PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 16 | z. 6 | 182--188
Tytuł artykułu

Poziom rozwoju rolnictwa Polski i Niemiec Wschodnich

Warianty tytułu
Levels of Agricultural Development in Poland and East Germany
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badań było określenie różnic w poziomie rozwoju rolnictwa Polski na tle rolnictwa Niemiec Wschodnich oraz ukazanie obszarów o podobnych uwarunkowaniach rozwoju. Zakres czasowy pracy obejmował lata 2002-2010, tj. etap przygotowywania rolnictwa Polski do akcesji z Unią Europejską oraz realizacji przedakcesyjnych programów pomocowych oraz okres uruchomienia i realizacji narzędzi WPR. Do oceny poziomu rozwoju rolnictwa przyjęto cechy przyrodnicze, produkcyjne i społeczne. Zróżnicowanie przestrzenne analizowanych cech określono na podstawie współczynnika zmienności (Vz), zaś poziom rozwoju rolnictwa na podstawie wskaźnika Perkala (Wi). W analizowanym okresie zmienił się zakres zmienności i stopień dyspersji przestrzennej wskaźników cząstkowych, co wskazuje na pogłębienie się procesów polaryzacji w gospodarce rolnej. Realizacja WPR spowodowała zintensyfikowanie procesu specjalizacji i modernizacji w rolnictwie, czego przykładem jest zwiększenie się średniej powierzchni gospodarstwa rolnego oraz wzrost wydajności produkcji rolnej. Z drugiej strony, nastąpiła ekstensyfikacja produkcji rolnej, czego przykładem jest spadek minimalnych wartości w 6 analizowanych cechach, co wskazuje na pogłębianie się dysproporcji rozwojowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this study was to determine the differences in the development of agricultural farm in Poland against the agriculture in East Germany, and to show the areas with similar conditions for development. The time scope of the research covered the years2002-2010,i.e. the stage of preparation of Polish agriculture for the accession to the European Union, the implementation of pre-accession aid programs and the establishment and implementation of the tools of the Common Agricultural Policy. To assess the level of agricultural development the natural, productive and social characteristics were adopted. Spatial variations in the analysed features were based on the variation coefficient (Vz), while the level of agricultural development on the Perkal index (Wi). In the analysed period the range of variation and degree of spatial dispersion of the sub-indices changed, indicating deepening of the polarization processes in agriculture. The implementation of the CAP intensified the process of specialisation and modernization in agriculture, the example of which is the increase in the average farm size and in agricultural productivity. On the other hand, the agricultural production intensified, as exemplified by the decrease in the minimum value in the six analysed characteristics, which indicates growing disparities. (original abstract)
Rocznik
Tom
16
Numer
Strony
182--188
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • Agrarstruktur-Landwirtschaftszählung. 2010: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Berlin.
 • Binderman Z., Borkowski B., Szczesny W. 2009: O pewnych metodach porządkowania i grupowania w analizie zróżnicowania rolnictwa, Rocz. Nauk Rol., seria G, t. 96, z. 2.
 • Die wirtschaftliche Lage der landwirtschaftlichen Betriebe. Buchführungsergebnisse der Testbetriebe.Bundesministerium für Ernährung. 2012: Situationsbericht., Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Berlin.
 • Dobosz M. 2001: Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań, Wyd. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa.
 • Instrumenty oddziaływania Państwa na kształtowanie struktury obszarowej gospodarstw rolnych w Polsce. 2009: Ekspertyza dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa.
 • Jasiulewicz M. 1998: Przekształcenia strukturalne i przestrzenne obszarów wiejskich Pomorza Środkowego w okresie transformacji systemowej, Wyd. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, 112-136.
 • Jezierska-Thöle A. 2012: Zróżnicowanie przestrzenne gospodarstw rolnych Polski i Niemiec według liczby i grup wielkościowych, [w:] K. Kurowska, M. Gwiaździńska-Goraj M. (red.), Planowanie rozwoju przestrzeni wiejskiej, SOW, 29, IGiPZ PAN, Warszawa, 45-65.
 • Jezierska-Thöle A. 2006: Przekształcenia społeczno-gospodarcze obszarów wiejskich Pomorza Nadwiślańskiego w latach 1988-1998, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 25-34.
 • Kukuła K. 2000: Metoda unitaryzacji zerowanej, PWN, Warszawa.
 • Namyślak B. 2007: Zastosowanie metody wskaźników przyrodniczych Perkala do badania poziomu konkurencyjności regionów, Wiadomości statystyczne, nr 9, 58-70.
 • Obszary wiejskie w Polsce. Studia i analizy porównawcze. 2011: GUS, US w Olsztynie, Warszawa, Olsztyn.
 • Raport z wyników. Powszechny Spis Rolny. 2010: GUS, Warszawa, 26-31.
 • Rudnicki R. 2010: Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez gospodarstwarolne w Polsce, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Statistisches Jahrbuch des Bundesrepublik Deutschland. 2011: Staatliche Zentralverwaltung für Statistik, Berlin.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171366505

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.