PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 10(25) | z. 2 | 119--130
Tytuł artykułu

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym po akcesji Polski do Unii Europejskiej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Investment Relief in Agricultural Tax after Poland's Accession to the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiono prawne zagadnienia związane z ulgą inwestycyjną w podatku rolnym. Szczególną uwagę poświęcono kwestii ulgi w przypadku finansowania inwestycji ze środków publicznych, w tym z budżetu unijnego. Zaprezentowano opinie doktryny, Ministerstwa Finansów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz nowe zasady przyznawania ulgi wynikające z nowelizacji ustawy o podatku rolnym, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. W konkluzji wysunięte zostały propozycje zmiany przepisów poświęconych podatkowi rolnemu. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the legal issues related to the investment relief in agricultural tax. A particular attention was paid to the question of incentives for investments financed from public funds, including the EU budget. The doctrine, opinions of the Ministry of Finance, the Ministry of Agriculture and Rural Development and new rules for granting relief provided for in the amendment of the parliamentary act, which entered into force on 1 January 2009, were reviewed. Some proposals of amendments to the legal regulation of agricultural tax were put forward in conclusion. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
119--130
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
 • Etel L., Presnarowicz S.[2003]: Podatki i opłaty samorządowe. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa, ss. 156 i n.
 • Druk sejmowy nr 1166. [2009]. [Tryb dostępu:] http://www.sejm.gov.pl. [Data odczytu: lipiec 2009].
 • Dudar G., Etel L., Presnarowicz S. [2008]: Podatki i opłaty lokalne, podatek rolny, podatek leśny. Komentarz. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Gilewicz M. [2007]: Czy można dwa razy korzystać z tej samej pomocy? Rolnik Dzierżawca nr 3, ss. 19-20.
 • Marquardt P. [2008]: Pomoc w ramach wyłączeń grupowych. Monitorowanie pomocy publicznej. [Tryb dostępu:] http://www.abc.com.pl/?cmd=problem_wiecej,471&serwis=3. [Data odczytu: lipiec 2009].
 • Marquardt P. [2007]: Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorców. LexisNexis, Warszawa, ss. 38-40.
 • Pahl B. [2009]: Nowe zasady przyznawania ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym. Finanse Komunalne nr 6, ss. 38-39.
 • Podolski R. [2007]: Ulga się należy. Wieś kujawsko-pomorska nr 6, ss. 20-21.
 • Pomoc publiczna w rolnictwie w formie zwolnień i ulg w podatku: rolnym, od nieruchomości oraz leśnym. [2008, 2009]. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. [Tryb dostępu:] http://www mrirw.gov.pl. [Data odczytu: lipiec 2009].
 • Ulga inwestycyjna w podatku rolnym - pismo LK - 421/LP/03/AP. [2003]. Pismo zastępcy dyrektora Departamentu Podatków Lokalnych i Katastru Ministerstwa Finansów. Biuletyn Skarbowy nr 3, s. 22.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. [2005]. Dz. U. UE L. 2005.277.1. z późn. zm.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1857/2006 z 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 70/2001. [2006]. Dz. U. UE L. 2006.358.3.
 • Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 września 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006" [2004]. Dz. U. nr 197, poz. 2032, z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. [2007]. Dz. U. nr 193, poz. 1397, z późn. zm.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej objętej planem rozwoju obszarów wiejskich. [2005]. Dz. U. nr 17, poz. 142, z późn. zm.
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji. [2007]. Dz. U. nr 77. poz. 514.
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Tekst jednolity. [1984]. Dz. U. z 2006 r. nr 136, poz. 969, z późn. zm.
 • Ustawa z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników Tekst jedn. [1990]. Dz. U. z 1998 r. nr 7, poz. 25, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 9 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Tekst jednolity. [1997]. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych . [2005]. Dz. U. nr 249, poz. 2104, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz niektórych innych ustaw. [2008]. Dz. U. nr 237, poz. 1655.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171365917

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.