PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
14 (2015) | nr 1 | 69--80
Tytuł artykułu

Economics Typology of Fruit Farms in the Grójec and Warka Area

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Ekonomiczna typologia gospodarstw sadowniczych w regionie Grójca i Warki
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Polska jest największym producentem jabłek w Unii Europejskiej. Obszar Grójca i Warki charakteryzuje się najwyższym poziomem produkcji tych owoców na świecie. Celem publikacji jest przedstawienie ekonomicznej typologii gospodarstw sadowniczych w regionie Grójca i Warki. W pracy wykorzystano następujące metody badawcze: metodę sondażową z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu oraz metodę grupowania hierarchicznego Warda. Badanie przeprowadzono wśród 229 gospodarstw sadowniczych na terenie gmin Grójca i Warki w okresie czerwiec-sierpień 2010 roku. Pozwoliło to na wyodrębnienie czterech typów gospodarstw sadowniczych: gospodarstwa o dużym potencjale rozwojowym, gospodarstwa o średnim potencjale rozwoju, gospodarstwa bez potencjału rozwoju oraz gospodarstwa upadające, pozbawione możliwości dalszego rozwoju. (abstrakt oryginalny)
EN
Poland is the biggest apple producing country in the European Union. The highest apple production level in the world there are on the Grójec and Warka area. The aim of the publication is to present a typology of fruit farms in the region of Grójec and Warka. The study made use of: the survey method with using an interview, and Ward's hierarchical clustering method. The study was conducted among 229 fruit farms in Grójec and Warka area in July-August 2010. It allowed for the four types of fruit farms to be distinguished: farms with a potential for development, farms with an average potential for development, farms without a potential for development, and bankruptcy-bound farms. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
69--80
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 • Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland
Bibliografia
 • Biernat-Jarka, A. (2006). Wykorzystanie sektorowych programów operacyjnych na przykładzie SPO "wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw". (The use of sectoral operational programs for example SOP "increase the competitiveness of enterprises"). [In:] Przedsiębiorstwa i organizacje publiczne w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich. M. Adamowicza (Ed.). Wyd. SGGW, Warszawa, 29-41.
 • Dudek, H., Orłowski, A. (2006). Clustering of European countries with respect to food consumption. Mat. konf. XXII Konferencji Wielowymiarowej Analizy Statystycznej, Łódź, Poland.
 • Fan, W., Mueller, R.G., Qiu, W., Hozik, M.J. (2012). Apple farm management practices in the Northeastern US an Northern China. World Journal of Science, Technology and Sustainable Development, 9(3), 164-174.
 • Gjamovski, V., Kiprijanovski, M. (2011). Infl uence of nine dwarfi ng apple rootstocks on vigour and productivity of apple cultivar "Granny Smith". Scientia Horticulturae, 129, 742-746.
 • Groot, M.J. (2000). Economics of apple production systems with minimal input of chemicals. ISHS. Acta Hort., 536.
 • Hester, S.M., Cacho, O. 2003. Modelling apple orchard systems. Agricultural Systems, 77(2), 137-154.
 • International Symposium on Horticultural Economics and Management and 5th International Symposium on Improving the Performance of Supply Chains in the Transitional Economies. http://www.ihc2014.org.
 • Karpio, K., Łukasiewicz, P., Orłowski A. (2006). Zmiany w spożyciu w krajach europejskich - analiza taksonomiczna. (Changes in consumption in the European countries - taxonomic analysis). Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 60, 131-138.
 • Majewski, J. (2014). Wartość zapylania sadów jabłoniowych w Polsce - próba szacunku metodą kosztów zastąpienia, (The value of apple orchards' pollination in Poland - attempt of calculation using replacement value method). Roczniki Naukowe Ekonomiki Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 101(3), 126-132.
 • Mazurkiewicz-Pizło, A., Pachuca-Smulska, B. (2012). Access to Information as a Determinant of the Consumer Behavior at the Food Market. Acta Scientarum Polonorum, Oeconomia, 11(4), 35-46.
 • Mouron, P., Nemecek, T., Scholz, R.W., Weber, O. (2006). Management influence on environmental impacts in an apple production system on Swiss fruit farms: life cycle assessment with statistical risk assessment. Agriculture Ecosystems and Environment, 114, 311-322.
 • Mouron, P., Scholza, R.W. (2006). Income risk management of integrated apple orchard systems: a full cost analysis of Swiss fruit farms. [In:] P. Mouron (Ed.), Ecological-economic life cycle management of perennial tree crop systems: the case of Swiss fruit farms. DISS. ETH 15899, 23-52. http://e-collection.library.ethz.ch.
 • Perry, R.L., Hull, J., Clements, J.M. (2001). Apple Scion-Rootstock Selection and Planning for Michigan. www.hrt.msu.edu.
 • Pizło, W. (2001). Rynek owoców w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej - ujęcie teoretyczne i empiryczne. (Fruit Market in Poland and in selected countries of the European Union - theoretical and empirical approach). Wyd. SGGW, Warszawa.
 • Pizło, W. (2011). Miejsce rodzinnych przedsiębiorstw i gospodarstw sadowniczych w systemie gospodarczym. (Place for family businesses and fruit farms in the economic system), [In:] Gospodarowanie w sadownictwie Grójca i Warki. Region, klastry, gospodarstwa sadownicze (część pierwsza). W. Pizło (Ed.). Wyd. SGGW, Warszawa, 82-116.
 • Pizło, W. (2011b). Zaufanie i gotowość do współpracy sadowników w regionie Grójca i Warki (Trust and willingness to cooperate with orchard farms in the region of Grójec and Warka). [In:] Gospodarowanie w sadownictwie Grójca i Warki. Region, klastry, gospodarstwa sadownicze (część pierwsza). W. Pizło (Ed.). Wyd. SGGW, Warszawa, 117-143.
 • Reganold, J.P., Glover, J.D., Andrews, P.K., Hinman, H.R. (2001). Sustainability of tree apple production system. Nature, 410: 926-929.
 • Robinson, T., DeMarree, A., Hoying, S.A. (2004). An economic comparison of five high density apple planting system. Acta Hort., 732, 481-489.
 • Siedlecka, U. (1998). Metody porządkowania i klasyfikacji obiektów wielocechowych. (Methods of ordering and classifi cation of multivariate. [In:] statistical methods of data analysis). [In:] Statystyczne metody analizy danych. W. Stasiewicz (Ed.). AE, Wrocław, 95.
 • Sosna, I., Gudarowska, E., (2013). Early performance of "Mutsu" apple trees on different rootstocks in the lower Silesia region. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus, 12(3), 137-146.
 • Szewczuk, A., Gudarowska, E., Dereń, D. (2011). Effect of the method of planting and rootstock on growth and yielding of selected apple cultivars. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus, 10(4), 15-26.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171366321

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.