PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 4 | 46--51
Tytuł artykułu

Obligacje przychodowe, jako alternatywne źródło finansowania budownictwa komunalnego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Revenue bonds, as an Alternative Source of Municpial Housing Funding
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest zbadanie i ocena możliwości wykorzystania obligacji przychodowych w finansowaniu inwestycji z zakresu budownictwa komunalnego. Z przeprowadzonej w niniejszym opracowaniu analizy wynika, że z uwagi na swoją charakterystykę obligacje przychodowe umożliwiają elastyczne oraz bardzo długoterminowe finansowanie inwestycji. Jednakże, od ponad 14 lat ich rola w finansowaniu inwestycji z zakresu zaspokajania potrzeb społeczności lokalnych w Polsce pozostaje marginalna.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to analyse and evaluate the role of revenue bonds in financing investments in the field of municipal housing. The conducted examination shows that revenue bonds, thanks to their characteristics could provide flexible and very long-term funding for investments. However, for over 14 years their role in financing investments related to satisfying the needs of local communities remains marginal.(original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Bień, W., Rynek papierów wartościowych, Difin, Warszawa 1996.
 • Faerber, E., All about Bonds and Bond Mutual Funds, and Bond ETFs, McGraw-Hill, Nowy Jork 2009.
 • Fitch Polska S.A., Rating & Rynek, PRZEGLĄD RYNKU NIESKARBOWYCH INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH, 30.09.20149(325), Warszawa, 2014.
 • Główka, G., Obligacje jako instrument finansowania projektów inwestycyjnych polskich samorządów, "Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, (9 (2))", 83-90, SGGW, Warszawa 2010.
 • Główka, G., Finansowanie inwestycji jednostek samorządu terytorialnego kredytem bankowym, "EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ (80)", SGGW, 83-95. Warszawa 2010.
 • Lemon, J.J. Way Back in 1897 - City Pioneered Revenue Bond Financing, /W:/Spokane Daily Chronicle - 26 grudnia 1955r., Spokane 1955.
 • Markowski, K, Obligacje komunalne jako instrument koncentrowania kapitału w celu finansowania inwestycji komunalnych, /W:/ Zarządzanie finansami. Klasyczne zasady - nowoczesne narzędzia, Red. naukowy D. Zarzecki, t. II, Szczecin 2002.
 • Michalski, M., Granice zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego, [dostęp dnia 14.05.2014r.], <http://www.ekspertbeck.pl/granice-zadluzania-sie-jednostek-samorzadu-terytorialnego/>.
 • Michalski, M., Państwowy dług publiczny, ze szczególnym uwzględnieniem zadłużenia Skarbu Państwa, /W:/ Finanse Publiczne, red. Lachiewicz W., Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Michalski, M., Sprawozdania w zakresie operacji finansowych, /W:/ Sprawozdawczość Budżetowa 2014. Sprawozdania budżetowe i sprawozdania z zakresu operacji finansowych, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2014.
 • Ministerstwo Finansów, Zadłużenie Sektora Finansów Publicznych II kw/2014, 10 września 2014r., Warszawa 2014, [dostęp dnia 10.09.2014r.], <http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/1170490/zsjp_2014_06.pdf>.
 • Ministerstwo Finansów, Kwartalne dane o zadłużeniu sektora finansów publicznych (sfp) w postaci szeregów czasowych w formacie pliku MSExcel, [dostęp dnia 4.11.2014r.], < http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/1170492/Zadluzenie+SFP.xls>.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Infrastruktury, Monitor Regionalny 30.06.2014r. Warszawa 2014.
 • Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 18797 w sprawie dramatycznego stanu mieszkalnictwa w Polsce, [dostęp dnia 4.11.2014r.], http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=7BCDD19A.
 • Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Podsumowanie Ankiety dotyczącej mieszkaniowego zasobu gminy, Departament Mieszkalnictwa, Warszawa 2012.
 • Polak, A., Rola samorządów gminnych w prowadzeniu polityki mieszkaniowej w okresie transformacji ustrojowej. Rocznik Żyrardowski, 2010, VIII: 245-273.
 • Śliwiński, P., Ostrowski, J., Stępniewski, M., Obligacje komunalne i ich rola w finansowaniu inwestycji, Wyd. Twigger, Warszawa 2005.
 • Temel J.W., The fundamentals of municipal bonds, The Bond Market Association USA, Wyd. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken NJ2001.
 • Uchwała Nr 1000/XXXIX/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 13 marca 2014r.w sprawie emisji obligacji przychodowych Gminy Lublin oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku, nr 157,poz.l240,z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach (Dz.U. z 1995 roku, nr 83,poz. 430, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1990 roku, Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171365063

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.