PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 7 (2) | 273--287
Tytuł artykułu

Issue of Valuation and Payment of Fees, Charges and Restitution Costs of the Forest Ecosystem Used for Road Projects

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Wycena należności, opłat, odszkodowań i kosztów restytucji ekosystemu wykorzystanego pod inwestycje drogowe
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W pracy poruszono problematykę opłat ponoszonych przez podmioty za wyłączenie lasu z produkcji. Lasy i grunty leśne są objęte ustawową ochroną przed zmianą przeznaczenia na cele inne niż leśne. Ustawodawca wprowadził obowiązek uiszczania należności i opłat rocznych, których sposób obliczania zawarto w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. O ochronie gruntów rolnych i leśnych, Dz.U. 2004, nr 121, poz. 1266). Na całość opłat składają się: należność jednorazowa, opłaty roczne i odszkodowanie za przedwczesny wyrąb drzewostanu w przypadku nieosiągnięcia wieku rębności. Przedmiotem rozważań były problemy wyceny należności ustawowej, należności jednorazowej oraz odszkodowań, opłat rocznych za przedwczesny wyrąb drzewostanu, nakładanych zgodnie z przepisami prawa, oraz ewentualnych kosztów restytucji ekosystemu. Celem pracy było ustalenie wysokości opłat ponoszonych przez podmiot prywatny za wyłączenie 1 ha gruntu leśnego z produkcji oraz ocena praktyki gospodarczej w tym zakresie w odniesieniu do nowoczesnych metod wyceny ekosystemów. Zastosowano metodę studium przypadku, obejmując zasięgiem 1 ha lasu łęgowego trwale wyłączonego z produkcji. Policzono wysokość opłat za wyłączenie lasu z produkcji na podstawie wytycznych zawartych w ustawie oraz z uwzględnieniem kosztów restytucji ekosystemu. Badanie wykazało, że opłaty nakładane przez ustawodawcę nie spełniają kryteriów ekwiwalentności w myśl zasady "korzystający płaci". Przyczyną jest pominięcie kosztów odtworzenia ekosystemu. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper presents the issues related to the fees paid by entities for exclusion of a forest from production. Forests and forest lands are covered by statutory protection against change in use for purposes other than forest. The government has introduced fees and yearly charges for which the method of computation is included in the Act on Protection of Agricultural and Forest Lands (Act of 3 February 1995 on protection of agricultural and forest lands, Dz.U. of 2004 No. 121, item 1266). The total fees include a one-time fee, yearly charges and compensation for the early felling of standing timber if it has not reached felling age. The problem of valuation of the statutory fee, once-only fee, the year fees, compensation for early felling of standing timber and the problem of possible ecosystem restitution costs are all analysed in this work. The study also aimed at determining the amounts of fees and charges paid by a private entity for exclusion of 1 ha of forest land from production.A case study covering 1 ha of riparian forest excluded from production permanently was used as the method of study. The amounts of fees and charges due for exclusion of the forest from production and the costs of ecosystem restitution were computed. The study showed that the fees and charges imposed by the government do not satisfy the criterion of equivalency according to the principle that "the user pays" because of the omission of the costs of restoring the ecosystem. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
273--287
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
Bibliografia
 • Cymerman J. 2012. Analiza wyłączania gruntów leśnych z produkcji na przykładzie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie w latach 1998-2011. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Olsztyn.
 • Dubel K. 2000. Uwarunkowania przyrodnicze w planowaniu przestrzennym. Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 • Ekologiczne, metodyczne i socjologiczne przesłanki kształtowania obszarów przyrodniczocennych. 1984. Warszawa, Poznań.
 • Ekonomiczne i prawne aspekty odrolniania i odlesiania gruntów. 2009. Ed. R. Cymerman. Educaterra, Olsztyn.
 • Geografia gospodarcza Polski. 1994. Ed. I. Fierli. PWE, Warszawa.
 • Gospodarowanie energią na poziomie lokalnym. Podręcznik dla gmin. 2011. Ed. B. Poskrobko. WSE, Białystok.
 • Górka K., Poskrobko B., Radecki W. 2001. Ochrona środowiska. PWE, Warszawa.
 • Holland D.N., Lilieholm R.J., Roberts D.W. Gilles J.K. 1994. Economic trade-offs of managing forests for timber production and vegetative diversity. Canadian Journal of Forestry, 24(6): 1260-1265.
 • Koszt odtworzenia 1 ha lasu. 2012. Manuscript. Nadleśnictwo Kudypy.
 • Kościk B. 1999. Wycena środowiska - rozwiązania światowe i europejskie a praktyka polska. In: Wycena środowiska rolniczego i krajobrazu kulturowego. UWM. Olsztyn.
 • Kośmicki E. 2010. Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Białystok.
 • Liro A. 2000. Ochrona środowiska w rolnictwie. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Warszawa.
 • Laguna T. M. 2001. Wycena nieruchomości i gospodarstw rolnych (wyd. II). Zachodnie Centrum organizacji, zielona Góra.
 • Laguna W. 2012 Koszt jednostkowy zadrzewień i pielęgnacji. Manuscript D.W. Laguna. Sopot.
 • Lojewski S. 2007. Ekonomia zasobów środowiska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa, Bydgoszcz.
 • Ochrona środowiska człowieka - humanistyczne widzenie świata. 1984. Kraków.
 • Paschalis-Jakubowicz P. 2011. Teoretyczne podstawy i realizacja idei zrównoważonego rozwoju w leśnictwie, SGGW, Warszawa.
 • Płotkowski L. 1994. Konsekwencje ekonomiczne polityki kompleksowej ochrony zasobów leśnych. In: Polska polityka kompleksowej ochrony zasobów leśnych. Warszawa.
 • Samuelson P.A., Nordhaus W.D. 2009. Ekonomia, t. 1. PWN, Warszawa.
 • Wskaźniki ekorozwoju. 1999. Ed. T. Borys. Ekonomia i środowisko, Białystok.
 • Zarządzanie zasobami środowiska. 2010. T.M. Lag
 • Communique by the President of the Central Statistical Office of 20 October 2011 on the average sales price of timber computed according to the average timber price achieved by forest superintendent offices for the first three quarters of 2011 (Monitor Polski of 25 October 2011, item 970).
 • Act of 3 February 1995 on Protection of Agricultural and Forest Lands (Dz.U. of 1995 No. 16, item 78)
 • Act of 27 March 2003 on Physical Planning and Development (Dz.U. of 2003 No. 80, item 717)
 • Act of 28 September 1991 on Forests (Dz.U. of 1991 No. 101, item 444)
 • Act of 21 August 1997 on Real Estate Management (Dz.U. of 1997 No. 115, item 741)
 • Statistical Yearbook of Agriculture for 2011, 2012, GUS. Warszawa.
 • Regulation of the Minister of Environment of 20 June 2002 on the compensation paid as a single payment for early felling of standing timber (Dz.U. of 2002 No. 99, item 905).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171366667

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.