PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 17 Procesy przekształceń przestrzeni wiejskiej = Processes of Rural Space Transformation | 175--186
Tytuł artykułu

Bariery rozwoju przymiejskich obszarów wiejskich

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Barriers of Development of Rural Areas Located Near Towns
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł mówi o negatywnych czynnikach (barierach), które mają wpływ na rozwój obszarów wiejskich zlokalizowanych w strefie podmiejskiej dużego miasta. Omawia bariery demograficzno-społeczne, infrastrukturalne, przyrodnicze, ekonomiczno-finansowe, gospodarcze, prawne, administracyjne i przestrzenne w kontekście działań władz lokalnych oraz w aspekcie wpływu i powiązań z sąsiadującym miastem. (abstrakt oryginalny)
EN
The life of inhabitants, construction development, architecture, land development and investments differ in rural areas which are located in the immediate vicinity of a large town from those which are typically rural. Factors which have influence on how these areas are functioning have appeared due to the activity of local authorities as well as due to the proximity of a unit of higher rank. The purpose of this paper is to present the demographic, social, infrastructural, natural, economic, financial, legal, administrative an d spatial barriers of development of rural communes. The conclusions presented in this article come from the analysis of the spatial and structural transformations of almost fifty rural communes which are located in the vicinity of Poznan. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • Antosiak H., 1997, Polityka inwestycyjna wobec wsi i rolnictwa, Nowe Życie Gospodarcze, 44, Warszawa, s. 35-36.
 • Bagdziński S.L., Kosiedowski W., Marszałkowska M., 1995, Ekonomiczne założenia rozwoju i restrukturyzacji regionu w warunkach transformacji systemowej, [w:] S.L. Bagdziński, W. Maik, A. Potoczek (red.) Polityka rozwoju regionalnego i lokalnego w okresie transformacji systemowej, Wydawnictwo Turpress, Toruń, s. 35-71.
 • Chmielewski J. M.,2003, Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • Dylewski R., 2006, Problemy rozprzestrzeniania się miast w świetle doświadczeń krajów Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, [w:] S. Kozłowski (red)., Żywiołowe rozprzestrzenianie się miast. Narastający problem aglomeracji miejskich w Polsce, Studia nad zrównoważonym rozwojem, KUL, PAN, Białystok-Lublin-Warszawa, s. 27-38.
 • Frenkel I., 2000, Wiejskie obszary problemowe pod kątem widzenia sytuacji demograficznej, [w:] A. Rosner (red.), Lokalne bariery rozwoju obszarów wiejskich, Publikacja powstała w ramach projektu Phare PL 9607-01-15/22/773, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), Warszawa, s. 30-43.
 • Kropsz I., 2002, Zależność wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich od infrastruktury, [w]: W. Kamińska (red.), Wielofunkcyjna gospodarka na obszarach wiejskich, Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Wydano z funduszów Instytutu Geografii Akademii Świętokrzyskiej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, Kielce, s. 91-100.
 • Mirończuk A., 1996, Wpływ stanu infrastruktury na rozwój gospodarczy obszarów wiejskich, [w]: Zmiany w ekonomicznym otoczeniu rolnictwa, WSRP, Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Siedlce, s. 125-127.
 • Pięcek B., 1997, Infrastrukturalne uwarunkowania przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, [w]: Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania i możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi w Polsce, SGGW, Warszawa, s. 117-136.
 • Rosner A., 2000, Wstęp, [w:] A. Rosner (red.), Lokalne bariery rozwoju obszarów wiejskich, Publikacja powstała w ramach projektu Phare PL 9607-01-15/22/773, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), Warszawa, s. 6-11.
 • Staszewska S., 2008, Strefa podmiejska konkurencją dla miasta? [w:] J. Słodczyk, M. Śmigielska (red.), Współczesne kierunki i wymiary procesów urbanizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 323-330.
 • Staszewska S., Kacprzak E., 2008, Rozwój obszarów mieszkaniowych w strefie podmiejskiej miasta Poznania, [w]: A. Jezierska-Thole, L. Kozłowski (red), Gospodarka przestrzenna w strefie kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce, Wydawnictwo UMK, Toruń, s.127-144.
 • Staszewska S., Kacprzak E., Domagalski P., 2008, Jednostki wiejskie w strefie wpływu aglomeracji poznańskiej, [w]: W. Gierańczyk, M. Kluba (red), Problemy i metody oceny kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce, Studia Obszarów Wiejskich, 13, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 59-75.
 • Staszewska S., Kacprzak E., Szczęsna M., 2004, Możliwości rozwoju wsi polskiej, [w:] Z. Borcz (red.), Architektura Krajobrazu. Odnowa wsi, Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław, s. 76-84.
 • Staszewska S., Kacprzak E., 2009, Zmiany struktury funkcjonalno-przestrzennej jednostek osadniczych dużych ośrodków miejskich (na przykładzie strefy podmiejskiej miasta Poznania), (w): T. Marszał (red), Struktura funkcjonalna małych miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 51-68
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171365207

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.