PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 24 | nr 2 | 73--97
Tytuł artykułu

Application of Law in the Legal Order of the Council of Europe

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Stosowanie prawa w porządku prawnym Rady Europy
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
In the present article, model-based features of the decision-making process of the application of law in the legal order of the Council of Europe have been presented. Neither the real assessment of the effectiveness of legal order nor the way in which Poland realises its obligations arising from the membership in the Council of Europe have been analysed, as such an analysis would require a separate and completely different examination. Referring the application of law in the legal order of the Council of Europe the guidelines for the decision-making process of the application of law applied in the legal area of the European Convention on Human Rights and the European Social Charter were presented. Problems of the characteristics of the decision-making process of the application of law in terms of human rights protection on European and supranational level were discussed, as well as the differences between such processes carried out on the basis of the ECHR and the ESC. The demonstration of these processes requires a presentation of the relevant background in the form of a general overview of the Council of Europe in terms of human rights protection in Europe (the first part of the article). In later parts of the article, the following issues were analysed and discussed in details: systemic consequences associated with becoming a party to the Convention and to the Charter, the character of the obligations arising from the membership, the decision-making process and the reasoning applied within the process. (original abstract)
Niniejszy artykuł został poświęcony problematyce stosowania prawa w porządku Rady Europy. Przedstawia on założenia procesu decyzyjnego stosowania prawa realizowanego w obszarze prawnym Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Europejskiej Kary Społecznej. Zamierzonym celem artykułu było pokazanie specyfiki procesu decyzyjnego stosowania prawa w przedmiocie ochrony praw człowieka na europejskim poziomie ponadnarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem różnic tego procesu, realizowanego na podstawie EKPC i EKS. Ich pokazanie wymagało przedstawienia ogólnej charakterystyki Rady Europy i jej aktywności w obszarze europejskiej ochrony praw człowieka. Następnie w ramach zagadnień szczegółowych analizie poddano: sądowy mechanizm kontrolny poszanowania praw człowieka przez państwa, inicjowany na podstawie skargi indywidualnej, realizowany przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w ramach typu sądowego stosowania prawa; pozasądowy mechanizm kontrolny, realizowany przez Komitet Niezależnych Ekspertów, którego istotą jest ocena realizowania przez państwa-strony zobowiązań z EKS, a nie dochodzenie przez podmioty indywidualne praw z karty, do których gwarantowania państwo się zobowiązało. Te dwa zdecydowanie odmienne prawnie mechanizmy kontrolne wyznaczane są jako systemowe konsekwencje dla państw, związane z przystąpieniem do EKPC i EKS, charakterem zobowiązań z nich wynikających oraz możliwością ich gwarantowania i dochodzenia na drodze prawnej przez jednostki. W sposób zasadniczy wpływają one na przebieg procesu decyzyjnego stosowania prawa w porządku Rady Europy i rodzaje rozumowań wykorzystywanych w ramach tych procesów.(abstrakt oryginalny)
Rocznik
Tom
24
Numer
Strony
73--97
Opis fizyczny
Twórcy
 • Maria Curie-Sklodowska University
Bibliografia
 • Bajorek-Ziaja H., Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz skarga do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, 2. Edition, Warsaw 2008.
 • Balcerzak M., Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z wprowadzeniem, Warsaw 2011.
 • Balcerzak M., Zagadnienie precedensu w prawie międzynarodowym praw człowieka, Toruń 2008.
 • Banaszak B., Bisztyga A., Complak K., Jabłoński M., Wieruszewski R., Wójtowicz K., System ochrony praw człowieka, Zakamycze 2003.
 • Benoit-Rohmer F., Klebes H., Council of Europe law. Towards a Pan-European legal area, Warsaw 2006.
 • Czapliński W., Wyrozumska A., Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, Warsaw 2004.
 • Drzewicki K., Reforma Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - filozofia zmian czy zmiana filozofii?, "EPS" 2006, No. 6.
 • Garlicki L. (ed.), Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Vol. II: Komentarz do artykułów 19-59 oraz protokołów dodatkowych, Warsaw 2011.
 • Gronowska B., Pozycja jednostki w systemie procedury kontrolnej Europejskiej Konwencji Praw Człowieka z 1950 r., [in:] Księga Jubileuszowa Prof. dra hab. Tadeusza Jasudowicza, eds. M. Balcerzak, A. Czeczko-Durlak, Toruń 2004.
 • Gronowska B., Jasudowicz T., Balcerzak M., Lubiszewski M., Mizerski R., Prawa człowieka i ich ochrona, Toruń 2010.
 • Grudziński P., KBWE/OBWE wobec problemów pokoju i bezpieczeństwa regionalnego, Warsaw 2002.
 • Harris D.J., O'Boyle M., Warbrick C., Law of the Convention on Human Rights, Butterworths, London, Dublin, Edinburgh 1995.
 • Jabłoński M., Jarosz-Żukowska S., Prawa człowieka i systemy ich ochrony. Zarys wykładu, Wrocław 2004.
 • Jasudowicz T., Administracja wobec praw człowieka, Toruń 1996.
 • Leszczyński L., Zagadnienia teorii stosowania prawa. Doktryna i tezy orzecznictwa, Zakamycze 2004.
 • Leszczyński L., Liżewski B., Ochrona praw człowieka w Europie. Szkic zagadnień podstawowych, Lublin 2008.
 • Łętowska E., Dialog i metody. Interpretacja w multicentrycznym systemie prawa (cz. II), "EPS" 2008, No. 12.
 • Łukaszuk L., Skowroński A., Europejskie prawo pokoju i bezpieczeństwa. Materiały i komentarze, Warsaw 2003.
 • Morawski L., Zasady wykładni prawa, Toruń 2006.
 • Michalska A., Prawa człowieka w systemie norm międzynarodowych, Warsaw - Poznań 1972.
 • Mik C., Koncepcja normatywna prawa europejskiego prawa praw człowieka, Toruń 1994.
 • Redelbach A., Natura praw człowieka. Strasburskie standardy ich ochrony, Toruń 2001.
 • Świtalski P.A, Miejsce Rady Europy w europejskiej architekturze instytucjonalnej, [in:] 60 lat rady Europy. Tworzenie i stosowanie standardów prawnych, ed. H. Machińska, Warsaw 2009.
 • Świtalski P.A., Rola Rady Europy w systemie organizacji międzynarodowych, [in:] Rada Europy a przemiany demokratyczne w państwach Europy Środkowej i Wschodniej w latach 1989-2009, ed. J. Jaskiernia, Toruń 2010.
 • Wieruszewski R., Europejski Trybunał Praw Człowieka a Komitet Praw Człowieka - rywalizacja czy współdziałanie, [in:] 60 lat Rady Europy. Tworzenie i stosowanie standardów prawnych, ed. H. Machińska, Warsaw 2009.
 • Wieruszewski R., Od praw obywatelskich do praw człowieka - dylematy ewolucji polskiego systemu ochrony praw człowieka, "Studia Prawnicze" 2002, No. 2.
 • Wiśniewski A., Koncepcja marginesu oceny w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Gdańsk 2008.
 • Wyrozumska A., Umowy międzynarodowe - teoria i praktyka, Warsaw 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171365157

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.