PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
12 (2014) | nr 4 | 167--193
Tytuł artykułu

Infrastruktura drogowa w województwie pomorskim

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Road Infrastructure in the Province of Pomorskie
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Inwestycje drogowe należą do szerokiego spectrum inwestycji infrastrukturalnych i pozostają od lat w centrum uwagi ekonomistów, lokujących często tę problematykę w sferze polityki dobrobytu w stosunku do miast i regionów. Infrastruktura drogowa wpływa na stan gospodarki obszaru, na którym się znajduje, determinuje jej rozwój i jest jednym z ważniejszych czynników kreujących zadowolenie lokalnych społeczeństw, poprawia bowiem jakość życia. Stan ilościowy i jakościowy infrastruktury świadczy o poziomie atrakcyjności regionu. Sprawna infrastruktura drogowa poprawia dostępność terytorialną obszaru zapewniającą łączność ze światem. Stąd tak ważne są inwestycje drogowe, które poprawiają dostępność komunikacyjną regionu i stymulują jego rozwój. W opracowaniu przedstawiono potencjał infrastruktury drogowej w województwie pomorskim na tle kraju w aspekcie istniejącej kondycji technicznej dróg, stanu dostępności transportowej regionu, strategii zrównoważonego rozwoju i barier towarzyszących rozwojowi infrastruktury drogowej. (abstrakt oryginalny)
EN
Road investments belong to a wide spectrum of infrastructural investments and they have remained for years in the focus of attention of economists who often position these issues in the sphere of policy of prosperity regarding cities and regions. Road infrastructure influences the condition of the economy of the area where it is situated, determines its development and it is one of the more important factors creating contentment of local communities, because it enhances the life quality. The quality and quantity of infrastructure demonstrates the level of the region's attractiveness. The efficient road infrastructure enhances the territorial accessibility of the area allowing the connection with the world. Hence, so important are the road investments which enhance the transportation accessibility of the region and stimulate its development. In this article I have presented the potential of the road infrastructure in the Province of Pomorskie in the context of the country in terms of the existing technical condition of the roads, the degree of transportation accessibility of the region, the strategy of balanced development and the barriers accompanying the development of the road infrastructure. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
167--193
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
 • A.P.&A. Poland Sp. z o.o.
Bibliografia
 • A New Economic Analysis of Infrastructure Investment (2012), A Report Prepared By The Department Of The Treasury with The Council of Economic Advisers, www.treasury.gov/resource-center/economic-policy/documents/201220323 infrastructureport.pdf, dostęp dnia 03.01.2013.
 • Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski (2011), Nowicki M. (red.), Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 • Baranowska-Skimina A. (2012), Nie ma pieniędzy na drogi krajowe w Polsce, "eGospodarka", www.gospodarka.pl/80843,Nie-ma-pieniędzy--na-drogi-krajowe-w-Polsce.html, dostęp dnia 04.04.2013.
 • Diagnoza polskiego transportu (2011), Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa.
 • Drogi do Euro. Analiza infrastruktury drogowej w Polsce. Stan faktyczny i szanse rozwoju (2007), Amerykańska Izba Handlowa w Polsce, Warszawa.
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, www.gddkia. gov.pl/a/6329/docelowy-układ-autostrad, dostęp dnia 06.05.2013.
 • Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Departament Monitoringu i Informacji o Środowisku, ursus.gios.gov.pl/hałas/ez/index.php/pl/ Raporty/Stan-klimatu-akustycznego-w-kraju-w-swietle-badan-wies-w-latach-2007-2008/5.-Halas-komunikacyjny/5.1-Halasdrogowy/1.-Badania-emisji-halasu-z-drog-pomiary-halasu-drogowego-w-punk-tach-referencyjnych, dostęp dnia 12.01.2013.
 • Górczyńska A., Czechowski L. (2000), Inwestycje drogowe w Polsce, w: Inwestycje i Nieruchomości. Procedury decyzyjne, finansowanie, ryzyko. Dziworska K., Ostrowska E. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Grzywacz W. (1982), Infrastruktura transportu, WKiŁ, Warszawa.
 • Kaczałek W. (2012), Polskie drogi coraz bezpieczniejsze, "Smart Driver", www.smartdriver.pl/wywiad-polskie-drogi-coraz-bezpiecznieisze, dostęp dnia 25.03.2013.
 • Koźlak A. (2007), Poprawa dostępności transportowej regionów peryferyjnych w świetle polityki spójności Unii Europejskiej, w: Procesy integracyjne wybranych systemów transportowych, Michałowska M. (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Kublik A., Chudy portfel na drogi, "Gazeta Wyborcza", www.gazeta.pl, dostęp dnia 24.10.2012 r.
 • Polityka transportowa państwa na lata 2006-2025 (2005), Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa.
 • Program budowy dróg krajowych na lata 2008-2012 (2007), Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa.
 • Program budowy dróg krajowych na lata 2011-2015 (2007), Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa.
 • Raport o stanie technicznym dróg krajowych województwa pomorskiego w roku 2011 (2012), GDDKiA oddział w Gdańsku, Gdańsk.
 • Raporty roczne wypadków drogowych, Komenda Główna Policji www.Statystyka.policja.pl/portal/st/1302.Wypadki drogowe_raporty roczne.html.
 • Regionalna strategia rozwoju transportu w województwie pomorskim na lata 2007-2020 (2008), Gdańsk.
 • Research Project ESPON 1.2.1 on Transport Sevices and Networks Territorial Trends and Basic Supply of Infrastructure for Territorial Cohesion. First Interim Report (2002), www.espon.eu/export/site/default/Documensts/Projects/ESPON2006Projects/ThematicProjects/Transport Trends/ 1.ir1.2.1 pdf, dostęp dnia 12.01.2013.
 • Rocznik statystyczny województw (2012), GUS, Warszawa.
 • Rolbiecki R. (2009), Infrastruktura transportu, jako czynnik kształtujący warunki rozwoju przedsiębiorstw w otoczeniu społeczno-gospodarczym, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Rosik P., Szuster M. (2008), Rozbudowa infrastruktury transportowej a gospodarka regionów, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 • Rozwój infrastruktury transportu (2002), Wojewódzka-Król K. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Rydzykowski W., Wojewódzka-Król K. (1997), Współczesne problemy polityki transportowej, PWE, Warszawa.
 • Stan infrastruktury w Polsce jako czynnik ograniczający rozwój społeczno-gospodarczy, www.infrastruktura.elamed.pl/Strona-numer-5-2008-1-23923.html
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171365511

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.