PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 9 (3) | 19--26
Tytuł artykułu

Zmiana filozofii karania w świetle przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Changing the Philosophy of Punishment in Light of the Provisions of the Act of 20 February 2015 Amending the Act - the Penal Code and Other Laws
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł poświęcony jest najnowszej reformie prawa karnego, dokonanej w dniu 20 lutego 2015 roku na podstawie uchwalonej ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła daleko idące zmiany w prawie karnym. Autor podkreśla, że ustawodawca zwrócił szczególną uwagę na potrzebę zapewnienia bardziej racjonalnej polityki karnej, mającej na celu wyeliminowanie nakładania nadmiernej ilości kar pozbawienia wolności. Celem przyjętych poprawek jest zmniejszenie wysokości kar pozbawienia wolności i kar w zawieszeniu, a w ich miejsce wprowadzenie szerszego zakresu kar grzywny lub ograniczenia wolności. Zamiarem dokonanej nowelizacji prawa karnego jest także uelastycznienie całościowej polityki karnej. W ramach kary ograniczenia wolności zaproponowano zmiany polegające w szczególności na rozbudowaniu zakresu obowiązków, jakie mogą być połączone z wykonywaniem tej kary. Autor podkreśla, że w nowelizacji prawa karnego duży nacisk położono też na efektywność wykonywania poszczególnych sankcji karnych - nie tylko faktycznego wykonywania kary pozbawienia wolności, ale i potrzebę skutecznego egzekwowania orzekanych kar grzywny. Oprócz zmian w dziedzinie samych kar, autor poświęca uwagę katalogowi środków zabezpieczających, który określony zostanie na podstawie art. 93a § 1 kodeksu karnego.
EN
The article is devoted to the latest reform to criminal law. On February 20, 2015 a bill was passed to amend the Act - the Penal Code and other laws, which introduced far-reaching changes to criminal law. The legislator paid special attention to the need to ensure a more rational penal policy, aimed to eliminate an excessive amount of prison sentences which are imposed. The aim of the adopted amendments is to reduce the amount of imprisonment penalties and suspended punishments which are perceived as fictional sentences. In place of these penalties the parliament decided to introduce a wider range of freedom penalties: a fine or restriction of liberty. For more flexibility in criminal law, such changes have also lead to raising the upper limits of legal sanctions especially in the case of such punishments as restriction of liberty and imprisonment. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
19--26
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Zdrowia w Rzeszowie
Bibliografia
 • Andrejew I., Polskie prawo karne w zarysie, Warszawa 1971.
 • Andrejew I., Świda W., Wolter W., Kodeks karny z komentarzem, Warszawa 1973.
 • Bafia J., Mioduski K., Siewierski M., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 1987.
 • Bojarski M., Giezek J., Sienkiewicz Z., Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, Warszawa 2004.
 • Bojarski T., Polskie prawo karne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2002.
 • Buchała K., Prawo karne materialne, Warszawa 1980.
 • Buchała K., Wolter W., Wykład prawa karnego na podstawie kodeksu karnego z 1969 r. Część ogólna. Nauka o karze, Kraków 1974.
 • Bulenda T., Musidłowski R. red., Postępowanie z więźniami w latach 1989-2002, Warszawa 2003.
 • Cieślak M., Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia, Warszawa 1995.
 • Dukiet-Nagórska T., (red.), Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa, Warszawa 2008.
 • Glaser S., Polskie prawo karne w zarysie, Kraków 1933.
 • Grześkowiak A., (red.), Prawo karne, Warszawa 2007.
 • Gubiński A., Zasady prawa karnego, Warszawa 1986.
 • Krawczyk T., Prywatne więzienia tak czy nie?, Zeszyty Naukowe Ius et Lex nr 1, Warszawa brw.
 • Lernell L., Wykład prawa karnego. Część ogólna, Warszawa 1961.
 • Majewski J., [w:] Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, t. I, (red.), A. Zoll, Kraków 2004.
 • Makarewicz J., Kodeks karny z komentarzem, Lwów 1932.
 • Makarewicz J., Prawo karne ogólne, Kraków 1914.
 • Marek A., Prawo karne. Część ogólna, Bydgoszcz 1993.
 • Melezini M. (red.), System Prawa Karnego, t. VI, Kary i środki karne. Poddanie sprawcy próbie, Warszawa 2010.
 • Miłek K., Istota kary kryminalnej, Roczniki Wydz. Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL, t. VI, Prawo, Lublin 2008.
 • Miłek K., Kara kryminalna i środek zabezpieczający jako instrumenty polityki kryminalnej służące zapewnieniu bezpieczeństwa społeczeństwa, [w:] Prawne, instytucjonalne i społeczne uwarunkowania bezpieczeństwa, (red.), S. Bębas, A. Gołębiowski, Radom 2014.
 • Papierkowski Z., Socjologiczne i filozoficzne oblicze kary, Lublin 1947.
 • Popławski H., Podstawy prawa karnego, Gdańsk 1980.
 • Raglewski J., [w:] System Prawa Karnego, t. VI, Kary i środki karne. Poddanie sprawcy próbie, (red.), M. Melezini, Warszawa 2010.
 • Szerer M., Kultura i prawo, Warszawa 1981.
 • Szewczyk M., [w:] System Prawa Karnego, t. VI, Kary i środki karne. Poddanie sprawcy próbie, (red.), M. Melezini, Warszawa 2010.
 • Świtka J., Kara kryminalna na tle osobowości przestępcy, Rzeszów 2013.
 • Tumim S., Przestępczość. Prognozy XXI wieku, Warszawa 1998.
 • Wolter W., Zarys systemu prawa karnego. Część ogólna, t. II, Kraków 1934.
 • Wróblewski B., Wstęp do polityki kryminalnej, Wilno-Lida-Oszmiana-Wilejka Pow. 1922.
 • Zalewski W., "Mass imprisonment" - koniec marzeń o alternatywie dla kary pozbawienia wolności, [w:] Wykonywanie kary pozbawienia wolności w Polsce - w poszukiwaniu skuteczności, (red.), H. Machel, Gdańsk 2006.
 • http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,6717,zmiana-filozofii-karania--sejm-uchwalil.html
 • http://sw.gov.pl/pl/o-sluzbie-wieziennej/statystyka/statystyka-miesieczna
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171365601

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.