PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 6 (1) | 99--108
Tytuł artykułu

Foreign Investments and Disparities in Regional Development

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Inwestycje zagraniczne a dysproporcje w rozwoju regionalnym
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Inwestycje odgrywają istotną rolę w kreowaniu wzrostu i rozwoju gospodarczego, zarówno na poziome centralnym, jak i regionalnym. Specyficznym rodzajem inwestycji są inwestycje zagraniczne, które oprócz oddziaływania na rynek pracy oraz podmioty gospodarcze kraju goszczącego, w pewnym stopniu przyczyniają się do transferu technologii, metod zarządzania oraz pośrednio poprawy jakości wytwarzanych produktów i usług. Celem artykułu jest wskazanie stopnia współzależności między lokalizacją przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym a poziomem rozwoju gospodarczego regionów Polski. Przeprowadzona analiza opierała się na wykorzystaniu danych o liczbie podmiotów gospodarczych z kapitałem zagranicznym w województwach oraz liczbie osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach z kapitałem zagranicznym, które zestawiono z PKB per capita regionów. Badania empiryczne wykazały wysoką koncentrację przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w zachodniej Polsce oraz w województwie mazowieckim (mierzone ilorazem lokalizacji przedsiębiorstw oraz pracujących). Najmniejsza koncentracja podmiotów z kapitałem zagranicznym dotyczyła natomiast wschodniej Polski. W trakcie prac analitycznych zaobserwowano statystyczną zależność między koncentracją pracujących w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego w różnych regionach Polski a PKB per capita tych obszarów, zgodnie z którą statystycznie więcej pracujących i podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego znajdowało się na obszarach o wyższym poziomie zamożności. W 2007 r. PKB per capita opisywał 84,89% przestrzennego zróżnicowania podmiotów z kapitałem zagranicznym (mierzonym liczbą osób pracujących). Dodatkowo zaobserwowano zjawisko nasilającego się przestrzennego zróżnicowania lokalizacji przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w skali regionalnej (za które głównie odpowiada województwo mazowieckie). (abstrakt oryginalny)
EN
Investments are crucial in creating economic growth and development on national and regional level. Specific kind of investments are foreign investments. Above their impact on labour market and economic entities of a host country, they also contribute to transfers of technology, methods of management and indirectly to quality of products and services. The aim of the article is to identity the level of interdependence between location of enterprises with foreign capital and regionally diversified level of economic development in Poland. The conducted analysis was based on utilisation of data concerning the number of economic entities with foreign capital in regions (NUTS 2) of Poland as well as the number of people employed in enterprises with foreign capital, that were collated with GDP per capita of regions. Empiric findings brought to the conclusion that location of enterprises with foreign capital was concentrated in regions of Western Poland and in Mazowieckie voivodship. At the lowest pitch enterprises with foreign capital concerned regions of Eastern Poland. The analysis revealed high statistical dependency between concentration of employed in economic entities with foreign capital in Polish regions and GDP per capita ofthat regions. More enterprises with foreign capital were located in regions with higher GDP per capita as well as more workers were there employed. In 2007 GDP per capita explained 84.89 per cent of spatial distribution of economic entities with foreign capital (measured by the number of workers). Additionally, the described phenomenon was growing in size through the last years (mostly due to Mazowieckie voivodship). (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
99--108
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
Bibliografia
 • Alfaro L., Chanda A., Kalemli-Ozcan S., Sayek S. 2004. FDI and economic growth: the role of local financial markets. Journal of International Economics, 64: 89-112.
 • Bojar E., Kurys J. 2000. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność regionu słabiej rozwiniętego (na przykładzie Lubelszczyzny). In: Konkurencja i koegzystencja regionów w procesie integracji europejskiej, Ed. E. Bojar, Katedra Ekonomii i Zarządzania Gospodarką Politechniki Lubelskiej IV Wydział Nauk Technicznych Lubelskiego Towarzystwa Naukowego Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Lublinie, Lublin.
 • Budner W. 2004. Lokalizacja przedsiębiorstw. Aspekty ekonomiczno-przestrzenne i środowiskowe. Wyd. drugie uaktualnione, AE w Poznaniu, Poznań.
 • Cassidy J.F., Andreosso-0;callaghan B. 2006. Spatial determinants of Japanese FDI in China. Japan and the World Economy, 18(4): 512-527.
 • Chidlow A., Salciuviene L., Young S. 2009. Regional determinants of inward FDI distribution in Poland, International Business Review. 18(2): 119-133.
 • Coughlin C.C., Segev E. 1999. Foreign direct investment in China: a spatial econometric study. Working Paper. Federal Reserve Bank of St. Louis, 1999-001A: 1-31.
 • Dziemianowicz W. Inwestycje zagraniczne jako czynnik rozwoju polskich regionów. Ekspertyza na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. http://www.funduszes-trukturalne.gov.pl/informator/npr2.
 • Godlewska H. 2001. Lokalizacja działalności gospodarczej. Wybrane zagadnienia. Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych, Warszawa.
 • Golejewska A. 2008. Lokalizacja bezpośrednich inwestycji zagranicznych. In: Lokalizacja przemysłu a konkurencyjność polskich regionów (w kontekście integracji europejskiej). Ed. A. Zielińska--Głębocka. Wyd. UG, Gdańsk.
 • Guimaraes P., Figueiredo O., Woodward D. 2009. Dartboard tests for the location quotient. Regional Science and Urban Economics, 39 (3): 360-364.
 • Kuciński K. 1998. Lokalizacja jako element kształtowania pozycji rynkowej firmy (na przykładzie fabryki samochodów Opel). In: Współczesne uwarunkowania lokalizacji przemysłu w Polsce. Ed. K. Kuciński. Monografie i Opracowania, 434, SGH, Warszawa.
 • Nazarczuk J.M., Lizińska W. 2009. Level of Investment Attractiveness and Scale of Foreign Investments during the years 2005-2006. Olsztyn Economic Journal, 4(1): 125- 137.
 • Nazarczuk J.M., Marks-Bielska R. 2009. Czynniki wzrostu gospodarczego Polski w świetle neoklasy-cznego modelu wzrostu. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 39(1): 266-273.
 • Parysek J.J. 2007. Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej. Wyd. Naukowe UAM, Poznań.
 • Poniatowska-Jaksch M. 1999. Innowacje infrastrukturalne a przedsiębiorczość. In: Lokalne uwarunkowania przedsiębiorczości. Ed. K. Kuciński, Monografie i Opracowania, 459, SGH, Warszawa.
 • Umiński S. 2002. Znaczenie zagranicznych inwestycji bezpośrednich dla transferu technologii do Polski. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Winiarski B. 1999. Konkurencyjność: kryterium wyboru czy kierunek strategii i cel pośredni polityki regionalnej. In: Konkurencyjność regionów. Ed. M. Klamut, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław, pp. 9-20.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171366877

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.