PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 60 | nr 2 | 103--126
Tytuł artykułu

Zbieg przestępstw i kara łączna w polskim prawie karnym

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Concurrence of Offences and Combined Punishment in Polish Criminal Law
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zanalizowano zbieg przestępstw i karę łączną w kontekście polskiego prawa karnego. Owe karnistyczne konstrukcje określają sposób oceny wielu przestępstw popełnionych przez tego samego sprawcę.
EN
This article is devoted to the analysis of the prerequisites of the concurrence of offences and the conditions of imposing combined punishment in Polish criminal law. Both matters are presented against the broader context of the reduction mechanisms serving the purpose of criminal liability rationalisation in cases of evaluation of many acts committed by the same perpetrator. Starting with the rule of unity, fundamental for the Polish criminal law system, according to which the same act can constitute only one offence, the institution of the concurrence of offences has been presented against a background of the following constructions specifically shaped in the Polish law: the continuous offence, the sequence of offences and the negligible concurrence of offences. In each of the above mentioned cases the multiplicity of acts committed by the same offender is the basis of evaluation, and due to the application of one of these institutions this multiplicity does not transform into the multiplicity of offences and as a result does not lead to the imposition of the combined punishment. Hence it has been demonstrated that the reduction mechanisms described above prevent the emergence of the situation of the concurrence of offences and finally the imposition of the combined punishment. They form therefore the normative foreground of these institutions which is specific for the Polish criminal law system. The text contains also the analysis of the statutory prerequisites for the imposition of the combined punishment, which in the Polish criminal law form the basis of the division of the concurrence of offences into two categories: the real concurrence in case of which the imposition of the combined punishment is possible and the concurrence of offences in case of which such a possibility does not exist. The detailed conditions of the imposition of the combined punishment have also been presented, especially the bases, known by the Polish legal system, for the imposition as a combined punishment of a punishment more severe than the individual punishments imposed for the offences which are in concurrence. As far as the second of the above mentioned categories is concerned, the author has presented the conditions of executing the multiple punishments imposed for multiple offences - as a rule they are executed sequentially. (original abstract)
Rocznik
Tom
60
Numer
Strony
103--126
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • Bojarski T., Przestępstwo ciągłe, "PiP" 1995, nr 3.
 • Buchała K., Prawo karne materialne, Warszawa 1989.
 • Cieślak M., Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia, [w.] Dzieła wybrane, pod red. S. Waltosia, t. 3, Kraków 2011.
 • Daszkiewicz K., Przestępstwo ciągłe i ciąg przestępstw, "Prok. i Pr." 1997, nr 11.
 • Dębski R., Kilka uwag o przestępstwie ciągłym i czynie ciągłym w przepisach kodeksu karnego z 1997 г., [w:] Węzłowe problemy prawa karnego, kryminologii i polityki kryminalnej. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Markowi, Warszawa 2010.
 • Dukiet-Nagórska T., [w:] T. Dukiet-Nagórska, S. Hoc, M. Kalitowski, O. Sitarz, L. Tyszkiewicz, L. Wilk, Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa, podred. T. Dukiet-Nagórskiej, wyd. 2, Warszawa 2010.
 • Gardocki L., Łamigłówki ustawodawcze, "Palestra" 1993, nr 5-6.
 • Gardocki L., Prawo karne, wyd. 16, Warszawa 2010.
 • Giezek J., [w:] M. Bojarski, J. Giezek, Z. Sienkiewicz, Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, Warszawa 2012.
 • Giezek J., O powadze rzeczy osądzonej w ramach konstrukcji czynu ciągłego. Uwagi na marginesie uchwały SN z dnia 15 czerwca 2007 r., "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych" 2008, R.XII, nr 1.
 • Giezek J., Zbieg przepisów a konstrukcja przestępstwa ciągłego, [w:] Zbieg przepisów i zbieg przestępstw w polskim prawie karnym, pod red. J. Majewskiego, Toruń 2006.
 • Glaser S., Polskie prawo karne w zarysie, Kraków 1933.
 • Grzegorczyk T., Podstawowe kierunki projektowanych zmian procedury karnej, "PiP" 2012,nr 11.
 • Giezek J. [w:] J. Giezek, N. Kłączyńska, G. Labuda, Kodeks karny. Cześć ogólna. Komentarz, Warszawa 2012.
 • Kaftal A., Przestępstwo ciągłe w polskim prawie karnym, Warszawa 1984.
