren całej gminy. Zakres swobody w procesie zagospodarowania przestrzennego przyznany gminom jest więc bardzo duży. Od inicjatywy i koncepcji przyjętej przez poszczególne władze gminne zależy sposób wykorzystania tych możliwości.(fragment tekstu)
EN
The analysis of the commune - documents about town - planning in the outer zone of the Szczecin Metropolitan Area over 2003-2007 leads to the thesis that only in Police commune authority are going to make town - plannig for all immobilities in commune. In other communes area with town plannes is'nt as big. Expeditures in town - planning in urban - rural communes within the impact zone of the Szczecin Metropolitan Area are dependent on expeditures in commune - immobility in these communes. Expeditures in town - planning are the biggest in Gryfi no and the smallest in Goleniów. Only in Goleniów expeditures in town - planning are dependent on incomes for commune - immobility. So, in Goleniów planning - system isn't as big as in Police, but this planning - system is polished up.(author's abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
12
Strony
141--155
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
 • Bąkowski T., Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przepisy i komentarz, Zakamycze 2004
 • Domański R., Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007
 • Gaczek W., Zarządzanie w gospodarce przestrzennej, Ofi cyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Poznań 2003
 • Hałaburda D., Budżet jako instrument polityki fi nansowej gminy, w: Finansowanie gminnego samorządu terytorialnego, red. D. Hałaburda, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2008
 • Karwińska A., Gospodarka przestrzenna. Uwarunkowania społeczno-kulturowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008
 • Kosek-Wojnar M., Surówka K., Podstawy fi nansów samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007
 • Kwaśniak P., Plan miejscowy w systemie zagospodarowania przestrzennego, Lexis Nexis, Warszawa 2008
 • Małysa-Sulińska K., Normy kształtujące ład przestrzenny, Ofi cyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008
 • Marszał T., Ogrodowczyk A., Metropolitalne funkcje ekonomiczne miast polskich, w: Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Zioło, red. J. Lach, M. Borowiec, T. Rachwał, Wydawnictwo Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków 2007
 • Niziołek M., Problemy rozwoju aglomeracji miejskich, Ofi cyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2008
 • Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, red. Z. Niewiadomski, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008
 • Radziszewski E., Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Przepisy i komentarz, Lexis Nexis, Warszawa 2006
 • Wojdylak-Sputowska Z., Sputowski A., Wydatki jednostki samorządu terytorialnego, Ośrodek doradztwa i doskonalenia kadr, Gdańsk 2008
 • "Studia Regionalne i Lokalne", wydanie specjalne, t. II, Scholar, Warszawa 2006
 • Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r., DzU 2003, nr 80, poz. 717 ze zm
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171364253

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.