PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 1 | 11--36
Tytuł artykułu

Wielki renesans tradycji Szlaku Jedwabnego : perspektywa Chin i Azji Centralnej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Great Silk Road Renaissance Tradition : The Prospect of China and Central Asia
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Szlak Jedwabny - ze swoimi mechanizmami wymiany towarowej, interakcją kulturową oraz mobilnością kupców i innych wędrowców na historycznej trasie - stał się niezwykłym fenomenem w procesie tworzenia się naszej cywilizacji. Przez około 17 wieków Szlak Jedwabny spajał i wiązał kulturowo społeczeństwa Azji i Europy. Efekty tych procesów trwają do dziś. W przekształcającym się współcześnie układzie sił na świecie idea "Nowego Szlaku Jedwabnego" nabrała - aczkolwiek w różnych wersjach interpretacyjnych - znaczenia globalnego, między innymi jako szczególny, inspirujący wzorzec dla pokojowej współpracy partnerów. Pod hasłami "Nowego Szlaku Jedwabnego" rozwijają się obecnie różne inicjatywy, a nawet polityka "miękkiej" ekspansji ze strony wielkich mocarstw światowych. Inicjatywy Nowego Szlaku tworzą się również w krajach Dalekiego Wschodu (Japonia, Korea Płd.), oraz w krajach rosnącej w znaczeniu Azji Centralnej. Czy historyczny Szlak Jedwabny ma szanse stać się szczególną tradycją kulturową, która pomoże ukształtować współczesny, globalnie istotny region o własnej tożsamości, czy dawna tradycja pomaga kształtować dzień dzisiejszy i tworzyć jutro tamtejszych wspólnot? We współczesnej aktywności gospodarczej kluczowych krajów dawnego Szlaku, takich jak Chiny i kraje Azji Centralnej, na których koncentruje się niniejszy artykuł, przenikają się relacje historyczne i tradycja ze składnikami nowymi. (abstrakt oryginalny)
EN
Silk Road - with its mechanisms for exchange of goods, cultural interaction and mobility of merchants and other wanderers on the historic route - has become an extraordinary phenomenon in the development of our civilization. For about 17 centuries, the Silk Road conected and associated cultural society in Asia and Europe. The effects of these processes continue today. Transforming contemporary balance of power in the world the idea of a "New Silk Road" took on - albeit in different versions of interpretation - the importance of global, inter alia, as a special, inspiring model for peaceful cooperation partners. Under the banner of the "New Silk Road" are now developing various initiatives, and even a policy of "soft" expansion on the part of the great powers of the world. New Trail Initiative are formed also in the Far East (Japan, South Korea.), and in countries growing in importance in Central Asia. Has the historical Silk Road a chance to become a special cultural tradition to help shape a contemporary, globally important region with its own identity, whether ancient tradition helps shape today and tomorrow to create local communities? In modern economic activity of key countries of the former Route, such as China and the countries of Central Asia, the focus of this article, intermingle historical relations and tradition with new components. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
11--36
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
Bibliografia
 • Beckwith, Ch. J., (2009) Empires of the Silk Road, A History of the Central Eurasia from the Bronze Age to the Present, University Press.
 • Central Asia Human Development Report. Bringing Down Barriers: Regional Cooperation for Human Development and Human Security, (2005), UNDP Regional Bureau for Europe and the Commonwealth of Independent States, Bratislava.
 • Christian, D., (2000), Silk Roads or Steppe Roads? The Silk Roads in World History, Journal of World History.
 • Fallows J., (2013), China Airborne. The Test of China's Future, Vintage Books, New York.
 • Fedorenko V., (2013), The New Silk Road Initiatives, Rethink Paper 10, Rethink Institute Washington DC. Fedorenko V., (2012), Central Asia: From Ethnic to Civic Nationalism, Rethink Paper 03, Rethink Institute Washington DC.
 • Hübner, W., (2014), Współczesny Szlak Jedwabny a tradycja: Chiny i Azja Centralna, Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula 34/2014, ss.5-37.
 • Hübner, W., (2013a) W poszukiwaniu filarów dynamicznego świata w nowym układzie sił: championi Dalekiego Wschodu, Monografie AFiBV pod redakcją K. Rybińskiego, s.163-199, Warszawa.
 • Hübner, W., (2013b), Innowacje w Chinach: od starożytności do wyzwań dnia dzisiejszego, Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, Nr. 2 (36) /2013), kwiecień- czerwiec.
 • Ibraimov, S., (2009), China - Central Asia Trade relations: Economic and Social Patterns, China and Eurasia Forum QuarterlyVol.7 No. 1 (2009), p. 47- 59.
 • Industries in 2012, (2011), The Economist Intelligence Unit.
 • International Trade Centre UNCTAD/WTO, (2003), Needs Assessment and Programme Design for Strengthening Central Asia's (Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan) Trade Support Network and National Trade Strategy; key authors: Williams Ph., Frost W., Soliev F., Geneva.
 • Investment Guide to the Silk Road, (2007), UNDP, UNCTAD, UN WTO.
 • Kajdańska A., Kajdański E., Jedwab; szlakami dżonek i karawan; Książka i Wiedza, 2007.
 • Kynge, J. (2007), China Shakes the World. The Rise of a Hungry Nation, Phoenix.
 • OECD, (2012), Looking to 2060: Long-term global growth prospects. A going for growth report, "OECD Economic Policy Papers" No.3.
 • Paramonov, V., Strokov A., Stolpovskiy O., (2008), Rossiya i Kitai v Tsentralnoi Azyi: polityka, ekonomika, bezopasnost', Bishkek.
 • Petri, P., Zhai, F., (2013), Navigating a Changing World Economy: ASEAN, the People's Republic of China, and India, Asian Development Bank Institute Working Paper Series, No. 404.
 • Prandecki K., Fronia M., Kafara A., Wawrzyński M., (2011), Polska w 2050 r. -Wyzwania na drodze do przyspieszenia. Przyszłość, Świat - Europa - Polska, nr 2/24/2011.
 • Wong, E., (2011), China Quietly Extends Footprints Into Central Asia, New York Times, 2011-01-02.
 • Weiss, J., (2004), People's Republic of China and Its Neighbors: Partners or Competitors for Trade and Investment? ADB Institute Discussion Paper No.13, August 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171364449

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.