PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 16 | z. 6 | 126--131
Tytuł artykułu

Ocena poziomu zrozumienia i zadowolenia z systemu identyfikowalności produktu w zakładach przemysłu mleczarskiego

Warianty tytułu
Assessment of the Level of Understanding and Satisfaction with the Product Traceability System in Dairy Industry Factories
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy była ocena poziomu zrozumienia istoty pojęcia identyfikowalności produktu (traceability) oraz ocena poziomu zadowolenia z prowadzenia tego systemu realizowanego w 20 wylosowanych zakładach mleczarskich dobranych do badania na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) oraz liczby zatrudnionych w przedsiębiorstwie osób. Obowiązek identyfikowalności pochodzenia oraz ruchu żywności i pasz w Unii Europejskiej wynikają z Rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz kolejnych aktów prawnych. Obowiązek śledzenia produktów ma na celu odtworzenie drogi, którą przebył produkt w łańcuchu logistycznym, identyfikację surowców użytych do jego produkcji oraz ich dostawców, w przypadku wykrycia jakichkolwiek zagrożeń czy nieprawidłowości w nim występujących. Stwierdzono, że przedsiębiorcy z branży mleczarskiej, a szczególnie przedstawiciele zakładów zatrudniających więcej niż 50 pracowników, potrafią zinterpretować istotę systemu identyfikowalności. Oceniając poziom zadowolenia ekspertów z wprowadzanego na różnych etapach produkcji mleka systemu jego identyfikowalności stwierdzono, że najwyższą ocenę średnią uzyskały procesy pasteryzacji (6,27) i paczkowania (6,06), a najniższą etap przyjęcia mleka (4,26). (abstrakt oryginalny)
EN
The obligation of traceability of food and feed in the European Union results from the Regulation (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council and the successive acts. Traceability obligation is to restore the road traveled by the product in the logistics chain, identification of raw materials used for its manufacture and its suppliers, in case of detection of any risks or irregularities occurring in it. The aim of the study was to assess the degree of comprehensibility essence of the concept of product tracking (traceability) and the assessment of the level of satisfaction with the conduct of the system implemented in 50 dairy plants selected for testing based on the Polish Classification of Activities (PKD) and the number of persons employed in the enterprise. It was found that entrepreneurs from the dairy industry, and especially the representatives of establishments employing more than 50 employees, are able to interpret the essence of the traceability system. In assessing the level of satisfaction with the input of experts in various stages of milk production system, its traceability, it was found that the highest average grade obtained pasteurization processes (6.27) and packaging (6.06), and the lowest - the stage of adoption of milk (4.26). (original abstract)
Rocznik
Tom
16
Numer
Strony
126--131
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Czarniecka-Skubina E., Nowak D. 2012: System śledzenia ruchu i pochodzenia żywności jako narzędzie zapewnienia bezpieczeństwa konsumentów, Żywność. Nauka, Technologia, Jakość, 5(84), 20-36.
 • Derrick S., Dillon M. 2004: Traceability in fish industry, Eurofish International Organisation, Copenhagen, Denmark, 24-51.
 • Dolnak I. 2006: Radio frequency identification in logistics, Logistyka i Transport, 2, 3, 23-26.
 • Dzwolak W. 2007: Nowa norma w rodzinie. Identyfikowalność żywności i pasz wg ISO 220005, Bezpieczeństwo i Higiena Żywności, 9, 50, 32-33.
 • Dzwolak W. 2009: Wybrane aspekty identyfikowalności w łańcuchu żywnościowym, Medycyna Weterynaryjna, 65, 4, 254-249.
 • Gaworski M., Kupczyk A. 2001: Łańcuch chłodniczy w produkcji mleczarskiej, Warszawa, Oficyna Wydawnicza "Hoża", ISBN 83-85038-71-X.
 • Jurczak M. 2005: Mleko - produkcja, badanie, przerób, Warszawa, Wydawnictwo SGGW, ISBN 83-7244-599-0.
 • Moe T. 1998: Perspectives on traceability in food manufacture, Trends inFood Science and Technology, 9, 211-214.
 • Ozimek I. 2012: Ochrona konsumentów na rynku żywności - wybrane aspekty, Konsumpcja i rozwój, 1, 2, 61-70.
 • Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności, Dz.U. UE L 31 z 01.02.2002.
 • Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 931/2011 z dnia 19 września 2011 r. w sprawie wymogów dotyczących możliwości śledzenia ustanowionych rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego, Dz.U. UE L 242 z 20.09.2011.
 • Smith G.C., Tatum J.D., Belk K.E., Scanga J.A., Grandin T., Sofos J.N. 2005: Review. Traceability from a US perspective. Meat Science,71, 174-93.
 • Using traceability in the supply chain to meet consumer safety expectations. 2004: ECR Europe (Efficient Consumer Response), Europe.
 • Ziętara W. 2012: Organizacja i ekonomika produkcji mleka w Polsce, dotychczasowe tendencje i kierunki zmian, Rocz. Nauk Rol., seria G, 99, 1, 43-57.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171366433

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.