PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | R. 10, z. 1 Co po ULB? Polityka wschodnia Polski wobec sąsiadów w nowych uwarunkowaniach | 71--90
Tytuł artykułu

Białoruś i Polska dwadzieścia lat w stosunkach międzynarodowych: stan obecny i perspektywy

Warianty tytułu
Belarus and Poland Twenty Years in International Relations: Current Status and Prospects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
2 marca 2012 roku minęło dwadzieścia lat od momentu oficjalnego nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Republiką Białoruś. Niestety nie było okazji do uroczystego świętowania rocznicy ustanowienia bliskich relacji z naszym najbliższym wschodnim sąsiadem. Napięte od dłuższego czasu stosunki dyplomatyczne między Polską (a także Unią Europejską) i Białorusią znalazły się w punkcie zwrotnym. Kilka dni wcześniej białoruskie władze "poprosiły" polskiego ambasadora Leszka Szerepkę o opuszczenie terytorium Białorusi oraz udanie się na konsultacje do Warszawy w celu przekazania swojemu kierownictwu twardego stanowiska Mińska w sprawie dezaprobaty wobec nacisków i sankcji ze strony UE. Jednocześnie Białoruś odwołała na konsultacje swoich ambasadorów z Brukseli i Warszawy. Decyzja ta miała związek z kolejnym już rozszerzeniem unijnych sankcji na to państwo . Następna odsłona dyplomatycznej wojny między Polską (i UE) a Republiką Białoruś ponownie negatywnie wpłynęła na dotychczasowe stosunki polsko-białoruskie. Główną, ale nie jedyną przyczyną takiego stanu rzeczy jest specyfika białoruskiego reżimu. Już od kilkunastu lat w Europie "swobodnie" funkcjonuje państwo będące zdecydowanym zaprzeczeniem wcielanych i promowanych przez Unię Europejską norm i wartości. (fragment tekstu)
EN
An element which should be analysed was the underestimation by Poland of the fears of Belarus concerning Polonisation and the activities of the Catholic Church. Initially, issues which were of slight importance to Poland later became the main reason for serious divergences in bilateral understanding. Also of importance is the question of the awareness on the Polish side of the change in the geopolitical future of Belarus following Poland's accession to NATO. Political changes in Belarus in the years 1994-1996 were analysed in this work as well as their influence on the deterioration of mutual relations. It was also important to answer the question about the reasons for the ineffectiveness of the policy of critical dialogue with Belarus and the causes of the conflict concerning the Polish minority in 2005. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • K. Fedorowicz, Europejskie dylematy Białorusi - polityczna gra czy iluzja?, "Prace Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej", t. 15, Lublin 2010, s. 7-9.
 • A. Poczobut, Polska - cel Łukaszenki, "Gazeta Wyborcza", 28 lutego 2012.
 • K. Fedorowicz, Wybrane problemy w stosunkach polsko-białoruskich, "Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej", 6 (2008), s. 11-14.
 • Polityka Polski wobec Rosji, Ukrainy i Białorusi w latach 1989-2010, Poznań 2011, s. 225-227.
 • У. Снапкоўскi, Гicтоpыя знешняй палiтыкi Беларусi. Ад канца XVIII да начатку XXI ст., Мiнск 2004, s. 221.
 • У. Снапкоўскi, Беларуска-польскiя адносiны (1990-2003 гг.), w: Беларусь i Польшча, ред. А. Эберхардт, У. Улаховiч, Варшава 2003, s. 120-121
 • S. R. Burant, Problematyka wschodnia. Studium porównawcze stosunków Polski z Litwą, Białorusią i Ukrainą, "Studia i Materiały PISM", 1993, nr 58, s. 16-17
 • K. Skubiszewski, Polityka zagraniczna i odzyskanie niepodległości. Przemówienia, oświadczenia, wywiady 1989-1993, Warszawa 1997, s. 124, 272.
