PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
14 (2015) | nr 1 | 93--104
Tytuł artykułu

Territorial Diversification of Technological Exclusion in Rural Areas in Poland

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Terytorialne zróżnicowanie wykluczenia technologicznego na obszarach wiejskich w Polsce
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W okresie transformacji, po 1989 roku Polska w zakresie gospodarczego i technologicznego postępu, rozwijała się wolniej niż państwa Unii Europejskiej. W wyniku transformacji z gospodarki centralnie planowanej do wolnorynkowej, tempo rozwoju w naszym kraju znacznie wzrosło. W literaturze często wskazywane są dysproporcje między mieszkańcami obszarów miejskich i wiejskich w zakresie dostępu i umiejętności wykorzystywania technologii informacyjnych. W pracy przedstawiono wyniki badań na temat rozwoju obszarów wykluczenia technologicznego na obszarach wiejskich w przekroju terytorialnym w Polsce w latach 1994-2012. Głównym źródłem danych były wyniki badań budżetów gospodarstw domowych przeprowadzanych co roku i udostępnianych odpłatnie przez Główny Urząd Statystyczny. Dane te zostały uzupełnione o analizę wyników badań diagnozy społecznej przeprowadzanych cyklicznie co dwa lata począwszy od 2000 roku. (abstrakt oryginalny)
EN
During the transformation, after 1989 year Poland has developed more slowly than countries of the European Union in terms of economic and technological progress. With transformation from a centrally planned economy to a free market, the rate of development in our country increased significantly. In the literature disparities in access and ability to use of information technologies between inhabitants of urban and rural areas are often indicated. The paper presents research results on technological exclusion areas development in rural areas in terms of territorial in Poland in 1994-2012. The main data source were the results of household budget surveys developed every year and made available for consideration by the Central Statistical Office. Obtained results were complemented by an analysis of social diagnosis research results conducted every two years since 2000. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
93--104
Opis fizyczny
Twórcy
 • Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland
 • Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland
 • Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland
Bibliografia
 • Bangemann, M. (1994). Europe and the Global Information Society. Bangemann report recommendations to the European Council, Brussels.
 • Chinn, M., Fairlie, R. (2004), The Determinants of the Global Digital Divide: A Cross-Country Analysis of Computer and Internet Penetration. Economic Growth Center, Yale University.
 • Czapiński, J., Panek, T. (2000-2013). Diagnoza społeczna. (Social Diagnosis). Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 • Dziuba, D.T. (2007). Metody ekonomiki sektora informacyjnego. (Economics methods of the information sector). Difin, Warszawa.
 • Goban-Klas, T., Sienkiewicz, P. (1999). Społeczeństwo informacyjne: Szanse, zagrożenia, wyzwania (Information Society: Opportunities, threats, challenges). Wyd. Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków.
 • Grabski, W. (2004). Historia wsi w Polsce. (History of the village in Poland). Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • GUS (1994-2012). Budżety Gospodarstw Domowych. (Household budget surveys). Warszawa.
 • GUS (2004-2013a). Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2004-2008 oraz 2009-2013. (Information Society in Poland. Research results of years 2004-2008 and 2009-2013). Warszawa.
 • GUS (2004-2013b). Wykorzystanie technologii informacyjno-(tele)komunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w latach 2004-2013. (The use of information and communication technology (tele)communication in businesses and households in the years, 2004-2013). Warszawa.
 • International Telecommunication Union (2013). Measuring the Information Society, Geneva.
 • Juszczyk, S. (2000). Człowiek w świecie elektronicznych mediów - szanse i zagrożenia. (The man in the world of electronic media - opportunities and threats). Wydawnictwo UŚ, Katowice.
 • Kendall, W.R., Scott, R. (1990). Information As a Factor of Production. Journal of Information Technology Management, I(2), 39-43.
 • European Commission (2010). Europe 2020 - A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth, Brussels.
 • Nowak, E. (1990). Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych. (Taxonomic methods in the classifi cation of socio-economic objects). PWE, Warszawa.
 • Pomykalski, A. (2001). Zarządzanie innowacjami. (Innovation management). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź.
 • Schlichter, B.R., Danylchenko, L. (2013). Measuring ICT usage quality for information society building. Government Information Quarterly.
 • Sobocka-Szczapa, H. (2011), Wykluczenie cyfrowe na Mazowszu. Wyniki badań. (The digital divide in Mazovia. Research results). Warszawa.
 • Śmiałowski, T., Jałowiecki, P. (2013). Symulacyjne metody transformacji danych pochodzących z wyników badań budżetów gospodarstw domowych pomiędzy podziałami Polski na województwa. (Simulation methods for data transforming between administrative divisions in Poland). Roczniki Naukowe SERiA, XV, 5.
 • Toffler, A. (1980). The Third Wave. Morrow, London.
 • Ziemba, E., Żelazny, R. (2013). Measuring information society - addressing key issues and constraints. Business Informatics, 2(28), 170-193.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171366575

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.