PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 62 | 209--219
Tytuł artykułu

New public management w kontekście zarządzania administracją państwową

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The New Public Management in Terms of State Administration Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problematyka niniejszej publikacji koncentruje się na istocie funkcjonowania podmiotów administracji publicznej opartych na idei New Public Management. Treści wstępne zwracają uwagę na konieczność występowania owych instytucji w sektorze publicznym, odgrywających istotne role z punktu widzenia usług dostarczanych obywatelom. W dalszej części publikacji zdefiniowano poję- cie administracji państwowej oraz określono jej kluczowe funkcje i zadania. Rozważania z zakresu New Public Management, jako nowoczesnej formy zarządzania w sektorze publicznym, obejmują podstawowe jej determinanty i uwarunkowania. Końcowe kwestie skupiają się na specyficznym ujęciu usług w kontekście NPM. (abstrakt oryginalny)
EN
The issue of this publication is concentrated on the essence of functioning of public administration units based on the New Public Management idea. The first part of the article focuses on the necessity of these institutions' existence in the public sector, as they play an essential role from the point of view of services provided to citizens. In the next part the state administration term is defined and its main functions and tasks are determined. Deliberations on New Public Management as the modern form of management in public sector include basic determinants and conditionings. The last part focuses on the meaning of public service in NPM.(original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorantka
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • Andrisani P.J., Hakim S., Savas E.S.: The New Public Management, Lessons from Innovating Governors and Mayors, Kluwer Academic Publishers, Norwell 2002.
 • Barzelay M.: The New Public Management, Improving Research and Policy Dialogue, University California Press, California 2001.
 • Borowiec L.: Controlling w realizacji usług publicznych gminy, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2007.
 • Chałubińska-Jentkiewicz K.: Media audiowizualne, Konflikt regulacyjny w dobie cyfryzacji, Lexa Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011.
 • Christensen T., Laegreid P.: The Ashgate Research Companion to New Public Management, Ashgate Publishing Limited, Farnham 2011.
 • Christensen T, Leagreid P.: Transcending New Public Management, The Transformation of Public Sector Reform, Ashgate Publishing Limited, Aldershot 2007.
 • Domarkas V., Juknevičienë V.: Challenges of the Change of Paradigm of Public Administration for the Development of Human Resources of this Sector, Public Politics and Administration 2007.
 • Dent M., Chandler J., Barry J.: Questioning the New Public Management, Ashgate Publishing Limited, Aldershot 2004.
 • Dolnicki B.: Samorząd terytorialny, wydanie 5, Lex a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012.
 • Famulska T., Nowakowski J.: Finanse i bankowość w integrującej się Unii Eurpoejskiej, Difin, Warszawa 2006.
 • Fortin Y., Van Hassel H.: Contracting in the New Public Management, From economics to law and citizenship, IOS Press, Amsterdam 2003.
 • Grajewski K.: Prawo konstytucyjne, Wybór i wprowadzenie, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008.
 • Haque M.S.: New Public Management: Origins, Dimensions and Critical Implications, "Public Administration and Public Policy", vol I.
 • Izba Skarbowa w Katowicach, Przewodnik jakości, Katowice 2012.
 • Kaszubski R, Tupaj-Cholewa A.: Prawo bankowe, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 • Kmiecik Z.R.: Postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji i postępowanie sądowo administracyjne, wydanie 2, Lex a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011.
 • Knosala E.: Zarys nauki administracji, wydanie 3, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 • Krynicka H.: Koncepcja Nowego Zarządzania w sektorze publicznym (New Public Management), "Prace Instytutu Prawa i Administracji PWSZ w Sulechowie".
 • Masiulis K.: Challenges of Public Service: Instead of Conclusions, [w:] K. Masiulis, A. Krupavičius: Public Service in Lithuania, Vilnius, Lithuania 2007.
 • Monarcha-Matlak A.: Obowiązki administracji w komunikacji elektroniczne, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008.
 • Możdżeń-Marcinkowski M.: Wstęp do prawa administracyjnego ogólnego, wydanie 2, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2009.
 • Osborne S.P., McLaughlin K., Ferlie E.: New Public Management, Current trends and future prospects, Routledge, New York 2002.
 • Pollitt Ch., Bouckaert G.: Public management reform, A comparative analysis New Public Management, Governance and the neo-weberian state, Third edition, Oxford University Press, Oxford 2011.
 • Randma-Liiv T.: New Public Management versus Neo-Weberian State in Central and Eastern Europe, Trans-European Dialogue 1 Towards the Neo-Weberian State? Europe and Beyond, Tallinn 2008.
 • Rostkowski T.: Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 • Sługocki J.: Prawo administracyjne, Zagadnienia ustrojowe, wydanie 3, Lex a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012.
 • Ura E.: Jednostka, państwo, administracja, Nowy wymiar, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Olszanica 23-26 maja 2004 r., Rzeszów 2004.
 • Urbanovič J., Garcia-Zamor J.-C.: Tendencies of the Development of Public Service in Lithuania, "Public Organization Rewiev" 2011.
 • Ustawa Konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 r. DzU, nr 30, poz. 227, art. 72.
 • Welp Y., Urgell F., Aibar E.: From Bureaucratic Administration to Network Administartion? An Empirical Study on E-Government Focus on Catalonia, "Public Organiz Rev" 2007, 7.
 • Wincenciak M.: Sankcje w prawie administracyjnym i procedura ich wymierzania, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171365483

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.