 • M. Habowski, Stosunki Białorusi z Polską, w: Białoruś w stosunkach międzynarodowych, red. J. Topolski, Lublin 2009, s. 240.
 • В. Снапковский, Внешняя политыка Республики Беларусь: первые итоги первого десяти- летия, "Белорусский журнал международного права и международных отношений", 2000, № 4, s. 46-47.
 • М. Часноўскi, Беларуска-польскiя адносiны у 1996-1999 гг., "Беларускi гiстарычны часопiс", 2000, № 3, s. 16.
 • P. Rudkouski, Powstawanie Białorusi, Wrocław 2009
 • P. Rudkouski, Anatomia polskiego dyskursu narodowego na Białorusi, "Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej", 6 (2008), s. 23-42.
 • M. Menkiszak, M. A. Piotrowski, Polska polityka wschodnia, w: Polityka zagraniczna RP 1989-2002, red. R. Kuźniar, K. Szczepanik, Warszawa 2002, s. 224-225.
 • S. Bieleń, Kierunki polityki wschodniej III Rzeczypospolitej, w: Patrząc na Wschód. Z problematyki polityki wschodniej III RP, red. S. Bieleń, Warszawa 1997, s. 35-36.
 • В. И. Карбалевич, Место Польшы в политике Беларуси, w: Национально-государственные интересы Республики Беларусь, ред. Л. Ф. Заико, Минск 1999, s. 241-242.
 • А. Ф. Федоров, Военная безопасность Республики Беларусь: двустронние отношения, w: tamże, s. 142.
 • В. А. Бобков, Политический горизонт Беларуси, Минск 2002, s. 24-25.
 • R. Foks, Konflikt białorusko-polski. 11 marca-24 sierpnia 2005 r., w: Polska-Białoruś. Wybrane aspekty polityczne i gospodarcze, red. M. S. Wolański, G. Tokarz, Toruń 2007, s. 169-187
 • A. Eberhardt, Polska a konflikt wokół Związku Polaków na Białorusi, "Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej", 2006, Warszawa 2006, s. 261-262.
 • М. Часноўскi, Беларускi аспект усходняй палiтыкi Польшчы у 1996-1999 гг., "Белорусский журнал международного права и международных отношений", 2000, № 2, s. 62.
 • С. Иванов, Белорусско-польские отношения. Минск-Варшава: сотрудничество на новой линии стратегического соприкосновения, "Беларусь в мире", 1997, № 3, s. 26-19
 • М. Часноўскi, Эвалюця грамадскага ладу i мiжнароднай палiтыкi сучаснай Польшчы, "Белорусский журнал международного права и международных отношений", 1998, № 2, s. 81-82.
 • W. Karbalewicz, Relacje białorusko-polskie w kontekście rozszerzenia NATO, "Eurazja. OSW", 1997, nr 1, s. 118-119.
 • R. Zięba, Koncepcje bezpieczeństwa europejskiego w polityce zagranicznej Polski i jej sąsiadów, w: Polska i jej sąsiedzi w latach dziewięćdziesiątych. Polityczne i ekonomiczne aspekty współpracy i integracji, red. B. Łomiński, M. Stolarczyk, Katowice 1998, s. 85.
 • U. Snapkouski, Stosunki polsko-białoruskie (1990-2003), w: Polska i Białoruś, red. A. Eberhardt, U. Ułachowicz, Warszawa 2003, s. 17.
 • M. Menkiszak, M. A. Piotrowski, Polska polityka wschodnia, s. 233.
 • J. Wilczak, Białoruskie kiszonki, "Polityka", 1996, nr 32, s. 14.
 • Informacja rządu o polityce zagranicznej: expose ministra spraw zagranicznych Władysława Bartoszewskiego w Sejmie, 6 czerwca 2001 r., w: Wprowadzenie do analizy polityki zagranicznej RP, t. 2, red. R. Stemplowski, Warszawa 2007, s. 496.
 • P. Najsztub, Co jest nie do przełknięcia - rozmowa z ambasadorem Białorusi Pawłem Łatuszką, "Przekrój", 10 sierpnia 2005, s. 12-14.
 • M. Banat-Adamiuk, Aktywność Polski w Unii Europejskiej, "Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej", 2007, Warszawa 2007, s. 67.
 • K. Fedorowicz, Europejskie dylematy Białorusi, s. 14-20.
 • K. Kłysiński, współpraca W. Konończuk, Białoruś: kontynuacja polityki represji, "Tydzień na Wschodzie OSW", 29 grudnia 2010, nr 42, http://www.osw.waw.pl/sites/default/files/tnw160.pdf, s. 4-6 (20.02.2012).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171365389

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.