PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 10(25) | z. 2 | 12--21
Tytuł artykułu

Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce na tle uwarunkowań przyrodniczych i systemu wsparcia finansowego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Organic Farming Development in Poland in Context of Environmental Conditions and Financial Support System
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy jest analiza uwarunkowań środowiskowych rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce w aspekcie wsparcia tego systemu gospodarowania w ramach programu rolnośrodowiskowego. W analizach wykorzystano dane GUS, dane GIJHARS oraz dane ARiMR. Z przeprowadzonych analiz wynika, że rozwój rolnictwa ekologicznego jest przede wszystkim uzależniony od istniejących systemów wsparcia finansowego. Istnieje zatem potrzeba zróżnicowania systemów wsparcia finansowego w zależności od celu, który chcemy osiągnąć, w szczególności takich, jak ochrona walorów środowiskowych lub produkcja żywności ekologicznej. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to analyze the environmental conditions of organic farming in Poland with respect to its financial support in the agri-environmental programme. A comparative analysis was conducted using the statistical data from the State Statistical Office and GIJHARS as well as those from the Agency for Agriculture Restructuring and Modernisation. The analyses showed that the organic farming development depended on financial support. It is necessary to diversify the financial support system because of the aim which we want to achieve, in particular the environmental protection or the organic food production. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
12--21
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Alföldi T., Granado J., Kieffer E., Kreschmar U., Morgner M., Niggli U., Schädeli A., Speiser B., Weibel F., Wyss G., Schmidt W., Schmidt G. [2006]: Quality and Safety of Organic Products. FiBL-Dossier 4, 1. Auflage. Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL), Frick, Szwajcaria.
 • Brodzińska K. [2009]: Kierunki i perspektywy rozwoju programu rolnośrodowiskowego w Polsce po 2013 roku. Woda-Środowisko-Obszary wiejskie t. 9, z. 3 (27), ss. 5-18.
 • Duer I. [2007]: Programy rolno środowiskowe instrumentem ochrony zasobów środowiska we wspólnej polityce rolnej Unii Europejskiej. Studia i raporty IUNG - PIB z. 7, ss. 33-54.
 • Hamm U., Gronefeld F. [2004]: The European market for organic food. Revised and updated analysis. School of Management and Business. The University of Wales Aberystwyh.
 • Łuczka-Bakuła W. [2005]: Wsparcie rolnictwa ekologicznego w Unii Europejskiej. Roczniki Naukowe SERiA t. VII, z. 4, ss. 235-240.
 • Marcysiak A. [2006]: Zróżnicowanie zakresu rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce w układzie terytorialnym. Zeszyty Naukowe AR we Wrocławiu, seria Rolnictwo LXXXVII, nr 540, ss. 319-326.
 • Motowidlak U. [2008]. Tendencje w rolnictwie ekologicznym w krajach Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW seria Problemy rolnictwa światowego t. 5 (XX), ss. 84-95.
 • Plan Działań dla Żywności Ekologicznej i Rolnictwa w Polsce na lata 2007- 2013 [2007]. Biuletyn informacyjny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 4, ss. 1-11.
 • Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2005-2006 IJHAR. [Tryb dostępu:] http://www.ijhars. gov.pl [Data odczytu: 5 maja 2010].
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Obszarów Wiejskich 2009. [2009]. GYUS, Warszawa.
 • Rolnictwo ekologiczne w Polsce. Raport 2007-2008 IJHAR. [Tryb dostępu:] http://www.ijhar-s.gov.pl. [Data odczytu: 5 maja 2010].
 • Stankiewicz D. [2009]: Rolnictwo ekologiczne. Infos, Biuro analiz sejmowych, nr 7(54).
 • Stuczyński T., Jończyk K., Korzeniowska-Pucułek R., Kuś J., Terelak H. [2007]: Warunki przyrodnicze ekologicznej produkcji rolniczej a jej stan obecny na obszarze Polski. Studia i raporty IUNG - PIB z. 5, ss. 55-78.
 • Tyburski J., S. Żakowska - Biemans [2007]: Wprowadzenie do rolnictwa ekologicznego Wyd. SGGW:15-28, ss. 254-259.
 • Willer H., M. Yussefi [2007]: The current status of organic farming in the world - fokus on developing countries, Materiały z miedzynarodowej konferencji FAO, Rzym, 3-5 maja 2007 r.
 • Willer H., M. Yussefi [2006]: The World of Organic Agriculture. Statistic & Emergining Trends 2006. International federation of OrganicAgriculture Movements (IFOAM), Bonn, Germany & Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), Frick, Switzerland.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171365593

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.