PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 6 (1) | 51--74
Tytuł artykułu

New Information and Communication Technologies as the Factor of Social Inclusion

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Nowe technologie informacyjno-komunikacyjne jako czynnik inkluzji społecznej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W opracowaniu przedstawiono możliwości i ograniczenia w wykorzystywaniu nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych jako czynników inkluzji społecznej. Składa się ono z trzech zasadniczych części. Część pierwsza przedstawia działania na rzecz rozwoju i wykorzystywania nowych technologii jako czynników wzrostu gospodarczego i zwiększania zatrudnienia, podejmowane w programach unijnych i krajów członkowskich w ostatnich latach. Wykorzystywanie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych jako czynnika wzrostu gospodarczego, rozwoju społecznego i inkluzji społecznej odgrywa coraz większą rolę. Część druga opracowania traktuje o dostępności i wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w Polsce i porównaniu sytuacji w Polsce z innymi krajami członkowskimi. Wskazano na występujące dysproporcje i zagrożenia w tworzeniu społeczeństwa informacyjnego. W części trzeciej skrytykowano determinizm technologiczny, w którym kładzie się nadmierny nacisk na aspekty technologiczne z jednoczesnym niedocenianiem aspektów społecznych. Na społeczne podejście do wprowadzania i wykorzystywania nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych wskazują również przykłady dobrych praktyk z kilku wybranych krajów UE, w których wykorzystywanie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych łączono skutecznie z działaniami na rzecz inkluzji społecznej. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the opportunities and limitations in using new information and communication technologies as a factor of social inclusion. It consists of three basic parts. The first part presents the actions for development and use of new technologies as factors of economic growth and employment increase undertaken within the frameworks of programs of the European Union and its Member States during the recent years. Use of new information and communication technologies has an increasing role as a factor of economic growth, social development and social inclusion. The second part of the paper deals with the access to and use of the information and communication technologies in Poland and comparison of the situation in Poland and in other Member States. Here the paper indicates the existing disproportions and threats for the information society. Part three criticises the technological determinism putting excess stress on technological aspects while underestimating the social aspects. The examples of good practices from a few selected EU Member States where the use of new information and communication technologies was combined effectively with the measures for social inclusion also support the social approach to the introduction and use of modern information and communication technologies. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
51--74
Opis fizyczny
Twórcy
 • Institute of Labour and Social Studies in Warsaw
Bibliografia
 • Analiza wiedeńska. Wpływ e-integracji na wzrost gospodarczy i spójność. 2009. Red. C. Codagnone. Biblioteka eRozwoju SMWI, 16. Tarnów.
 • Batorski D. 2009. Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych. W: Diagnoza społeczna 2009: Warunki i jakość życia Polaków. Red. J. Czapiński, T. Panek. Vizja Press&IT, Warszawa, s. 281- 309.
 • Challenges for the European Information Society beyond 2005 - Communication from the Commission, 19.11.2004, Brussels.
 • Digital agenda for Europe - Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions; Brussels, 19.5. 2010. COM (2010) 245.
 • Leszczyński A. 2010. Rumuńska lekcja informatyki. Gazeta Wyborcza, 19.05.2010.
 • Ministerstwo Gospodarki, on line, http://www.mg.gov.pl/StrategiaZrównoważonegoRozwoju.
 • Polska Cyfrowa Równych Szans. 2010. Memorandum w sprawie konieczności zmian w zarządzaniu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce. 14. konferencja ,Miasta w Internecie'' 10.06.2010.
 • Projekt Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013. 2005. Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa.
 • Recommendation of the European Parliament and the Council of 18 December 2006 on key competences for lifelong education (2006/962/EC), O.J. of the EU of 30.12.2006.
 • Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2009. 2009. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Departament Społeczeństwa Informacyjnego, Warszawa
 • Stan informatyzacji urzędów administracji publicznej w Polsce w 2008 roku. 2009. Raport generalny z badań ilościowych dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 5 edycja. ARC Rynek i opinia, Warszawa.
 • Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego do roku 2013. 2008. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa..
 • Strategia rozwoju kraju 2007-2015. 2006. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, listopad 2006.
 • Warschauer M. 2003. Demystifying the Digital Divide. Scientific American, August.
 • Wright D. 2009. Report on good practices in e-inclusion, ethical guidance and designing a dialogue roadmap. London, SENIOR Project http://www.seniorproject.eu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171366759

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.