PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 109 | 71--83
Tytuł artykułu

Zróżnicowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek z sektorów produkcyjnych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Diversity of Economic and Financial Situation of Industrial Companies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest określenie sytuacji finansowej przedsiębiorstw z wybranych sektorów produkcyjnych w Polsce notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Okres badawczy obejmował lata 2008-2012. Do analizy zostały wybrane cztery sektory: budownictwo, elektromaszynowy, metalowy oraz przemysł spożywczy. Doboru obiektów dokonano w sposób celowy. Aby zapewnić homogeniczność próby badawczej, uwzględniono przedsiębiorstwa notowane na GPW w Warszawie we wszystkich latach badanego okresu. Liczba spółek w poszczególnych sektorach była następująca: budownictwo - 26, elektromaszynowy - 20, metalowy - 17, spożywczy - 19. Dane do obliczeń pochodziły z rocznych sprawozdań finansowych spółek. Badaniom poddano strukturę majątkową aktywów obrotowych, strukturę kapitałowo-majątkową, płynność finansową, rentowność i zadłużenie. Przy obliczeniach przeciętnych wskaźników dla badanego okresu posłużono się wzorem na średnią ważoną, będącej wynikiem ilorazu sumy wszystkich pozycji tworzących formułę danego wskaźnika w liczniku i odpowiednio mianowniku. (fragment tekstu)
EN
The aim of this study is to present financial situation of selected industrial companies on the example of stock companies quoted on Warsaw Stock Exchange. Among the branches under consideration are building, machine-engineering, metal and food industries. The period of research covered the years 2008-2012. The worst situation in terms of profitability, liquidity and debt occurred in the building sector. The optimal level of liquidity was found in the machineengineering and metal industries. The highest efficiency in the use of assets and equity has been reported in the food industry. Profitability ratios of net sales were the highest in the field of machine-engineering sector. (original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Bednarski L., 2007: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Buk H. (red.), 2005: Sprawozdawczość i analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice.
 • Dębski W., 2007: Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Flejterski S., Świecka B. (red.), 2007: Elementy finansów i bankowości, CeDeWu, Warszawa.
 • Gabrusiewicz W., 2014: Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Kowalczyk J., Kusak A., 2006: Decyzje finansowe firmy. Metody analizy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Leszczyński Z., Skowronek-Mielczarek A., 2000: Analiza ekonomiczno-finansowa firmy, Diffin, Warszawa.
 • Łuniewska M., 2008: Ekonometria finansowa. Analiza rynku kapitałowego, PWN, Warszawa.
 • Nowak E., 2008: Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa.
 • Podstawka M., 2005: Podstawy finansów. Teoria i praktyka, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Sierpińska M., Jachna T., 2004: Ocena przedsiębiorstw według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Wędzki D., 2009: Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. Tom 2. Wskaźniki finansowe, Wolters Kluwer, Kraków.
 • Wypych M. (red.), 2000: Finanse przedsiębiorstw z elementami zarządzania i analizy, Absolwent, Łódź.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171365871

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.