PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 7 (2) | 183--193
Tytuł artykułu

Innovations in Food Production - Status and Directions of Development

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Innowacje w produkcji żywności - stan i kierunki rozwoju
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W opracowaniu scharakteryzowano kierunki działań innowacyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego, dotyczących produkcji artykułów żywnościowych. Bazując na literaturze przedmiotu oraz wtórnych danych statystycznych, przedstawiono stan innowacyjności branży spożywczej oraz obszary innowacyjnych działań związane z wdrażaniem innowacji technologicznych i nietechnologicznych. Działania przedsiębiorstw koncentrują się na wytwarzaniu nowych produktów, które są odpowiedzią na zmieniające się potrzeby i oczekiwania nabywców. Coraz bogatsza jest zwłaszcza oferta tzw. żywności funkcjonalnej, która ma wspomagać prawidłowe funkcjonowanie organizmu, minimalizować ryzyko wystąpienia określonych chorób, poprawiać sprawność psychofizyczną, zwiększać wydolność itp. Oprócz tego producenci żywności doskonalą techniki i technologie wytwarzania, pakowania i przechowywania produktów. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper characterises the directions of innovative activities undertaken by food industry enterprises concerning the manufacturing of food products. Based on the subject literature and secondary statistical data, the status of food industry innovativeness and areas of innovative activities related to implementation of technological and non-technological innovations are presented. The activities of enterprises focus on manufacturing new products in response to the ever-changing needs and expectations of consumers. In particular, the production of so-called functional food (which seeks to promote health, minimise the risk of specific diseases, improve psychophysical fitness, lose weight, etc.) is increasingly extensive. Manufacturers must also improve the technologies and techniques of product manufacturing, packaging and storage. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
183--193
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn
Bibliografia
 • Crafts N. 2000. Globalization and Growth in the Twentieth Century. IMF Working Paper, WP/00/44, International Monetary Fund, Washington, DC.
 • Downey L. 2005. Agri-Food Industries & Rural Economies: Competitiveness & Sustainability - The Key Role of Knowledge. ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/technology-platforms/docs/kte_agri- rural.pdf (access on 16 marca 2012 r.)
 • Drożdż J. 2009. Liderzy przetwórstwa produktów zwierzęcych. Przemysł Spożywczy, 3(63): 14-16.
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2008-2010. Informacje i opracowania statystyczne. 2012. GUS, Warszawa, US, Szczecin.
 • EIS 2005. European Innovation Scoreboard 2005. Comparative Analysis Innovation Performance. http://www.proinno-europe.eu/node/extranet/admin/uploaded documents/EIS-2005.pdf (access on 15 March 2012).
 • Employment Industry by Employment Size Classes. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/por-tal/eurostat/home (access on 12 March 2012).
 • Florida R. 2010. Narodziny klasy kreatywnej. Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
 • Frewer L.J., Fischer A., Scholderer J., Verbeke W. 2005. Food Safety and Consumer Behaviour. In: Innovation in Agri-Food Systems: Product Quality and Consumer Acceptance. Eds. W.M.F. Jongen, M.T.G. Meulenberg. Wageningen Academic Publishers, Wageningen.
 • Gulda K. 2008. Wzrost gospodarczy a transfer technologii. In: Wzrost gospodarczy a innowacje. Eds. J. Koch. Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, s. 37-42.
 • Innovation Union Scoreboard 2011. Research and Innovation Union Scoreboard. 2012. http://ec.euro-pa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius-2011-en.pdf (access on 30 March 2012).
 • Kleiber M. 2011. "Mądra Polska". Dekalog dla społeczeństwa wiedzy, umiejętności i przedsiębiorczości. http://www.aktualnosci.pan.pl/images/stories/pliki/stanowiska-opinie/2011/02/Madra Polska.pdf (access on 22. 03. 2012).
 • Koziołkiewicz M., Nebesny E., KrysiakW., Rosicka-Kaczmarek J., Budryn G., Gałązka- Czarnecka I., Libudzisz Z. 2011. Żywność i żywienie w XXI wieku. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź.
 • Krygier K. 2012. Żywność, zdrowie i pieniądze. Przemysł Spożywczy, 1(66): 24-26
 • Kwasek M. 2010. Tendencje w spożyciu żywności w krajach Unii Europejskiej. IERiGŻ PIB, Warszawa.
 • Łapinski J. 2010. Innowacje w przedsiębiorstwach. In: Innowacyjność 2010. Ed. P. Zadura-Lichota. PARP, Warszawa
 • Nauka i technika w 2009 r. Informacje i opracowania statystyczne. 2011. GUS, Warszawa.
 • Panfil-Kuncewicz H., Kuncewicz A., Mieczkowska M. 2011. Postęp w pakowaniu produktów spożywczych. Przemysł Spożywczy, 7-8 (65): 84-90.
 • Polska 2011. Raport o stanie gospodarki. 2011. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny Przemysłu 2009. 2010. GUS, Warszawa.
 • Rogut A., Piasecki B. 2011. Główne kierunki polskiej innowacyjności. Podstawowe czynniki warunkujące kreowanie i powstawanie innowacji. http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/rozwojje- gionalny/Documents/Rogut-Piasecki-02022011.pdf (dostkp 15 marca 2012 r.).
 • Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki na lata 2012-2020. Dynamiczna Polska. 2012. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 • Szczepaniak I., Drożdż J. 2010. Kryzys gospodarczy a inwestycje w polskim przemyśle spożywczym. Przemysł Spożywczy, 4(64): 3-6.
 • Tuorila H. 2001. Keeping up with the Change: Consumers Responses to New and Modified Foods. Food Chain 2001 Program Abstracts: 38-40.
 • Urban R. 2010. Polski sektor żywnościowy w pierwszych latach członkostwa. In: Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej (synteza). Ed. A. Kowalski. IERiGŻ PIB, Warszawa.
 • Wigier M. 2011. Przemysł spożywczy w Polsce obecnie i w przyszłości. Przemysł Spożywczy, 7-8(65): 13-16.
 • Żywność i żywienie w XXI w. 2010. Przemysł Spożywczy, 2: 49.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171366603

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.