PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 16 | z. 6 | 51--56
Tytuł artykułu

Produkcja biopaliw w Polsce a zrównoważony rozwój rolnictwa : dylemat biogospodarki

Warianty tytułu
Production of Liquid Biofuels in Poland and the Sustainable Development of Agriculture : the Dilemma of the Bioeconomy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu było przedstawienie sektora biopaliw na tle biogospodarki oraz koncepcji zrównoważonego rozwoju rolnictwa w celu ukazania dylematu, który polega na tym, że produkcja biopaliw I generacji (z surowców rolnych) stanowi segment biogospodarki, ale nie wpisuje się w ideę zrównoważonego rozwoju rolnictwa. Biogospodarka obejmuje przede wszystkim rolnictwo i leśnictwo oraz związane z nimi gałęzie przemysłu, zatem przemysł spożywczy i drzewny, ale również sektor bioenergii. Można więc stwierdzić, że produkcja biokomponentów mieści się jej zakresie. Z kolei zrównoważony rozwój oznacza jednoczesną integrację celów w ramach trzech podstawowych ładów - środowiskowego, ekonomicznego i społecznego. Z założenia produkcja biopaliw z surowców rolnych (zbóż, trzciny cukrowej, roślin oleistych) miała wspierać ideę zrównoważonego rozwoju, jednak w praktyce jej zaprzecza. (abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of the article was to present the liquid biofuel sector against the bioeconomy and sustainable development of agriculture in order to show the dilemma of the bioeconomy. It lies in the fact that the production of first generation biofuels (from agricultural raw materials) is a segment of the bioeconomy, but it does not support the idea of sustainable development of agriculture. Bioeconomy mainly includes agriculture and forestry and related industries, therefore, the food industry and wood industry, but also the bioenergy sector. It can be concluded that the production of biofuels belongs to bioeconomy. In turn, sustainable development means the simultaneous integration of the objectives in environmental, economic and social areas. In principle, the production of biofuels from agricultural raw materials (cereals, sugarcane, oilseeds) should support the idea of the sustainable development, but in practice it denies. (original abstract)
Rocznik
Tom
16
Numer
Strony
51--56
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Adamowicz M., Smarzewska A. 2009: Model oraz mierniki trwałego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w ujęciu lokalnym, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, nr 1(50), 251-269.
 • Banaszuk P. 2012: Środowiskowe implikacje energetycznego wykorzystania biomasy, [w:] K. Pająk, W. Schmidt (red.), Uwarunkowania rozwoju województwa podlaskiego z uwzględnieniem OZE. Wybrane aspekty, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 7-21.
 • Bioeconomy strategy. 2014: European Commission, Department of Research & Innovation, http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/policy/strategy_en.htm, dostęp 10.2014.
 • Borychowski M. 2014: Czy produkcja biopaliw w Polsce wspiera zrównoważony rozwój rolnictwa? Refleksje na marginesie perspektyw rozwoju biogospodarki, Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, nr 7 (w druku).
 • Borys T. 2011: Zrównoważony rozwój - jak rozpoznać ład zintegrowany, Problemy Ekorozwoju/Problems of Sustainable Development, vol. 6, no 2, 75-81.
 • Czyżewski A. 2013: O nowy paradygmat rozwoju rolnictwa. Refleksje nad książką J. St. Zegara pt. "Współczesne wyzwania rolnictwa", Ekonomista nr 6, 831-841.
