PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 24 Determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstwa | 85--95
Tytuł artykułu

Zmiany w zarządzaniu kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwach przyszłości

Warianty tytułu
Changes In Human Capital Management In Future's Companies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Obszar zmian w organizacjach przyszłości, związanych z przeobrażeniami otoczenia zewnętrznego, jest trudny do ujęcia, dotyczy bowiem różnorodnych zagadnień i aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wielorakie i wielopłaszczyznowe przeobrażenia podmiotów gospodarczych można wszakże próbować przewidywać. Do najistotniejszych zmian w ramach organizacji zaliczyć można następujące płaszczyzny: kapitału ludzkiego, organizacyjną, relacji z otoczeniem, strategii, stosunków wewnętrznych czy kulturową. Należy przy tym zaznaczyć, że wyróżnienie powyższych wyodrębnień ma charakter umowny. Zagadnienia poruszane w ramach tych płaszczyzn często są ze sobą powiązane, przenikają się i uzupełniają. (fragment tekstu)
EN
The technical advance and changes are calling changes in the technological sphere and mutual relations between people in organizations. The area of these changes is difficult to grasp because he refers to various issues and aspects of functioning of the company. It is possible to try multiple and multidimensional transfigurations of economic subjects after all to predict. To visit within the confines of the organization to substantial changes it is possible occurring surfaces: human capital, organizational, of relationships to the environment, of the strategy, internal relations, culture. It is necessary to point out at it, that honourable mention above-mentioned has the conventional character. Touched upon issues are often tied with themselves within the confi nes of these surfaces, they are interfering and they are completing. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • M. Romanowska, Kształtowanie wartości firmy w oparciu o kapitał intelektualny, w: Systemy informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa, R. Borowiecki, M. Romanowska (red.), Difin, Warszawa 2001
 • A. Piotrowicz, Struktury organizacyjne a cykl życia przedsiębiorstwa, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2001, nr 12
 • L.E. Greiner, Evolution and revolution as organizations grow, "Harvard Business Review", July-August 1972, za: A. Piotrowicz, Struktury organizacyjne a cykl życia przedsiębiorstwa, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2001, nr 12
 • J. Dietl, Kapitał ludzki dla zarządzania biznesem i gospodarką. Stan i perspektywy, w: Kapitał ludzki. Stan i perspektywy, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczych przy Radzie Ministrów, Raport nr 27, Warszawa 1998
 • T. Oleksyn, Zarządzanie potencjałem pracy w polskim przedsiębiorstwie, WSZiP, Warszawa 1998
 • A. Szałkowski, Wymiar etyczny zarządzania personelem, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1996, nr 1
 • A.D. Jankowicz, L. Zgoda, Etyczne postawy polskich menedżerów: religia a charakter zatrudnienia, w: Etyka biznesu w działaniu, W. Gasparski, J. Dietl (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001
 • P.F. Drucker, Post Capitalist Society, Harper Business, New York 1993.
 • M. Ćwiklicki, Wiedza zarządzana kluczem sukcesu, "Manager" 1999, nr 4
 • B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, A. Potocki, Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku. Wybrane koncepcje i metody, Difin, Warszawa 2002
 • Cz. Sikorski, Zachowania ludzi w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999
 • S. Marek, B. Czerniachowicz, Procesy dezintegracyjne we współczesnym przedsiębiorstwie, w: Innowacyjność, struktury, modele i strategie rozwoju przedsiębiorstw, W. Janasz (red.), Zeszyty Naukowe nr 355, WNUS, Szczecin 2003
 • M. Strojny, Organizacja "hipertekstowa" a zarządzanie wiedzą, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 2001, nr 10
 • J.A.F. Stoner, R.E. Freeman, D.R. Gilbert Jr., Kierowanie, PWE, Warszawa 2001
 • Z. Olesiński, A. Predygier, A. Jóźwik, Zarządzanie w sieci. Wybrane aspekty, w: Informacja i wiedza w zintegrowanym systemie zarządzania, R. Borowiecki, M. Kwieciński (red.); Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2004
 • P. Boulanger, Organiser l'entreprise en reseavy, Natkam, Paris 1995, za: Z. Olesiński, A. Predygier, A. Jóźwik, Zarządzanie w sieci. Wybrane aspekty, w: Informacja i wiedza w zintegrowanym systemie zarządzania, R. Borowiecki, M. Kwieciński (red.); Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2004
 • B. Gliński, B.R. Kuc, H. Fołtyn, Menedżeryzm, strategie, zarządzanie, Wydawnictwo Key Test, Warszawa 2000
 • S. Lipski, Nowe trendy w stosunkach pomiędzy pracodawcą a pracobiorcami, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 2001, nr 10
 • S. Marek, B. Czerniachowicz, Cywilizacyjne uwarunkowania procesów dezintageracyjnych w przedsiębiorstwie, w: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Integracja i dezintegracja, H. Jagoda, J. Lichtarski (red.), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 928, Wydawnictwo AE, Wrocław 2002
 • M. Crozier, Przedsiębiorstwo na podsłuchu, PWE, Warszawa 1993
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171364835

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.