PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 24 Determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstwa | 161--171
Tytuł artykułu

Kompetencje menedżerów jako kluczowa determinanta wartości przedsiębiorstwa

Warianty tytułu
The Managers' Competence as a Core Elements of a Company's Value
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wartość przedsiębiorstwa powstaje w wielu obszarach jego działania, których harmonijne "współgranie" tworzy pozycję firmy na rynku i generuje rozwój. Jakkolwiek zdefiniowana, wartość przedsiębiorstwa jest ważna dla jego właścicieli, gdyż wyznacza ich zamożność. O ile zarządzanie wartością to współcześnie dominujący sposób zarządzania w wiodących spółkach kapitałowych na całym świecie, o tyle w polskich realiach gospodarczych, zwłaszcza w odniesieniu do małych i średnich firm, świadome i strategiczne budowanie wartości ciągle jeszcze nie jest powszechnym standardem. Wartość jest wielkością zmienną, względną, zależną od różnorodnych czynników wewnętrznych i zewnętrznych, niezależnych od kadry zarządzającej. Z uwagi na temat artykułu skoncentrujemy się na elementach wewnętrznych przedsiębiorstwa, a konkretnie na menedżerskich zasobach kompetencyjnych. Stawiamy tezę, że jakość zarządzania organizacją stanowi wypadkową kompetencji kadry zarządzającej i motywacji menedżerów do wykorzystania kompetencji w praktyce. Dlatego kompetencje kadry zarządzającej stanowią warunek konieczny do budowania, doskonalenia i wykorzystywania wszystkich pozostałych kompetencji firmy: organizacyjnych, rynkowych, finansowych, marketingowych, kadrowych i innych. Bez profesjonalizmu menedżerów nie jest możliwe tworzenie zasobów kompetencyjnych, diagnozowanie tych zasobów, przekształcanie ich w przewagi konkurencyjne, a w konsekwencji w wartość przedsiębiorstwa. (fragment tekstu)
EN
A company's value is a variable and relative greatness which depends on internal and external factors. Owing to the topic of the article we are concentrated on the internal elements, or more specifically on managers, competence resources. The main thesis is that the quality of an organization is the result of managers' competence to use their competence in practice. That is why managers' competence is a necessary condition for developing, improving and using of the rest company's competences such as organizational, market, financial, marketing, staff and so on. It is impossible to create competence resources, diagnose those resources, transform them into competitive advantages and, as a consequence, in the company's value without professional managers.(original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
Bibliografia
 • M. Chojnowska: System wartości moralnych, "Edukacja i Dialog" 2001, nr 9-10
 • B.R. Kuc, J. Moczydłowska, Zachowania organizacyjne. Podręcznik akademicki, Difin, Warszawa 2009
 • W. Janik, Wartość przedsiębiorstwa i jego służebna rola wobec otoczenia, w: Zarządzanie wartością organizacji, E. Orechwa-Maliszewska, J. Paszkowski (red.) Wydawnictwo WSFiZ, Białystok 2007
 • G. Michalski, Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005
 • J. Komorowski, Kategoria wartości w zarządzaniu przedsiębiorstwem, w: Zarządzanie wartością organizacji, E. Orechwa-Maliszewska, J. Paszkowski (red.) Wydawnictwo WSFiZ, Białystok 2007
 • A. Kamela-Sowińska, Wartość firmy, PWE, Warszawa 1996
 • B. Wodniak-Sobczak, Dylematy zarządzania wartością, w: Wartość przedsiębiorstwa - z teorii i praktyki zarządzania, J. Duraj (red.), Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Płock 2000
 • A. Sołtys, Przepływy pieniężne a wartość przedsiębiorstwa, w: Zarządzanie wartością organizacji, E. Orechwa-Maliszewska, J. Paszkowski (red.) Wydawnictwo WSFiZ, Białystok 2007
 • P.F. Drucker, Zarządzanie w XXI wieku, Wydawnictwo MUZA SA, Warszawa 2000
 • P.F. Drucker, W kierunku organizacji nowego typu, w: Organizacja przyszłości, F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Beckhard (red.), Wydawnictwo Business Press, Warszawa 1998
 • Ch. Handy, Wiek przezwyciężonego rozumu, Wydawnictwo Business Press, Warszawa 1998
 • As austriackiego managmentu, "Zarządzanie na Świecie" 1995, nr 10, s. 5.
 • Aligned At the top? Survey of CEO's and HR directors perceptions of HR, Deloitte & Touch, Wielka Brytania 2003.
 • P. Sierociński, Od zarządzania kadrami do zarządzania kapitałem ludzkim. "Personel i Zarządzanie", 2004, nr 7
 • www.gpw.pl/zrodla/informacje_gieldowe/statystyki
 • www.sei.cmu.edu/cmm-p/; Soft Engineering Institute, People Capability Maturity Model.
 • J. Moczydłowska, Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracowników, Difin, Warszawa 2008.
 • T. Oleksyn, Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006
 • T. Oleksyn, Zarządzanie potencjałem pracy w polskim przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego, Warszawa 1998
 • T. Oleksyn, Zarządzanie a kompetencje w organizacji - refleksje i propozycje, "Zarządzanie i Edukacja" 2003, nr 4
 • M. Szymura-Tyc, Zasoby oparte na wiedzy w procesie budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji", 2002, nr 3,
 • J. Szaban, Przemiany roli polskich dyrektorów w wyniku zmian ustrojowych. Od dyrektora do euro menedżera, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2000
 • G. Bartkowiak, Skuteczny kierownik - model i jego empiryczna weryfikacja. Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2003.
 • Tokarski: Model interakcyjny efektywności kierowania, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2002
 • A. Rakowska, Kompetencje menedżerskie kadry kierowniczej we współczesnych organizacjach. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171365039

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.