PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 60 | nr 2 | 191--209
Tytuł artykułu

Historia doktryn polityczno-prawnych jako przedmiot wykładany na studiach prawniczych : analiza wyników badań opinii studentów pierwszego roku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The History of Political-Legal Doctrines as a Subject Taught at Law Department of University : the Analysis of the Results of Studies of First Year Students' Opinion at Law and Administration Department of University of Rzeszów
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie i analiza badań ankietowych dotyczących opinii studentów o historii doktryn politycznych i prawnych jako przedmiocie wykładanym na studiach prawniczych. W zamiarze autorskim badania te mają nie tylko w sposób deskryptywny przedstawić opinię studentów o tym przedmiocie, ale także mają być głosem w dyskusji nad jego znaczeniem w procesie kształcenia przyszłych prawników. Celem tych badań było bowiem nie tylko pozyskanie wiedzy na temat znaczenia dla edukacji prawniczej przedmiotu jakim jest historia doktryn politycznych i prawnych, ale także w oparciu o pozyskane dane dostarczenie wiedzy, która może przyczynić się do wskazania kierunków pożądanych zmian związanych z realizacją procesu dydaktycznego. (fragment tekstu)
EN
Many years old model of teaching at university level as we know today is becoming more and more out-of-date. The need of greater correlation of academic education with practical skills demands a sensible connection of teaching contents of both dogmatic and no dogmatic character. The purpose of this article is the presentation and analysis of survey research dealing with the students' opinion about the history of political-legal doctrines as a subject taught at law department. Thus, the main idea of the research is to answer a question: What is the significance of the history of political-legal doctrines for the intellectual development of future lawyers and what is the role of those doctrines in context of the present issues involving state and law? The carried out research and the results allow us to formulate the following conclusions: 1) the history of political-legal doctrines should be a subject taught at law department and has a positive influence on the education of future lawyers; 2) the intellectual meetings of the students with the creators of political-legal doctrines present them with the inspiration, enable the formation of ethically valuable attitudes or create the possibility to alter or modify their own ideas; 3) the history of political-legal doctrines makes it possible to understand or interpret contemporary legal and political events and those doctrines influence the creation and application of law as well as formulating analytical and critical abilities of law students; 4) beyond legal professional activities where the qualifications acquired thanks to the history of political-legal doctrines may be useful are: politics, economy and administration. As you can see, the studies confirm the thesis that the knowledge, abilities and competence acquired thanks to the studies of the history of political-legal doctrines make valuable component of legal education. (original abstract)
Rocznik
Tom
60
Numer
Strony
191--209
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Ankieta na temat miejsca dyscyplin historycznoprawnych - wśród nauk historycznych i prawnych, "Czasopismo Prawno-Historyczne" 1969, nr 2, 1970, nr 1.
 • Bardach J., Miejsce historii państwa i prawa w systemie nauk prawnych i jej rola w kształceniu prawniczym, "Państwo i Prawo" 1965, nr 5-6.
 • Bardach J., Wacław Szubert o historii prawa i myśli społecznej, "Czasopismo Prawno-Historyczne" 1994, nr 1-2.
 • Dubel L., Teoria prawa. Filozofia prawa a doktryna polityczna i prawna w świetle podziału nauk prawnych, "Studia Iuridica Lublinensia", t. VI, Lublin 2005; Idem, Filozofia prawa a historia doktryn politycznych i prawnych, [w:] Polska lat 90-tych. Przemiany państwa i prawa, t. 2, Lublin 1996.
 • Grodziski S., Między sztuką a wiedzą prawniczą. Uwagi o ważnej konferencji, "Czasopismo Prawno-Historyczne" 2003, nr 2.
 • Grzybowski K., Z zagadnień metodologii historii doktryn politycznych, "Czasopismo Prawno-Historyczne" 1956, nr 1.
 • Idee jako źródło instytucji politycznych i prawnych. Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Doktryn Politycznych i Prawnych, pod red. L. Dubela, Lublin 2003.
 • Jaskólski M., Szkice o historii doktryn politycznych i prawnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego", DCCXII, Prace z nauk politycznych, nr 23/1985.
 • Korybski A., J. McClellan Marshal, Systemy edukacji prawniczej w Polsce i USA - próba porównania, [w:] Studia z historii państwa, prawa i idei. Prace dedykowane Profesorowi Janowi Malarczykowi, pod red. A. Korobowicza, H. Olszewskiego, Lublin 1997.
 • Leśnodorski B., Historia prawa wśród innych nauk historycznych, "Czasopismo Prawno-Historyczne" 1964, nr 1.
 • Leśnodorski B., Historia prawa, administracji i doktryn wobec zagadnień współczesności, "Czasopismo Prawno-Historyczne" 1971, nr 1.
 • Międzynarodowa ankieta "Czasopisma Prawno-Historycznego" na temat nauczania przedmiotów historycznych na wydziałach prawa, "Czasopismo Prawno-Historyczne" 1957, nr 1.
 • Olszewski H., K. Orzechowski, Rozmowy w redakcji. Z Profesorem Kazimierzem Orzechowskim rozmawia Henryk Olszewski, "Czasopismo Prawno-Historyczne" 2003, nr 2.
 • Olszewski H., Stan i perspektywy badań nad historią doktryn politycznych i prawnych. Wprowadzenie do dyskusji, "Czasopismo Prawno-Historyczne" 1996, nr 1-2.
 • Rau Z., Nauki społeczne i humanistyczne w wykształceniu prawniczym z perspektywy dydaktyki doktryn polityczno-prawnych, [w:] Humanizacja zawodów prawniczych a nauczanie akademickie, pod red. A. Turskiej, Warszawa 2002.
 • Sobolewski M., Niektóre problemy teorii i metodologii historii doktryn politycznych, "Historyka" 1976, nr 6.
 • Sylwestrzak A., Historia doktryn politycznych i prawnych, Warszswa 1994.
 • Szubert W., Refleksje nie-historyka nad historią prawa, "Państwo i Prawo" 1994, nr 1.
 • Urbański R., Etyka prostomyślności a wychowanie. Paradygmat moralny cywilizacji technicznej wobec tradycji kultury etycznej oraz realizmu wartości wychowawczych, [w:] Etyka prostomyślności a tradycje kultury, pod red. J. Bańki, Katowice 1986.
 • Urbański R., Technika a wartości wychowawcze: perspektywy antropologii pedagogicznej w świetle filozofii techniki, Poznań 1989.
 • Zakrzewski W., Nauki historycznoprawne a prawnopozytywne, "Czasopismo Prawno-Historyczne" 1964, nr 1.
 • Zmierczak M., Nauki historycznoprawne pośród dyscyplin prawniczych i w programach studiów, "Czasopismo Prawno-Historyczne" 1995, nr 1-2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171366949

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.