 • Czyżewski A., Smędzik-Ambroży K. 2013: Intensywne rolnictwo w procesach specjalizacji i dywersyfikacji produkcji rolnej. Ujęcie regionalne i lokalne, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Czyżewski B. 2013: Renty ekonomiczne w gospodarce żywnościowej w Polsce, PWE, Warszawa.
 • Dyrektywa PE i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE.
 • Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu, dostęp 10.2014.
 • Floriańczyk Z., Buks J., Kunikowski G. 2012: Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (16). Produktywność rolnictwa z perspektywy produkcji żywności i surowców dla energii odnawialnej, IERiGŻ-PIB, Warszawa, Raport nr 51.
 • Global Renewable Fuels Alliance, http://globalrfa.org, dostęp 10.2014.
 • Gołębiewski J. 2013: Zrównoważona biogospodarka - potencjał i czynniki rozwoju, Referat przygotowany na IX Kongres Ekonomistów Polskich w Warszawie 11.2013 (w druku), http://kongres.pte.pl/kongres.
 • Gradziuk P. (red.). 2003: Biopaliwa. Wyd. Wieś Jutra. Warszawa.
 • Grzyb A., Wilkosz Ł. 2013: Bioekonomia dla Europy - czy wykorzystamy szanse na rozwój? [w:] A. Czyżewski, A. Matuszczak (red.), Wspólna polityka rolna 2007-2013 i jej nowa perspektywa, Wyd. KPSW, Bruksela-Bydgoszcz-Poznań, 13-33.
 • Hamulczuk M. 2014: Polityka biopaliwowa a ceny surowców rolnych - wybrane problemy, Rocz. Nauk. SERiA, t. XVI, z. 2, 82-87.
 • Innowacje w służbie zrównoważonego wzrostu: biogospodarka dla Europy. 2012: Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Komisja Europejska, Bruksela, wersja finalna.
 • Komorowska D. 2014: Rozwój współczesnego rolnictwa w kontekście celów zrównoważonego rozwoju, Wieś i Rolnictwo, nr 3(164), 71-84.
 • Krasowicz S., Kuś J. 2010: Kierunki zmian w produkcji rolniczej w Polsce do roku 2020 - próba prognozy, IUNG-PIB, Puławy.
 • Matuszczak A. 2013: Zróżnicowanie rozwoju rolnictwa w regionach Unii Europejskiej w aspekcie jego zrównoważenia, PWN, Warszawa.
 • Matuszczak A., Michałowski K., Szwarc S., Wojciechowski M. 2013: Ekonomia rolnictwa industrialnego i zrównoważonego, [w:] A. Czyżewski, A. Matuszczak (red.), Wspólna polityka rolna 2007-2013 i jej nowa perspektywa, Wyd. KPSW, Bruksela-Bydgoszcz-Poznań, 311-322.
 • Our Common Future. 1987: United Nations, Report of the World Commission on Environment and Development, United Nations.
 • Our Common Future. 2010: United Nations, Report of World Commission on Environment and Development, http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf, dostęp 10.2014.
 • Prandecki K. 2014: Teoretyczne podstawy zrównoważonej energetyki, [w:] A. Barteczek A. Rączaszek (red.), Polityka gospodarcza w okresie transformacji i kryzysu, Studia Ekonomiczne nr 166/14, Katowice, 238-248.
 • Ratajczak E. 2013: Rolnictwo i leśnictwo w świetle koncepcji biogospodarki, Referat przygotowany na IX Kongres Ekonomistów Polskich w Warszawie 11.2013 (w druku), http://kongres.pte.pl/kongres.
 • Rogall H. 2010: Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań.
 • Rosiak E., Łopaciuk W., Krzemiński M. 2011: Produkcja biopaliw i jej wpływ na światowy rynek zbóż oraz roślin oleistych i tłuszczów roślinnych, IERiGŻ-PIB, Warszawa, Raport nr 29.
 • Szajner P. (red.). 2013: Światowa produkcja biopaliw w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego, IERiGŻ-PIB, Warszawa, Raport nr 70.
 • Urban S. (red.). 2014: Agrobiznes i biobiznes. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Woś A., Zegar J. S. 2002: Rolnictwo społecznie zrównoważone, IERiGŻ, Warszawa.
 • Zegar J. S. 2012: Współczesne wyzwania rolnictwa, PWN, Warszawa.
 • Zegar J. S. (red.). 2013: Zrównoważenie polskiego rolnictwa, Powszechny spis rolny 2010, GUS, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171364711

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.