PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 16 | z. 6 | 109--114
Tytuł artykułu

Nakłady inwestycyjne a wyniki ekonomiczne gospodarstw warzywniczych

Warianty tytułu
Investment Outlays and Economic Results of Vegetable Farms
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badań była ocena przeprowadzonych inwestycji w gospodarstwach warzywniczych uczestniczących w systemie FADN, a także ich wpływ na wyniki ekonomiczne. W Polsce po wprowadzeniu zasad gospodarki wolnorynkowej odnotowano znaczny spadek nakładów inwestycyjnych oraz wzrost zużycia środków trwałych w rolnictwie. Powodowało to starzenie się majątku wytwórczego, wzrost kosztów eksploatacji oraz zmniejszenie efektywności gospodarowania. Przedstawiono wielkość i rodzaj nakładów inwestycyjnych poniesionych w gospodarstwach uczestniczących w systemie rachunkowości FADN produkujących warzywa polowe oraz pod osłonami. W badanych gospodarstwach w latach 2000-2010 prowadzono działalność inwestycyjną we wszystkich obszarach. Największe inwestycje dotyczyły budynków i maszyn, co świadczy o modernizacji procesów produkcji, a w mniejszym zakresie o skali produkcji. Efektem przeprowadzonych inwestycji w badanych gospodarstwach był wzrost produkcyjności i dochodowości. Gospodarstwa te dysponowały wystarczającymi zasobami środków do sfinansowania prowadzonych inwestycji. Głównym źródłem na inwestycje były środki własne oraz kredyt bankowy, a w niewielkim zakresie środki z UE. (abstrakt oryginalny)
EN
In Poland, after the introduction of the principles of free market economy, a significant decline in capital expenditures and an increase in consumption of fixed capital in agriculture has been seen. The paper presents the size and type of capital expenditure in households participating in the accounting system FADN with regard to field and under cover vegetables. In the investigated farms in the period 2000-2010 were carried out investment activities in all areas. The largest investments were made in buildings and machinery, which proves the modernization of production processes, and to a lesser extent the scale of production. The result of the investment in the surveyed farms was an increase in productivity and profitability. These households have sufficient resources to finance the investments. The main source of investing were own funds and bank credit, a small range of funds from the EU were used. (original abstract)
Rocznik
Tom
16
Numer
Strony
109--114
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Czubak W. 2013: Nakłady inwestycyjne w rolnictwie polskim w kontekście wdrażania WPR Unii Europejskiej. Referat wygłoszony na IX Kongresie Ekonomistów Polskich, listopad 2013, Warszawa.
 • Czyżewski A., Grzelak A. 2011: Rolnictwo w Polsce na tle sytuacji ogólnoekonomicznej kraju w okresie kryzysu 2007-2009, Rocz. Nauk Roln., seria G, t. 98, z. 3, 21-31.
 • Gołębiewska B. 2010: Inwestycje i źródła ich finansowania gospodarstwach o zróżnicowanych powiązaniach z otoczeniem, Rocz. Nauk. SERiA, t. XII, z. 3, 88-92.
 • Goraj L., Mańko S. 2009: Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym, Difin, Warszawa, 165-167.
 • Grzelak A. 2012: Ocena procesów reprodukcji w gospodarstwach rolnych w Polsce po integracji z UE w świetle danych systemu rachunkowości rolnej FADN, J. Agribus. Rural Dev., 2(24), 57-67.
 • Kata R. 2010: problem wykorzystania kredytu bankowego w finansowaniu rolnictwa w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia, 9(3), 145-156.
 • Kulawik, J. 1996: Kredytowanie rolnictwa, Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy, IERiGŻ, Warszawa, 15-18.
 • Kuś D. 2009: Nakłady inwestycyjne w rolnictwie polskim w latach 1990-2007, Rocz. Nauk. SERiA, t. XI, z. 2, 131-136.
 • Manteuffel R. 1981: Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego, PWRiL, Warszawa.
 • Mądra M. 2009: Źródła finansowania inwestycji w indywidualnych gospodarstwach rolniczych, Rocz. Nauk. SERiA, t. 11(XI), z. 1, 273-278.
 • Mikołajczyk J. 2009: Nakłady inwestycyjne w gospodarstwach indywidualnych według wielkości ekonomicznej w świetle polskiego FADN, Rocz. Nauk Roln., seria G, t. 96, z. 3, 182-190.
 • Poczta W., Siemiński P. 2009: Sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych w warunkach WPR UE - próba prognozy do 2013 roku. J. Agri., Rural Dev., 3(13), 174-175.
 • Sass R. 2010: Produkcja i dochody gospodarstw rolnych w województwie kujawsko-pomorskim po akcesji Polski do Unii Europejskiej, Rocz. Nauk Roln., seria G, t. 97, z. 3, 218-230.
 • Sierpińska M., Jachna T. 2005: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa.
 • Sobczyński T. 2009: Wpływ wielkości ekonomicznej gospodarstw rolniczych UE na ich możliwości rozwojowe, Zesz. Nauk. SGGW w Warszawie, "Problemy Rolnictwa Światowego", t. 9(24), 159-168.
 • Sulewski P. 2005: Inwestycje a wyniki ekonomiczne gospodarstw indywidualnych, Rocz. Nauk. SERiA, t. VII, z. 1, 233.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171366421

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.