PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 10(25) | z. 2 | 60--70
Tytuł artykułu

Proces integracji europejskiej a napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do sektora rolno-żywnościowego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
European Integration Process and Foreign Direct Investment Inflow to the Agri-Food Sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy jest przedstawienie zmian napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) do Polski na tle napływu do krajów Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2005-2008 oraz napływu BIZ do polskiego sektora rolno-żywościowego w latach 1996-2008 w kontekście procesu integracji europejskiej. Proces integracji europejskiej jest ważnym czynnikiem decydującym o napływie BIZ do Polski, ale jest on również uzależniony od tendencji ogólnoświatowych. Najwięcej kapitału zagranicznego do sektora produkcji artykułów spożywczych, napojów i wyrobów tytoniowych napłynęło w latach: 1996 i 1998. W przypadku rolnictwa i rybołówstwa największy napływ BIZ odnotowano w 2008 r. (100 mln euro) oraz w 2004 r. (85,5 mln euro). Udział napływu do rolnictwa, rybołówstwa oraz produkcji artykułów spożywczych w ogólnej wartości napływającego kapitału jest niewielki. Napływ kapitału zagranicznego do rolnictwa i przetwórstwa spożywczego miał tendencję wzrostową już przed akcesją (odwrotnie niż napływ kapitału ogółem). W roku akcesji odnotowano wzrost wartości zainwestowanego kapitału zagranicznego ogółem oraz w analizowanych sektorach. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to present changes in the foreign direct investments (FDI) inflow to Poland in comparison with that to the other countries of Middle and East Europe and the FDI inflow to the Polish agri-food sector in 1996-2008 in the context of European integration. The European integration is a significant factor for the FDI inflow to Poland, but it also depends on the world tendencies. The biggest foreign direct investment inflow to the food sector took place in 1996 and 1998. The highest value of foreign capital inflow to agriculture and fishing occured in 2008 (100 mio euro) and in 2004 (85,5 mio euro). The share of agriculture, fishing and food sector in the foreign capital inflow is low. The foreign capital inflow to agriculture and food sector had a growing trend already before the Polish accession (opposite to the total capital inflow). In the accession year there was an increase of foreign investments in total and in the analyzed sectors. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
60--70
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Adler M., Stevens G.V.G. [1974]: The trade effects of direct investment. Journal of Finance t. 29, nr 2, ss. 655- 676.
 • An-loh L. [1995]: Trade effects of foreign direct investment. Evidence for Taiwan with Four ASEA Countires. Weltwirtschaftliches Archiv nr 4, ss. 737-747.
 • Beer F. M., Cory S. N. [1996]: The location determinants of U.S. foreign direct investmen in the European Union. Journal of Financial And Strategic Decisions t. 9, nr 2, ss. 43-53.
 • Bertrand O., Madaringa N. [2003]: U.S. Greenfield Investments and M&A location: impact of American continental integration and Insider vs. Outsider position. Royal Economic Society, University of Warwick, England, nr 4.
 • Bojar E. [2001]: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w obszarach słabo rozwiniętych. Wyd. PWN, Warszawa.
 • Campa J. M., Guillen M. F. [2005]: Spain: a boom from economic integration. [W:] Foreign Direct Investments and Governments. Catalysts for economic restructuring. J. H. Dunning, R. Narula (red.). EDGE Studies in International Business and the World Economy, ss. 161-187.
 • Chechelski P. [2005]: Inwestycje korporacji transnarodowych w przemyśle spożywczym w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA t. 7, z. 2, ss. 40-51.
 • Chechelski P. [2008]: Wpływ procesów globalizacji na polski przemysł spożywczy. IERiŻ-PIB, Warszawa.
 • Clegg J., Scott-Green S. [1999]: The Determinants of New FDI Capital Flows into the ECŁ. A Statistical Comparision of the USA and Japan. Journal of Common Market Studies nr 34(4), ss. 594-616.
 • Dollar D., Hallward-Driemeier M., Mengistae T. [2006]: Investment Climate and International Integration. World Development t. 34, nr 9, ss. 1498-1516.
 • Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego [2010]. Główny Urząd Statystyczny. [Tryb dostępu:] http://www. stat.gov.pl. [Data odczytu: czerwiec 2010].
