PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 4 | 115--130
Tytuł artykułu

Ochrona produktów regionalnych i tradycyjnych w Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia ekonomiczne i prawne

Warianty tytułu
Economic and Legal Issues Related to the Protection of Regional and Traditional Products in the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł traktuje o aktualnej sytuacji na rynku produktów chronionych w Unii Europejskiej z uwzględnieniem regulacji prawnych w zakresie tworzenia i funkcjonowania grup podmiotów (producentów i przetwórców) związanych z tymi produktami w świetle przepisów unijnych. Analizie poddano wartość sprzedaży i liczbę zarejestrowanych produktów chronionych w UE oraz wybrane zagadnienia związane z omawianymi produktami w Polsce. W dalszej części przedstawiono regulacje prawne we Francji i Włoszech dotyczące grup oraz przykłady tych działających przede wszystkim w formie spółdzielni. We wnioskach wysunięto postulat wprowadzenia dodatkowych instrumentów zachęcających do tworzenia grup w Polsce, co jest zgodne z wytycznymi ustawodawcy unijnego oraz przyczyni się do zwiększenia znaczenia polskich produktów chronionych zarówno na rynku krajowym, jak też unijnym. Zasadne jest także wprowadzenie do ustawodawstwa polskiego szerszej definicji działalności rolniczej. Umożliwia ona producentom rolnym bez zbędnych formalności uczestniczyć w kolejnej fazie łańcucha żywnościowego, czyli przetwórstwie produktów chronionych. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the current situation on the market for products protected in the European Union in the context of the provisions regulating the setting up and functioning of groups of legal entities (producers and processors) connected with these products in the light of the provisions adopted by the EU and selected EU countries. The article continues focusing on the value of sales and the number of registered products protected in the EU and selected issues relating to the concerned Polish products. Additionally, the paper presents selected regulations for French and Italian groups and gives examples of those operating in the form of cooperatives. In the conclusions the authors put forward a demand for additional instruments to encourage the setting up of groups in Poland. These action would be in accordance with the guidelines of EU legislature and would contribute to an increase in importance of Polish products protected both on a National and EU level. It is also justified to introduce to Polish legislation a broader definition of an agricultural activity. It allows agricultural producers without any unnecessary formalities to participate in the next stage of the food chain, namely in the processing of protected products. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
115--130
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • Budzinowski R., 2003: Prawne pojęcie działalności rolniczej. Seria Prawo i Administracja Tom II, wyd. Wyższa Szkoła Biznesu, Piła.
 • Chever T., Renault Ch., Renault S., Romieu V., 2012: Value of production of agricultural products and foodstuffs, wines, aromatised wines and spirits protected by a geographical indication (GI), Final report October 2012, European Commission, Brussels.
 • Chômel Ch., 2010: France. [w]: Study on the implementation of the Regulation 1435/2003 on the Statute for European Cooperative Society (SCE), Part II. National Report. Brussels.
 • Eurostat 2014, European Commission, Luxembourg.
 • Fici A., Strano Ch., 2010: Italy. [w:] Study on the implementation of the Regulation 1435/2003 on the Statute for European Cooperative Society (SCE), Part II. National Report. Brussels.
 • Fici A., 2010: Italian co-operative law reform and co-operative principles. Euricse Working Papers nr 10/2010.
 • Ilbery B. and Kneafsey M., 2000: Producer constructions of quality in regional speciality food production: Acase study from south-west England, Journal of Rural Studies nr 16 (2).
 • Ittersum K., Meulenberg M.T.G., van Trijp H.C.M. and Candel M.J.J.M., 2007: Consumers' Appreciation of Regional Certification Labels: APan-European Study. Journal of Agricultural Economics, Vol. 58, No. 1.
 • Kapała A., 2011: Sprzedaż produktów rolnych jako działalność rolnicza w prawie włoskim. Przegląd Prawa Rolnego nr 2/2011.
 • Kireeva I., 2011: European legislation on protection of Geographical Indications, www.ipr2.org (dostęp: grudzień 2013).
 • Krawczyk P., 2007: Integracja pozioma jako wyraz grupowych działań gospodarczych. [w:] Grupy producentów w wybranych gałęziach produkcji rolnej, R. Jabłonka (red.). Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce.
 • Kuznesof S., Tregear A., and Moxey A., 1997: Regional foods: A consumer perspective. British Food Journal, 99.
 • Lans I.A., Van Ittersum K., De Cicco A. and Loseby M., 2001: The role of the region of origin and EU certificates of origin in consumer evaluation of food products, European Review of Agricultural Economics, Vol. 28.
 • Loureiro M.L. and McCluskey J.J., 2000: Assessing consumer response to protected geographical identification labeling. Agribusiness, Vol. 3.
 • Makała H., 2004: Produkty tradycyjne i regionalne. Gospodarka Mięsna nr 11/2004.
 • Suchoń A., 2013: Spółdzielnie w rolnictwie i na obszarach wiejskich we Włoszech. Kwartalnik Prawa Prywatnego, nr 4/2013.
 • Winawer Z., Wujec H., 2010: Tradycyjne i regionalne produkty wysokiej jakości we wspólnej polityce rolnej. Fundacja dla Polski, Warszawa.
 • Winawer Z., Wujec H., 2013: Produkty regionalne i tradycyjne we Wspólnej Polityce Rolnej. Wyd. Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Warszawa.
 • Zegar J.S., 2010: Wspólna Polityka Rolna po 2013 roku. Wieś i Rolnictwo, nr 3 (148) 2010.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171366889

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.