 • Kardas P., [w:] G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll, Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, wyd. 4, Warszawa 2012.
 • Kardas P., O zależnościach między prawem materialnym i procesowym na przykładzie tożsamości czynu w prawie karnym, [w:] Rzetelny proces karny. Księga jubileuszowa Profesor Z. Świdy, pod. red. J. Skorupki, Warszawa 2009.
 • Kardas P., Problem warunkowego zawieszenia wykonania kary w kontekście kary łącznej oraz zasad intertemporalnych, [w:] Środki związane z poddaniem sprawcy próbie, pod red. J. Majewskiego, Toruń 2013.
 • Kardas P., Przestępstwo ciągle w prawie karnym materialnym. Analiza konstrukcji modelowych na tle pojęcia czynu, zbiegu przepisów i zbiegu przestępstw, Kraków 1999.
 • Kardas P., Res iudicata a konstrukcja czynu ciągłego, "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych" 2007, R. XI, nr 2.
 • Kardas P., Zbieg przepisów ustawy w prawie karnym. Analiza teoretyczna, Warszawa 2011.
 • Konarska-Wrzosek V., Kodeks karny a kodeks karny skarbowy - zbieżności i różnice skłaniające do refleksji nad zasadnością utrzymywania odrębnych kodyfikacji, [w:] Problem spójności prawa karnego z perspektywy jego nowelizacji, pod red. A. Marka, T. Oczkowskiego, Warszawa 2011.
 • Konieczniak P., Przestępstwo ciągłe, "PiP" 1996, nr 12.
 • Krawczyk T.L., Materialnoprawne ujęcie czynu ciągłego a zakres powagi rzeczy osądzonej w przypadku przestępstwa popełnionego czynem ciągłym, [w:] Współzależność prawa karnego materialnego i procesowego, pod red. Z. Ćwiąkalskiego, G. Artymiak, Warszawa 2009.
 • Kryże A., Niedzielak P., Petryna K., Wirzman T., Kodeks karny i kodeks postępowania karnego z punktu widzenia praktyki wymiaru sprawiedliwości, Warszawa 1999.
 • Kryże A., Zasady konstrukcji i zastosowania ciągu przestępstw określonego w art. 91§1 kk, "Gazeta Sądowa" 2000, nr 4.
 • Kryże A., Zasady konstrukcji i zastosowania czynu ciągłego, "Gazeta Sądowa" 2000, nr 3.
 • Lachowski J., Marek A., Niektóre problemy wynikające z "jednoczynowości" przestępstwa ciągłego, "Prok. i Pr." 2004, nr 11-12.
 • Majewski J., "Ten sam czyn" jako jedna z przesłanek kumulatywnej kwalifikacji, [w:] Zbieg przepisów i zbieg przestępstw w polskim prawie karnym, pod red. J. Majewskiego, Toruń 2006.
 • Majewski J., Zapis dyskusji, [w:] Zbieg przepisów i zbieg przestępstw w polskim prawie karnym, pod red. J. Majewskiego, Toruń 2006.
 • Makarewicz J., Kodeks karny z komentarzem, wyd. 4, Lwów 1935.
 • Makarewicz J., Kodeks karny z komentarzem, wyd. 5, Lwów 1938.
 • Makarewicz J., Prawo karne. Wykład porównawczy z uwzględnieniem prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, Lwów - Warszawa 1924.
 • Marek A., Czyny współukarane na tle prawnej jedności przestępstwa, [w:] Zbieg przepisów i zbieg przestępstw w polskim prawie karnym, pod red. J. Majewskiego, Toruń 2006.
 • Marek A., Prawo karne, wyd. 10, Warszawa 2011.
 • Mącior W., Z problematyki zbiegu przestępstw i przepisów ustawy (w sprawie pozornego zbiegu realnego przestępstw), "PiP" 1965, nr 1.
 • Mozgawa M., [w:] M. Budyn-Kulik, P. Kozłowska-Kalisz, M. Kulik, M. Mozgawa, Prawo karne materialne. Część ogólna, Warszawa 2009.
 • Pohl Ł., Prawo karne. Wykład części ogólnej, Warszawa 2012.
 • Rusinek M., W sprawie uniewinnienia od zarzutu czynu ciągłego - uwagi w związku z artykułem P. Kardasa "Res iudicata a konstrukcja czynu ciągłego", "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych" 2007, R. XI, nr 2.
 • Sadowski A., Przestępstwo ciągle, Lublin 1949.
 • Spotowski A., Pomijalny (pozorny) zbieg przepisów ustawy i przestępstw, Warszawa 1977.
 • Śliwiński S., Prawo karne materialne. Część ogólna, Warszawa 1946.
 • Świda W., Prawo karne, Warszawa 1980.
 • Tarnawski M., Zagadnienie jedności i wielości przestępstw wprawie karnym, Poznań 1976.
 • Warylewski J. ,Prawo karne. Część ogólna, wyd. 5, Warszawa 2012.
 • Waszczyński J., W sprawie ciągłości przestępstwa w projekcie kk, "PiP" 1991, nr 9.
 • Wąsek A., Problemy z przestępstwem ciągłym, [w:] Prawo karne i proces karny wobec nowych form i technik przestępczości, Białystok 1997.
 • Wojtaszczyk A., Zontek W., Czy art. 12 jest ciągłym problemem?, "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych" 2007, R. XI, nr 2.
 • Wolter W., Kumulatywny zbieg przepisów, Warszawa 1960.
 • Wolter W., Problem struktury tzw. przestępstwa ciągłego, "PiP" 1982, nr 1-2.
 • Wolter W., Reguły wyłączania wielości ocen w prawie karnym, Warszawa 1961.
 • Wolter W., Zarys systemu prawa karnego. Część ogólna, t. 1, Kraków 1933.
 • Wróbel W., Zoll A., Polskie prawo karne. Część ogólna, Warszawa 2013.
 • Zoll A., Problemy tzw. przestępstwa ciągłego w propozycjach projektu kodeksu karnego, "PS" 1994, nr 3.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171366767

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.