PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 4 | 73--79
Tytuł artykułu

Rola oportunizmu w powiązaniach kooperacyjnych w świetle teorii kosztów transakcyjnych O. E. Williamsona

Warianty tytułu
The Role of Opportunism in Cooperative Relationships in the Light of the Williamson's Theory of Transaction Costs
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Coraz szybciej następujące zmiany w gospodarce oraz postępująca globalizacja wymuszają na przedsiębiorstwach konieczność poszukiwania unikatowych rozwiązań umożliwiających osiągnięcie trwałego sukcesu. Jednym ze sposobów osiągnięcia zamierzonego celu jest nawiązanie współpracy pomiędzy podmiotami. Istnieje wiele kryteriów podziału kooperacji. Najbardziej popularne dzieli kooperację na pionową i poziomą. Na zachowania oportunistyczne szczególnie narażone są podmioty korzystające z kooperacji poziomej. Kwestia zachowań oportunistycznych dogłębnie została omówiona w teorii kosztów transakcyjnych oraz w pozostałych teoriach instytucjonalnych. Osobą, która wprowadziła te pojęcie do nauki był O. E. Williamson. Sposobem na ograniczenie zachowań oportunistycznych w ramach współpracy jest wprowadzenie operacyjnego obszaru zarządzania, który obejmuje formalne i społeczne mechanizmy kontroli. Należy jednak pamiętać, że Williamson przeceniał rolę zachowań oportunistycznych. Celem artykułu jest wyjaśnienie istoty zachowań oportunistycznych oraz sposobów, w jaki można ograniczyć ich liczebność w trakcie realizacji powiązań kooperacyjnych. Z kolei podstawowa hipoteza badawcza mówi, iż wybór struktury zarządzania w przedsiębiorstwie nie jest uzależniony wyłącznie od pojawiających się zachowań oportunistycznych.(abstrakt oryginalny)
EN
Increasingly rapidly occurring changes in the economy and increasing globalization by causing the companies need to look for unique solutions to achieve sustainable success. One way to achieve this objective is to establish cooperation between the entities. There are many criteria for the distribution of cooperation. The most common co-operation is divided into horizontal and vertical. The opportunistic behavior are especially vulnerable users of horizontal cooperation. The issue of opportunistic behavior has been discussed in depth in the theory of transaction costs and other institutional theories. The person who introduced the concept of the study was O.E. Williamson. Key to reducing opportunistic behavior in the context of cooperation is to introduce operational management area, which includes formal and social control mechanisms. Note, however, that Williamson overestimate the role of opportunistic behavior. Aim of Article is explanation of opportunistic behavior. The Hypothesis in the article is the contention: Choice of the management structure in enterprise is not depends only on opportunistic behaviors.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
73--79
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Zielonogórski
Bibliografia
 • 1. Bengtsson M., Kock S., 2000, Cooperation in Business Networks - To Cooperate and Compete Simultaneously, Industrial Marketing Management Vol. 29, No 5, pp. 411-426.
 • 2. Coase R.H., 1972, Industrial Organization: A Proposal for Research, in: Policy Issues and Research Opportunities in Industrial Organization, ed. VR. Fuchs, National Bureau of Economic Research, New York.
 • 3. Fink M., Kessler A., 2010, Cooperation, Trust and Performance - Empirical Results from Three Countries, British Journal of Management, Vol. 21, p. 469.
 • 4. Fryxell G. E., Dooley R.S., Vryza M., 2002, After the Ink Dries: The Interaction of Trust and Control in Us-Based International Joint Ventures, Journal of Management Studies Vol. 39 No 6, pp. 865-886.
 • 5. Gorynia M., Mroczek K., 2013, Koszty transakcyjne jako determinanta formy zagranicznej ekspansji... przedsiębiorstwa, Ekonomista, nr 2, s. 202.
 • 6. Granovetter M., 1985, Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness, The American Journal of Sociology Vol. 91 No 3, pp. 481-510.
 • 7. Hoang H., Rothaermel F.T., 2005, The effects of general and partner-specific experience on joint R8.D project performance. Academy of Management Journal No Vol. 48 No 2, pp. 332-345.
 • 8. Hodgson G.M., 2004, Opportunism is not the only reason why firms exist: why an explanatory emphasis on opportunism may mislead management strategy, Industrial and Corporate Change, Vol. 13 No 2, p. 403.
 • 9. Hurmelinna-Laukkanen P., Ritala P., 2010, Protection for Profiting from Collaborative Service Innovation, Journal of Service Management Vol. 21, No 1, pp. 6-24.
 • 10. Lee Y., Cavusgil S.T., 2006, Enhancing Alliance Performance: The Effects of Contractual-Based Versus Relational-Based Governance, Journal of Business Research Vol. 59 No 8, pp. 896-905.
 • 11. Li Y., Xie E., Teo H-H., Peng M.W., 2010, Formal Control and Social Control in Domestic and International Buyer-Supplier Relationships, Journal of Operations Management Vol. 28 No 4, pp. 333-344.
 • 12. Murray J.Y., Kotabe M., 2005, Performance Implications of Strategic Fit between Alliance Attributes and Alliance Forms, Journal of Business Research Vol. 58 No 11, p. 1527.
 • 13. Poppo L., Zenger T., 2002, Do Formal Contracts and Relational Governance Function as Substitutes or Complements? Strategic Management Journal, Vol.23 No 8, pp. 707-725.
 • 14. Quint B., 1997, Coopetition: sleeping with the enemy, Information Today No 14, pp. 7-8.
 • 15. Reuer J.J., Arino A., 2002, Contractual Renegotiations in StrategicAlliances, Journal of Management Vol. 28 No 1, pp. 47-68.
 • 16. Rindfleisch A., 2000, Organizational Trust and Interfirm Cooperation: An Examination of Horizontal Versus Vertical Alliances, Marketing Letters, Vol 11 No 1, pp. 81-95.
 • 17. Schmoltzi Ch., Wallenburg C.M., 2012, Operational governance in horizontal cooperations of logistics service providers: performance effects and the moderating role of cooperation complexity, Journal of Supply Chain Management, Vol. 48 No 2, p. 54.
 • 18 Świadek A., Tomaszewski M., 2011, Współpraca innowacyjna przedsiębiorstw według szkoły instytucjonalnej, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Zeszyt 1 Tom XII, Warszawa-Poznań-Wrocław, s. 391.
 • 19. Williamson O.E., 1991, Comparative economic organization: Vergleichende oekonomische Organisation-stheorie: Die Analyse diskreter Strukturaltemativen. In: D. Ordelheide, B. Rudolph and E. Buesselmann (eds), Betriebswirtschaftslehre und oekonomische Theorie, Stuttgart: Poeschel, pp. 13-49.
 • 20. Williamson O.E., 1975, Markets and hierarchies: Analysis and anti-trust implications, New York: Free Press, p. 255.
 • 21. Williamson O.E., 1993, Opportunism and its critics, Managerial and Decision Economics, No 14, pp. 99-100.
 • 22. Williamson O.E., 1999, Strategy research: governance and competence perspectives, Strategic Management Journal, No 20, p. 1099.
 • 23. Williamson O.E., 1985, The Economic Institutions of Capitalism: Finns, Markets, Relational Contracting. Macmillan: Londyn, p. 47.
 • 24. Xu L., Beamon B.M., 2006, Supply Chain Coordination and Cooperation Mechanisms: An Attribute-Based Approach, Journal of Supply Chain Management Vol. 42 No 1, pp. 4-12.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171366653

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.