PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
14 (2015) | nr 1 | 47--54
Tytuł artykułu

Common Agricultural Policy of the European Union and the Changes in Polish Agriculture

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej a przemiany rolnictwa polskiego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W Polsce już w okresie przedakcesyjnym do Unii Europejskiej podejmowano działania mające na celu stworzenia warunków wdrażania zasad wspólnej polityki rolnej (WPR), która zakłada wsparcie produkcji rolniczej dopłatami bezpośrednimi i uzupełniającymi. Dla realizacji tego zadania została powołana Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), która w latach 2004-2013 do rolnictwa przekazała 94,9 mld PLN w ramach dopłat, a beneficjentami byli rolnicy. Wyraźnie wzrosło wsparcie rozwoju produkcji rolniczej z niespełna 9% w okresie przedakcesyjnym do około 60% w latach 2009-2010. Środki te zostały przeznaczone w większości na tworzenie potencjału produkcyjnego rolnictwa i zmiany strukturalne w nim. Aby uchwycić wpływ WPR na polskie rolnictwo, w opracowaniu poddano analizie: zasoby czynników produkcji i ich strukturę, produktywność czynników produkcji rolniczej oraz samowystarczalność żywnościową. Stwierdzono we wszystkich analizowanych dziedzinach znaczące zmiany, których efektem jest wzrost produktywności rolnictwa i czynników produkcji. Wzrasta również produkcja większości produktów rolniczych na 1 mieszkańca, co przyczynia się do poprawy samowystarczalności żywnościowej Polski. (abstrakt oryginalny)
EN
In Poland, as early as in the pre-accession period to the European Union, the activities aiming at the creation of conditions for implementation of the principles of Common Agricultural Policy (CAP), which assumed supporting of agricultural production with direct payments and match-funding, had already been undertaken. In order to realize that task, the Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture (ARMA) was formed. In the years 2004-2013 it gave agriculture 94,9 billion PLN, within the frames of subsidies and its beneficiaries were farmers. A considerable increase in the development of agricultural production support, from less than 9% in pre-accession period to about 60%, in the years 2009-2010, did become a fact. Those financial means were mainly destined for creating production potential and structural alterations in agriculture. To determine the influence of CAP on Polish agriculture, the following parameters were subjected to analysis: factors of production and their structure, as well as productivity of agricultural production factors and food self-sufficiency. Significant changes, resulting in the increased agricultural productivity and factors of production, were recorded for all the analyzed fields. Also the production of majority of agricultural products per 1 inhabitant has increased, which contributes to food self-sufficiency of Poland. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
47--54
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Bibliografia
 • Kapusta, F. (2012). Agrobiznes. (Agribusiness). Difi n, Warszawa, 263-264.
 • Kapusta, F. (1976). Zmiany struktury agrarnej i kierunków produkcji rolniczej w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym. (Changes in Agricultural Structure and Directions of Agricultural Production in Legnicki-Głogowski Copper District). PWN, Warszawa, 11-12
 • Kapusta, F. (2014). Zasoby i nakłady pracy w rolnictwie polski. (Capital and Labour Resources in Polish Agriculture). Annals of The Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, 16(1) 93.
 • Nurzyńska, I. (2012). Syntetyczny obraz krajowej i unijnej polityki wobec obszarów wiejskich. (Synthetic Approach to National and European Union Policy of Rural Areas Development). [In:] J. Wilkin, I. Nurzyńska (Eds). Polish Village 2012. Report on the State of Villages. Wyd. Nauk Scholar, Warszawa, 179-183.
 • Poczta, W. (2012). Przemiany w rolnictwie ze szczególnym uwzględnieniem przemian strukturalnych. [In:] J. Wilkin, I. Nurzynska (Eds). Polska wieś 2012. Raport o stanie wsi. (Changes in Agriculture with Attention to Structural Alterations. [In:] Polish Village 2012. Report on the State of Villages). Wyd. Nauk. Scholar, Warszawa, 93.
 • Rolnictwo w 2012 r. (Agriculture in 2012). GUS, Warszawa 2013, 39.
 • Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich 2005. (Statistical Yearbook of Agriculture and Rural Areas 2005). GUS, Warszawa 2005, 191, 199, 223-224, 232, 236, 238-239, 246-248, 252, 259-260, 278, 287-288, 296, 300, 304, 481-482, 484.
 • Rocznik statystyczny rolnictwa 2013. (Statistical Yearbook of Agriculture 2012). GUS Warszawa 2012, 81, 105, 158, 163,184-185, 191, 204.
 • Rocznik statystyczny rolnictwa 2013. (Statistical Yearbook of Agriculture 2013). GUS, Warszawa 2013, 79, 103, 125, 130, 132, 145-147, 151, 153.
 • Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2003. (Statistical Yearbook of the Republic of Poland 2003). GUS, Warszawa 2003, 378, 382.
 • Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2004. (Statistical Yearbook of the Republic of Poland 2004). GUS, Warszawa 2004, 192, 464, 467-469.
 • Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2013. (Statistical Yearbook of the Republic of Poland 2013). GUS, Warszawa 2013, 195, 473-474, 477-480, 482, 484-486.
 • Stachak, S. (2003). Podstawy metodologii nauk ekonomicznych. (Basic Methodology of Economics). Książka i Wiedza, Warszawa, 213-216.
 • Stachak, S. (1997). Wstęp do metodologii nauk ekonomicznych. (Introduction to Methodology of Economics). Książka i Wiedza, Warszawa, 132-133.
 • Ustawa z 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, DzU 1994 nr 1, poz. 2. (The Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture Act of 29 December 1993, Journal of Laws 1994 No 1, pos. 2).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171366307

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.