PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 4 | 80--89
Tytuł artykułu

Electronic Bidding in Public Works Contracts

Autorzy
Warianty tytułu
Licytacja elektroniczna w praktyce zamówień publicznych na roboty budowlane
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem artykułu była analiza sytuacji na rynku zamówień publicznych w zakresie stosowania trybu licytacji elektronicznej oraz wskazanie korzyści i zagrożeń jakie mogą wynikać ze stosowania tego trybu do zlecania robót budowlanych. W artykule przedstawiono procedurę postępowania licytacji elektronicznej oraz przedstawiono wyniki badań Autorki, która przeprowadziła analizę statystyczną 570 ogłoszeń o udzieleniu zamówienia zamieszczonych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Do badań Autorka wybrała okres od 2008 do października 2014 r. Przedmiotem badań była min.: liczba postępowań o roboty budowlane, rodzaj robót budowlanych, liczba składanych ofert, czas trwania postępowania oraz różnice pomiędzy ofertami a wartością szacunkową zamówienia. Wskazano również korzyści jak i zagrożenia wynikające ze stosowania tego trybu w zlecaniu robót budowlanych. Wyniki badań mogą posłużyć w rozpowszechnieniu tego trybu nie tylko wśród zamawiających publicznych ale również inwestorów niepodlegających rygorom Prawa zamówień publicznych.(abstrakt oryginalny)
EN
The goal of the article was to analyse the situation in the public procurement market in regard to the use of electronic bidding and to highlight the benefits and risks that may arise from the use of this type of procurement for contracting construction works. The article presents the electronic bidding procedure as well as the author's results from the statistical analysis of 570 contract award notices published in the Public Procurement Bulletin. For the research, the author chose the period from 2008 to October 2014. The research involved the number of procedures for works, kind of works, number of bids, duration of the procedure and differences between bids and the estimated value of the contract. The benefits and risks from the use of this type of procurement for commissioning works is also shown. The results can be used to popularise this type of procurement not only among contracting authorities but also investors not subject to the rigours of the Public Procurement Act.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
80--89
Opis fizyczny
Twórcy
autor
  • Cracow University of Technology
Bibliografia
  • 1. Biuletyn Zamówień Publicznych, wyd. Urząd Zamówień Publicznych (the Public Procurement Bulletin, Public Procurement Office) http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;1052 (18.10.2014)
  • 2. Gökhan A., et al., E-bidding proposal preparation system for construction projects, Building and Environment, Volume 41, Issue 10, October 2006, Pages 1406-1413
  • 3. Sprawozdania roczne UZP z funkcjonowania systemu zamówień publicznych z lat 2008 -2013, UZP (The annual reports of the PPO with the functioning of the public procurement system in the years 2008 -2013) (19.10.2014) http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?F;288;sprawozdania roczne_uzp_z_funkcjonowania_systemu_zamowien_publicznych.html
  • 4. Szymczak M., 2010, Instrumenty elektroniczne w procesie udzielania zamówień publicznych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2010 (http://www.parp.gov.pl/files/74/81/380/10039.pdf. 11.10.2014
  • 5. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423. 768. 811. 915. 1146 i 1232 (Act of 29 January 2004 - Public Procurement Act, Journal of Laws of 2013, No. 984, 1047, 1473, of 2014 item 423, 768, 811, 915, 1146 and 1232), www.uzp.gov.pl (19.10.2014)
  • 6. Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2008 nr 171 poz. 1058 (Act of 4 September 2008 changing the Public Procurement Act and some other acts, www.uzp.gov.pl (19.10.2014)
  • 7. Załącznik do Projektu planu informatyzacji w wersji z dnia 13 grudnia 2012 r. http://www.uzp.gov pl/cmsws/page/GetFile1 aspx?attid=6325Zamówienia publiczne w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej, Urząd Zamówień Publicznych, http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;2227 (25.10.2014)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171366669

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.