PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 23 Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa | 285--296
Tytuł artykułu

Prowartościowa orientacja w zarządzaniu - od teorii przedsiębiorstwa do praktyki zarządzania

Autorzy
Warianty tytułu
Pro-Value Management Orientation - from Enterprise Theory to Management Practice
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Reguły rządzące funkcjonowaniem podmiotów w warunkach gospodarki rynkowej, a w szczególności jej pieniężny charakter i rozstrzygająca rola rynku jako weryfikatora skuteczności zarządzania, sprawiają, że za podstawowy cel przedsiębiorstwa działającego w takich realiach uznaje się dążenie do maksymalizacji jego wartości rynkowej. W tym kontekście przedsiębiorstwo jest postrzegane jako forma inwestycji swoich właścicieli oczekujących z tego tytułu wymiernych korzyści finansowych. Stąd też niezależnie od formy prawno-organizacyjnej przedsiębiorstwa czy typu jego własności każdy właściciel przedsiębiorstwa oczekiwał będzie w dłuższym horyzoncie czasowym wzrostu jego wartości. Dlatego zarówno współczesna teoria finansów, jak i nauka o przedsiębiorstwie uznają właśnie maksymalizację wartości rynkowej za podstawowy cel działalności przedsiębiorstwa. (fragment tekstu)
EN
The recognition of value maximization as the primary goal of an enterprise functioning correspondds with the assumptions of its financial model. Simultaneously however, in order to explain the essence and the logics of its functioning, the complexity of the enterprise as an economic category makes us use a series of other models, which stress other aspects of this economic category, as well. Among these models we can find, first of all, models described by economic sciences, such as: economic, marketing, as well as organizational models, but also models based on legal sciences (legal model), technological (technological model), and humanistic sciences (behavioral model, ethical model). In case of each model, one can see different instruments of influence on multiplication of the enterprise value. At the same time, these models have contributed to the creation of such management fields as: finance management, marketing management, production management, human resources management, and logistics management. Individual areas of management concentrate their attention on the key, from the point of view of each of them, determinants of the enterprise activity. The integration of the enterprise strategy with the sphere of its finance has made the "tough" financial reality of striving at the maximization of the enterprise value, which has been present in the sphere of finance management for a long time, also have stronger and stronger influence on the pro-value evaluation of other management areas, too.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • W. Bień, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2002
 • A. Stabryła, Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005
 • J. Polowczyk, Kreowanie wartości przedsiębiorstwa jako kluczowy element strategii biznesowej, w: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 6, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008
 • A. Noga, Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009
 • J. Adamczyk, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Teoria i praktyka, PWE, Warszawa 2009
 • T. Gruszecki, Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002
 • Cz. Porębski, Czy etyka się opłaca? Zagadnienia etyki biznesu, Wyd. ZNAK, Kraków 1997
 • S. Sudoł, Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2006
 • R. Niestrój, Finansowe aspekty marketingu, w: Finansowe przesłanki decyzji marketingowych, A. Czubała, R. Niestrój (red.), Wydawnictwo AE, Kraków 2004
 • A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody, PWE, Warszawa 2003
 • Cz. Skowronek, Z. Sarjusz-Wolski, Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2008
 • W. Skoczylas, Problem pomiaru i oceny tworzenia wartości w erze informacji w: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, E. Urbańczyk (red.), WNUS, Szczecin 2001
 • Podstawy marketingu, J. Altkorn (red.), Instytut Marketingu, Kraków 2006
 • M. Szymura-Tyc, Zarządzanie przez wartość dla klienta, w: Marketing. Koncepcje, badania, zarządzanie, L. Żabiński, K. Śliwińska (red.), PWE, Warszawa 2002
 • A. Czubała, Rola marketingu w tworzeniu rynkowej wartości przedsiębiorstwa, w: Finansowe przesłanki decyzji marketingowych, A. Czubała, R. Niestroj (red.), Wydawnictwo AE, Kraków 2004
 • K. Mazurek-Łopacińska, Rola marketingu w kreowaniu wartości, w: Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa, A. Czubała (red.), Wydawnictwo AE, Kraków 2006
 • I. Rutkowski, Marketing w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, w: Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa, A. Czubała (red.), Wydawnictwo AE, Kraków 2006
 • C. Suszyński, Restrukturyzacja, konsolidacja, globalizacja przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2003 I. Durlik, Inżynieria zarządzania - cz I. Strategie organizacji produkcji. Nowe koncepcje zarządzania, Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 2004
 • Organizacja i sterowanie produkcją. Projektowanie systemów produkcyjnych w procesów sterowania produkcją, M. Brzeziński (red.), Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 2002
 • Podstawy zarządzania operacyjnego, Z. Jasiński (red.), Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005
 • M. Leszczyńska, Koncepcja międzyorganizacyjnego systemu informacyjnego logistyki, w: Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki, R. Borowiecki, A. Jaki (red.), UEK - Fundacja UEK, Kraków 2007
 • P. Urbanek, Wynagrodzenia zarządu w spółkach kapitałowych, PWE, Warszawa 2006
 • B. Mikuła, Źródła wartości organizacji opartych na wiedzy, w: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 6, WNUS, Szczecin 2008
 • D. Dobija, Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, WSPiZ, Warszawa 2003
 • Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej, A. Pocztowski (red.), Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005
 • Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, K. Perechuda, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005
 • Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie, M. Sierpińska (red.), Ofi cyna Ekonomiczna, Kraków 2004
 • Controlling w działalności przedsiębiorstwa, E. Nowak (red.), PWE, Warszawa 2004
 • H. Schierenbeck, M. Lister, Value Controlling. Grundlagen Wertorientierter Unternehmensführung, R. Oldenbourg Verlag, München 2002
 • W. Schultze, C. Hirsch, Unternehmenswertsteigerung durch wertorientiertes Controlling. Goodwill-Bilanzierung in der Unternehmenssteuerung, Verlag Vahlen, München 2005
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171364439

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.