PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
14 (2015) | nr 1 | 29--36
Tytuł artykułu

Constraints in the Process of Paradigm Change in the EU Agricultural Development

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Ograniczenia w procesie zmian paradygmatów rozwoju rolnictwa w UE
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem artykułu jest ocena zmian zachodzących w głoszonych paradygmatach dotyczących rozwoju sektora rolnego w UE, ze szczególnym uwzględnieniem barier hamujących te zmiany. Część teoretyczna naświetla rodzaje zmian w politykach publicznych, główne modele rozwoju paradygmatów oraz wpływ czynników instytucjonalnych, w tym struktur współpracy sieciowej (policy networks) na ich zmiany. W kolejnej części głoszone paradygmaty WPR są ukazane na tle dotychczasowych efektów funkcjonowania polityki. Równocześnie wskazane są te elementy w strukturach współpracy sieciowej, które przyczyniają się do powielania dotychczasowych wzorców rozwojowych. W zakończeniu podjęto refleksję na temat możliwości zmiany instytucjonalnej w procesie kształtowania WPR. Stwierdzono, że dopiero kolejna redukcja budżetu rolnego po 2020 r. może stać się zarzewiem konfliktu między aktorami (grupami interesów) wokół dostępnych zasobów i zmienić układ sił w procesie podejmowania decyzji w zakresie WPR. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to assess the changes in proclaimed paradigms regarding development of the agricultural sector in the EU with particular focus on barriers to these changes. The theoretical part highlights the types of changes in the public policies, the main models of paradigm developments and the impact of institutional factors, including structures of policy networks on their changes. In the next part the CAP proclaimed paradigms are shown against the effects of the current policy. At the same time, these elements of policy network structure which contribute to the replication of the existing patterns of development are indicated. The summary contains reflections on the possibility of institutional change in the development of the CAP. It was found that only further reduction of the agricultural budget after 2020 can become a source of conflict between the actors (stakeholders) around available resources and may change the balance of power in the decision-making process in the CAP. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
29--36
Opis fizyczny
Twórcy
 • Institute of Agricultural and Food Economics - National Research Institute (IAFE-NRI) in Warsaw, Poland
 • Tischner European University in Cracow, Poland
Bibliografia
 • Bennett, C.J., Howlett, M. (1992). The lessons of learning: Reconciling theories of policy learning and policy change. Policy Sciences, 25(3), 275-294.
 • Czyżewski, A. (2007). Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju sektora rolnego. [In:] Uniwersalia polityki rolnej w gospodarce rynkowej. (Macroeconomic determinants of agricultural development [In:] (Universals of agricultural policy in market economy). (Ed.) A. Czyżewski. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Czyżewski, A., Kułyk, P. (2013). Kwestia rolna w teorii wyboru publicznego. (Agricultural issue in the public choice theory). Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 100(3), 7-18.
 • Daugbjerg, C., Swinbank, A. (2007). The politics of CAP reform: trade negotiations, institutional settings and blame avoidance. Journal of Common Market Studies, 45(1), 1-22.
 • Hall, P.A. (1993). Policy paradigms, social learning, and the state: the case of economic policymaking in Britain. Comparative Politics, 25(3), 275-296.
 • Josling, T. (2002). Competing paradigms in the OECD and their impact on the WTO agricultural talks. [In:] Agricultural policy for the 21st century. (Eds) L.G. Tweeten, S.R. Thompson. Iowa State University Press.
 • O'Connor, D., Renting, H., Gorman, M. Kinsella, J. (2006). The Evolution of Rural Development in Europe and the Role of EU Policy. [In:] Driving Rural Development: Policy and Practice in Seven EU Countries. Van Gorcum, Assen.
 • OECD (2013). Agricultural Policy. Monitoring and Evaluation 2013. OECD countries and emerging economies. OECD.
 • North, D.C. (2006). Efektywność gospodarcza w czasie. [In:] Współczesne teorie socjologiczne (Economic performance through time. [In:] Modern sociological theories). (Eds) A. Jasińska-Kania, L.M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Silk, A., Kriesi, H. (2007). The Network Approach. [In:] Theories of the Policy Process. (Ed.) P. Sabatier. Second Edition, Westview Press, Boulder.
 • Skogstad, G., Schmidt, V.A. (2011). Introduction: Policy Paradigms, Transnationalism, and Domestic Politics. [In:] Policy Paradigms, Transnationalism, and Domestic Politics. (Eds.) G. Skogstad, V.A. Schmidt. University of Toronto Press.
 • Tsebelis, G. (2002). Veto players: How political institutions work. Princeton University Press.
 • Zawojska, A. (2005). Rolnicze grupy interesu w Unii Europejskiej. (Agricultural interest groups in the European Union). Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych. BTN, seria B, 57, 887-893.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171365881

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.