PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 10(25) | z. 2 | 80--90
Tytuł artykułu

Stan i uwarunkowania wymiany handlowej Polski z Rosją w zakresie produktów rolno-spożywczych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
State and Conditions of Polish-Russian Trade in Agri-Food Products
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Analiza wymiany towarowej w zakresie produktów rolno-spożywczych pomiędzy Polską a Rosją za latach 1997-2008 wykazała, iż wymianę tę charakteryzuje po stronie polskiej przewaga eksportu nad importem, a zatem dodatnie saldo handlu tymi towarami. Średni udział artykułów rolno-spożywczych w ogólnej strukturze polskiego eksportu do Rosji na przełomie lat 1997-2008 ukształtował się na poziomie około 23%, podczas gdy import z Rosji na poziomie niewiele przekraczającym 1%. Spośród czterech sekcji produktów rolno-spożywczych największy udział w eksporcie z Polski do Rosji przypada na sekcję IV, tj. przetwory spożywcze, zaś najmniejszy na sekcję III, tj. tłuszcze i oleje. Po stronie szans polskiego eksportu towarów rolno-spożywczych do Rosji, które należałoby wykorzystać, można wskazać m.in. położenie geograficzne tego kraju, potencjał ekonomiczny, rozmiar i chłonność rynku oraz pozycję na arenie międzynarodowej, a także starania Rosji o wejście w struktury WTO, wzrost zamożności rosyjskiego społeczeństwa oraz brak samowystarczalności żywnościowej. Niestety obok szans istnieje także wiele zagrożeń oraz słabych stron polskiego eksportu do Rosji. (abstrakt oryginalny)
EN
Results of Polish-Russia trade in agri-food products in years 1997-2008 were presented. The value and structure of Polish exports to Russia and imports of agri-food products from Russia per sections of CN nomenclature were characterized. The share of agri-food products in the total value of Polish exports to Russia and imports from Russia was determined. The analysis of strengths and weaknesses as well as opportunities and threats in trading with Russia were presented. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
80--90
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Bibliografia
 • Biuletyn informacyjny Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Moskwie nr 6. [2009]. [Tryb dostępu:] www.eksporter.gov.pl/Informacja/Skroty.aspx?kategoria=113 [Data odczytu: kwiecień 2010]
 • Bożyk P. [2005]: Korzyści i zagrożenia rozwoju stosunków gospodarczych Polski z Rosją po akcesji do Unii Europejskiej. [W:] Wschód jako partner Unii Europejskiej. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Federacja Rosyjska - przewodnik dla przedsiębiorców. [2005]. [Tryb dostępu:] http://www.rosja.biz.pl/files/analizy-ekonomiczne/rosja2005.pdf. [Data odczytu: kwiecień 2010].
 • Garbarski, L., Rutkowski, I., Wrzosek, W. [2001]: Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy. PWE, Warszawa.
 • Kawecka-Wyrzykowska E. [2004a]: Wpływ członkostwa w UE na proces podejmowania decyzji w sferze polityki handlowej. [W:] Polska w Unii Europejskiej. Tom II. Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa.
 • Kawecka-Wyrzykowska E. [2004b]: Zmiany warunków prowadzenia handlu wynikające z przyjęcia wspólnej taryfy celnej UE. [W:] Polska w Unii Europejskiej. Tom II. Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa.
 • Miklaszewski S. [2004]: Stosunki handlowe między polską a Rosją w świetle zagranicznej polityki handlowej UE. [W:] Stosunki gospodarcze Polska-Rosja w warunkach integracji z Unią Europejską. SGH, Warszawa.
 • Potocka A. [2009]: Atrakcyjność rynku rosyjskiego dla polskich produktów rolno-spożywczych. Praca magisterska wykonana w Katedrze Agrobiznesu, WR-E, Uniwersytet Rolniczy, Kraków.
 • Przewodnik eksportera po rynku Federacji Rosyjskiej. [2010]. [Tryb dostępu:] http://www.eksporter.gov.pl/Informacja/Skroty.aspx?kategoria=158. [Data odczytu: kwiecień 2010]
 • Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego. [1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009]. GUS, Warszawa.
 • Wydział Promocji handlu i Inwestycji. [2010]. [Tryb dostępu:] http://moskwa.trade.gov.pl/pl/instrumentyeksportu/article/detail,50,Ubezpieczenia_Kredytow_Eksportowych_-_KUKE.html. [Data odczytu kwiecień: 2010].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171365879

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.