PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 5 | 27--36
Tytuł artykułu

Competitiveness of Service Sector in Poland Significance and Determinants

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Konkurencyjność sektora usług w Polsce. Istota i determinanty
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Znaczenie usług w gospodarkach krajów co najmniej średnio rozwiniętych stale wzrasta. W wielu krajach usługi stanowią przeważającą część PKB, mają największy udział w zatrudnieniu i przyciągają większość zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Postęp technologiczny oraz intensyfikacja powiązań międzynarodowych w gospodarce światowej powodują także wzrost udziału usług w handlu międzynarodowym. W gospodarce opartej na wiedzy usługi mają decydujące znaczenie dla konkurencyjności przedsiębiorstw, niezależnie od branży, w której działa firma. Wymienione tendencje, a także nasilający się offshoring usług sprawiają, że przed wieloma krajami (w tym przed Polską) stoi szansa szerszego włączenia się w gospodarkę światową. Szansa ta może być wykorzystana pod warunkiem, że sektor usług będzie konkurencyjny. 19(abstrakt autora)
EN
The meaning of the services in economies of at least average-developed countries constantly grows In many countries services constitute bigger part of the GNP, they have the biggest participation in employment and attract foreign investments. Technological progress and intensification of international links in the global economy also cause the growth of service participation in the international trade. In economy based on knowledge, services have deciding meaning for companies competitiveness irrespectively of the branch in which the company acts. The mentioned tendencies and also the offshoring intensifying makes that for many countries (among them also for Poland) there is a chance of joining the world's economy. This chance can be used on condition that services sector will some features competitiveness(fragment of text)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • M.E. Porter, Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1999
 • M.E. Porter, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001
 • M.E. Porter, Przewaga konkurencyjna. Osiąganie lepszych wyników, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006
 • M. Gorynia, Luka konkurencyjności na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002
 • T.P. Tkaczyk, Ryzyko gospodarowania a strategie konkurencji. Przyczynek do teorii konkurencji, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2002
 • A. Zielińska-Głębocka, Konkurencyjność przemysłowa Polski w procesie integracji z Unią Europejską, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000
 • W. Bieńkowski, P. Sadza, Rola instytucji w poprawie konkurencyjności gospodarki - zadania dla rządu (in) Konkurencyjność gospodarki polskiej a rola państwa przed akcesją do Unii Europejskiej, ed. H. Podedworny, J. Grabowiecki, H. Wnorowski, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2000, p. 58
 • A. Wziątek-Kubiak, Problemy oceny konkurencyjności polskiego przemysłu (in:) Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki polskiej, raport nr 30, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, Warszawa 1999, p. 45-47
 • A. Woś, Konkurencyjność wewnętrzna rolnictwa, IERiGŻ, Warszawa 2001
 • S. Flejterski, Istota i mierzenie konkurencyjności międzynarodowej, "Gospodarka Planowa" 1984, nr 9, p. 8
 • E. Kwiatkowski, Teoria trzech sektorów. Prezentacja i próba oceny, PWN, Warszawa 1980
 • M. Marchesnay, Zarządzanie strategiczne. Geneza i rozwój, Poltext, Warszawa 1994
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171364753

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.