PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 7 (1) | 51--61
Tytuł artykułu

Building Relationships with Stakeholders - as a Key Success Factor in Public Sector Organizations

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Budowanie relacji z interesariuszami jako podstawowy czynnik sukcesu organizacji sektora publicznego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Success factors are all sources which ensure an organization's prosperity. These are mainly factors which produce a competitive position on the market. The differences between the private and public sector have a major impact on identifying and categorizing key success factors. The purpose of this article is to analyze relationship building with stakeholders as a key success factor in public sector organizations. The main tool used by the author of this article was subject-based literature. In terms of the public sector, the process of building relationships with stakeholders is complex due to the complexity and diversity of groups involved in the sector. Despite these, it needs precise exploration because it is one of the main success factors for public sector organizations. The literature review is supplemented by sample results of empirical research conducted by the author. (original abstract)
Czynniki sukcesu to wszystkie zasoby warunkujące powodzenie organizacji. Zalicza się do nich te, które przesądzają o osiągnięciu konkurencyjnej pozycji na rynku. Różnice występujące między sektorem prywatnym a publicznym w znacznym stopniu wpływają jednak na ich identyfikację i hierarchizację. Celem artykułu jest analiza budowania relacji z interesariuszami jako głównego czynnika sukcesu organizacji sektora publicznego. Autorka zastosowała analizę literatury przedmiotu jako podstawową metodę badawczą. W przypadku organizacji sektora publicznego proces budowania relacji z interesariuszami jest złożony, gdyż grupy otoczenia tych podmiotów cechuje złożoność i różnorodność. Mimo to jest to jeden z głównych czynników sukcesu tych podmiotów, dlatego wymaga on dokładnej eksploracji. Uzupełnieniem przeglądu literatury jest prezentacja wycinka wyników badań empirycznych przeprowadzonych przez autorkę. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
51--61
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • University of Economics in Katowice, Poland
Bibliografia
 • Administracja publiczna. 2004. Ed. J. Boć. Kolonia Limited, Wrocław.
 • Bartes F., Strzednicki A. 2003. Walka konkurencyjna przedsiębiorstw. C.H. Beck, Warszawa.
 • Boynton A., Zmud R. 1984. An assessment of critical success factors. Sloan Management Review, 25(4).
 • Brilman J. 2002. Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa.
 • Brotherton B., Shaw J. 1996. Towards an identification and classification of critical success factors in UK hotels plc. international Journal of Hospitality Management, 15(2).
 • Budzyński W. 2002. Wizerunek firmy: kreowanie, zarządzanie, efekty. Poltext, Warszawa.
 • Cangemi J.P., Lazarus H., McQuade T., Fitzgerald J., Conner J., Miller R., Murphree W. 2011. Successful leadership practices during turbulent times. Journal of Management Development, 30(1).
 • Dewettinck K., Ameijde M. 2011. Linking leadership empowerment behavior to employee attitudes and behavioral intentions. Personnel Review, 40(3).
 • Downar W. 2005. Mechanizmy wartościotwórcze w systemie transportowym - zarys problematyki. Przegląd Komunikacyjny, 7-8.
 • Drucker P. 2000. Zarządzanie w XXI wieku. Muza S.A., Warszawa.
 • Farnham D., Horton S., Barlow J., Hondeghem A. 1996. New Public Management in Europe, Macmillan Press Ltd., London, pp. 29-36.
 • Filipczuk J. 2003, Zarządzanie strategiczne. Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa.
 • Flores L.G., Fadden J. 2000. How to Have a Successful Strategic Planning Meeting. Training & Development, p. 33.
 • Frączkiewicz-Wronka A. 2010. Pomiar efektywności organizacji publicznych na przykładzie sektora ochrony zdrowia. Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice.
 • Freeman R.E. 1984. Strategic management. A stakeholder approach. Pistman Publishing, Boston.
 • Fryer K.J., Antony J., Douglas A. 2007. Critical success factors of continuous improvement in the public sector. A literature review and some key findings. The TQM Magazine, 19.
 • Gartner W.B. 1985. A conceptual framework for describing the phenomenon of new venture creation. Academy of Management Review, 10(4).
 • Griffin W.R. 1998. Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa.
 • Kleer J. 2005. Sektor publiczny w Polsce i na świecie. Między upadkiem a rozkwitem. CEDEWU, Warszawa.
 • Kożuch B. 2004. Zarządzanie publiczne w praktyce polskich organizacji. Placet, Warszawa.
 • Krupski R. 2001. Zarządzanie strategiczne - koncepcje - metody. Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Lemańska-Majdzik A. 2007. Czynniki sukcesu firmy na rynku w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Politechnika Częstochowska, Częstochowa.
 • Lisiecka K 2002. Kreowanie jakości. Wyd. Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 • Lisiński M. 2004. Metody planowania strategicznego. PWE, Warszawa.
 • Meibodi L., Monavvarian A. 2010. Recognizing critical success factors to achieve the strategic goals of SAIPA Press. Business Strategy Series, 11(2): 124-133.
 • Mikuła В., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A. 2002. Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku. Wybrane koncepcje i metody. Difin, Warszawa.
 • Obłój K. 2001. Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej. PWE, Warszawa.
 • Obłój K. 2004. Strategia sukcesu firmy. PWE, Warszawa.
 • Penc-Pietrzak I. 2010. Planowanie strategiczne w nowoczesnej firmie. Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Peszko A. 2002. Podstawy zarządzania organizacjami. Uczelnianie Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków.
 • Rockart J., Bullen C. 1981. A primer of critical success factors. Center for Information Systems Research Working Paper. Sloan School of Management, MIT, Cambridge, MA, No 69.
 • Rockart J., Cresenz A.D. 1983. A process for the Rapid Development of Systems In Support of Managerial Decision Making. MIT Sloan School of Management, Cambridge, MA.
 • Rockart J.F. Chief executives define their own data needs. Harvard Business Review, 57.
 • Sirus K., Moghaddam R. 2007. Organizational critical success factors and competencies. Management Magazine, 120.
 • Skrzypek E. 2007. Kapitał intelektualny jako podstawa sukcesu w społeczeństwie wiedzy. Problemy Jakości, 1.
 • Susnien D. 2008. Synergy and strategic value of organization - stakeholder relationships. Economics and Management.
 • Svedsen A. 1998. The stakeholder strategy. Profiting from collaborative business relationships. Berret-Koehler Publishers, San Francisco.
 • Thompson A., Strickland A. 1993. Strategic management. Concept and Casus. Irwin, New Yoir, III.
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Dziennik Ustaw z 2005 r. nr 249 poz. 2104.
 • Ustuner Y., Coskun S. Quality management in the Turkish public sector: a survey. Public Administration Developments, 24.
 • Youssef M., Zairi M. 1995. Benchmarking critical factors for TQM. Part II - empirical results from different regions in the World. Benchmarking for Quality Management & Technology, 2 (2).
 • Zarepur J. 2001. Information management systems and critical success factors in small agencies. Ravesh Magazine, 68.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171365327

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.