 • Eleni E., Piteli N. [2009]: Foreign Direct Investment in Developed Economies: A Comparison between European and non-European countries. DYNREG Working Papers nr 44, ss. 1-25.
 • European Union foreign direct investment yearbook. [2010]. Eurostat. [Tryb dostępu:] http://www.epp.eurostat.ec.europa.eu. [Data odczytu: czerwiec 2010].
 • Fischer, S., Gelb, A. [1991]: The process of socialist economic transformation. Journal of Economic Perspectives nr 4, ss. 91-106.
 • Furtan W.H., Holzman J.J. [2004]: The Effect of FDI on Agriculture and Food Trade: An Empirical Analysis. [W:] Agriculture and Rural Working Paper Series, Working Paper No. 68. Statistics Canada Agriculture Division, ss. 1-31.
 • Golik D. [2004]: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem konkurencyjności przemysłu rolno-spożywczego. Zaszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 651, ss. 39-48.
 • Gowan P. [1999]: The Theory and Practice of Neo-Liberalism for Eastern Europe. [W:] The Global Gamble. Verso, Nowy Jork, ss. 187-247.
 • Johnson A. [2006]: FDI Inflows to the Transition Economies in Eastern Europe: Magnitude and Determinants. Electronic Working Paper Series nr 59, pp. 1-64.
 • Kojima K. [2000]: The "flying geese" model of Asian economic development: origin, theoretical extension, and regional policy implications. Journal of Asian Economics nr 11.
 • Lizińska W., R. Kisiel. [2009]: Proces integracji europejskiej a napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski. [W]: Wybrane problemy integracji europejskiej. A. Stępniak, S. Umiński, A. Zabłocka, (red.). Wyd. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, ss. 225-236.
 • Ozawa T. [1992]: Foreign direct investment and economic development. Transnational Corporations t. 1, nr 1.
 • Pakulska T., Poniatowska-Jaksch M. [2004]: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowo-Wschodniej. Koncentracja kapitału zagranicznego w Polsce. Oficyna Wydawnicza SGH, Monografie i Opracowania 519, Warszawa.
 • Sachs J. [1992]: The economic transformation of Eastern Europe: the case of Poland. Economics of Planning nr 25 (1), ss. 5-20.
 • Simões V. C. [1992]: European Integration and the Pattern of FDI Inflow in Portugal. [W:] Multinational Investment in Europe. J. Cantwell (red.). E. Elgar, Aldershot, ss. 256-297.
 • Urban R. [2009]: Wpływ integracji z Unią Europejską na polski przemysł spożywczy. [W:] Stan polskiej gospodarki żywnościowej po przystąpieniu do Unii Europejskiej: raport 6 (synteza). R. Urban (red.). IERGŻ-PIB, Warszawa, ss. 95-115.
 • Weresa M. A. [2007]: Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na konkurencyjność polskiego eksportu. [W:] Rola zagranicznych inwestycji bezpośrednich w kształtowaniu przewag konkurencyjnych. Raport o konkurencyjności 2007. M.A. Weresa (red.). Instytut Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, ss. 242-262.
 • Witkowska J. [2001]: Rynek czynników produkcji w procesie integracji europejskiej. Trendy, współzależności, perspektywy. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Witkowska J. [2003]: Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski w perspektywie rozszerzenia Unii Europejskiej. [W:] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce. UMK, Toruń, ss. 275-281.
 • World Investment Report [2009]. United Nations Conference on Trade and Development. [Tryb dostępu:] http://www.unctad.org. [Data odczytu: kwiecień 2010].
 • World Investment Report. Transnational Corporations, Agricultural Production and Development. [2009]: UNCTAD, Nowy Jork, Genewa.
 • Wysokińska Z., Witkowska J. [2004]: Handel i inwestycje zagraniczne a zrównoważony rozwój. Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 • Wyżnikiewicz B. [2007]: Raport z badania statystycznego inwestorów z usług świadczonych przez PAIiIZ S.A. IBnGR, Warszawa.
 • Yannopoulos G. N. [1990]: The Effects of the Single Market on the Pattern of Japanese Investment. National Institute Economic Review nr 134, ss. 93-98.
 • Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce. [2010]. Narodowy Bank Polski. [Tryb dostępu:] http://www.nbp.pl. [Data odczytu: kwiecień 2010].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171365867

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.