PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 1 | 27--53
Tytuł artykułu

Miasto w ujęciu systemowym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
A systemic approach to the city
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Od czasu sformułowania przez Ludwiga von Bertalanffy'ego ogólnej teorii systemów systemowe ujęcia przedmiotu zainteresowań znajdują coraz większe zastosowanie w określaniu przedmiotu badań w różnych dziedzinach wiedzy. To właśnie złożoność różnego rodzaju przedmiotów zainteresowania naukowego przesądza o popularności tego, sformułowanego na gruncie nauk biologicznych, ujęcia. Złożoność, którą określają: wielość elementów składających się na funkcjonalną całość nazywaną systemem oraz wielość relacji, zarówno między elementami tego systemu, jak i między tymi elementami a otoczeniem systemu.(fragment tekstu)
EN
Since L. von Bertalanffy's formulation of his general systems theory examined and moulded by the reality, as long as it is a functioning whole system, that theory has been treated as a system. This systemic concept appears particularly useful when researching and planning the development and operation of units of territorial administrative division, including cities. In recognition of the role of the systemic approach in cognitive research and the planning of socio-economic and spatial development, three systemic models are presented in which the city is treated as: (i) a territorial social system, (ii) an ecosystem, and (iii) an organism. Although each of these models can be employed effectively at various stages of the planning and coordination process, the one of the city as a territorial social system is especially useful when defining the object of planning activities, both in socio-economic and spatial planning; the city-as-ecosystem model when planning spatial development, formulating the direction of town-planning and ecological policies and the shaping of the living environment; whilst the city-as-organism model, in the planning and coordination of socio-economic and spatial development as well as setting the directions of urban policy. The latter approach can also play a special role in adjusting the level of development of a city's infrastructure and its spatial-functional structure to the needs of its inhabitants in their everyday lives.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
27--53
Opis fizyczny
Twórcy
 • Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland
Bibliografia
 • Atkinson, M. (1996), Developing Indicators of Sustainable Development: Lessons from Sustainable Seattle, Environment Impact Assessment Review 16: 337-350.
 • Berry, B.J.L. (1964), Cities as Systems within Systems of Cities, Papers and Proceedings of the Regional Science Association 13: 147-163.
 • Bertalanffy, L. von (1950), An Outline of General System Theory, British Journal of the Philosophy of Science 1(2): 134-165.
 • Bertalanffy, L. von (1968), General System Theory: Foundations, Development, Application, G. Braziller, New York.
 • Bertalanffy, L. von (1976), Historia rozwoju i status ogólnej teorii systemów, [w:] Klir, G.J. (red.), Ogólna teoria systemów, WNiT, Warszawa: 27-47.
 • Chojnicki, Z. (1989), Koncepcja terytorialnego systemu społecznego, Przegląd Geograficzny 60(3): 491-510.
 • Chojnicki, Z. (1990), Współczesne problemy gospodarki przestrzennej, Biuletyn KPZK PAN 146: 203-219.
 • Chojnicki, Z. (1999), Koncepcja terytorialnego systemu społecznego, [w:] Czyż, T. (red.), Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Chojnicki, Z. (2011), Systemy społeczne jako przedmiot geografii społeczno-ekonomicznej, [w:] Mierzejewska, L., Wdowicka, M. (red.), Współczesne problemy rozwoju miast i regionów, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 31-47.
 • Chojnicki, Z., Czyż, T. (1978), Analiza systemowa w geografii, Czasopismo Geograficzne 49(3): 265-286.
 • Cortese, A.J. (1995), The Rise, Hegemony and Decline of the Chicago School of Sociology (1892-1945), Social Science Journal 32: 235-254.
 • Czyż, T. (2009), Koncepcja aglomeracji miejskiej i obszaru metropolitalnego w polskiej geografii miast, [w:] Maik, M. (red.), Aglomeracje w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. Problemy rozwoju, przekształceń strukturalnych i funkcjonowania, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz: 15-30.
 • Funck, R.H., Blum, U.H. (1987), Urban Change: A Changing Process, [w:] van den Berg, L., Burns, L.S., Klassen, L.H., Spatial Cycles, Gower, Aldershot 1987.
 • Gale S., Atkinson, M. (1979), On the Set Theoretical Foundation of the Regionalization Problem, [w:] Gale, S., Olson, G. (eds.), Philosophy in Geography, D. Reidel, Dordrecht.
 • Ganti T. (1986), Podstawy życia, WP, Warszawa.
 • Haken, H. (1993), Synergetic as a Theory of Creativity and Its Planning, [w:] Andersson, A. E., et al. (eds.), The Cosmo-creative Society: Logistical Networks in Dynamic Economy, Springer Verlag, Berlin.
 • Horst, A. (1976), Ekologia człowieka, WP, Warszawa.
 • Jackowiak, B. (1999), Miasto jako układ ekologiczny, [w:] Kompendium wiedzy o ekologii, PWN, Warszawa-Poznań.
 • Jacobs, J. (1961), The Death and Life of Great American Cities, Random House and Vintage Books, New York.
 • Korcelli, P. (1974), Teoria rozwoju struktury przestrzennej miast, KPZK PAN 45, PWN, Warszawa.
 • Krzyżanowski, L. (1985), Podstawy nauki zarządzania, PWN, Warszawa.
 • Kunicki-Goldfinger, W.J.H. (1978), Podstawy biologii, PWN, Warszawa.
 • Macias, A. (2008), Badanie przepływów materii i energii w krajobrazie miejskim. Klasyfikacja krajobrazu. Teoria i praktyka, Problemy Ekologii Krajobrazu 20: 243-250.
 • Maik, W. (2008), Ewolucje teoretyczno-metodologiczne studiów miejskich w świetle zmieniających się konceptualizacji miasta, [w:] Parysek, J., Stryjakiewicz, T. (red.), Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 77-90.
 • Mierzejewska, L. (2009), Rozwój zrównoważony miasta: zagadnienia poznawcze i praktyczne, WN UAM, Seria Geografia 86, Poznań.
 • Odum, E. (1982), Podstawy ekologii, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.
 • Pacione, M. (2009), Urban Geography: A Global Perspective, Routledge, Abingdon.
 • Parysek, J. (2005), Miasta polskie na przełomie XX i XXI wieku: rozwój i przekształcenia strukturalne, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Parysek, J. (2006), Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej, WN UAM, Poznań.
 • Parysek, J. (2008), Procesy suburbanizacji w aglomeracji poznańskiej, [w:] Kaczmarek, T., Mazgajski, A. (red.), Powiat poznański. Jakość przestrzeni i jakość życia, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 71-90.
 • Parysek, J. (2008), Suburbanizacja i dezurbanizacja: dwa bieguny polskiej urbanizacji, [w:] Parysek, J., Stryjakiewicz, T. (red.), Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 261-286.
 • Parysek, J. (2009), Aglomeracje miejskie, [w:] Maik, M. (red.), Aglomeracje w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. Problemy rozwoju, przekształceń strukturalnych i funkcjonowania, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz: 31-54.
 • Parysek, J. (2010), Rozwój miast a polityka miejska w Polsce po 1989 roku, [w:] Ciok, S., Migoń, P. (red.), Przekształcenia struktur regionalnych, Aspekty społeczne, ekonomiczne i przyrodnicze, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Wrocła[w:] 117-132.
 • Parysek, J., Mierzejewska, L. (2005), Między dezurbanizacja a reurbanizacją, [w:] I. Jażdżewska (red.), Współczesne procesy urbanizacji i ich skutki, Wyd. UŁ, Łódź: 47-56.
 • Parysek, J., Mierzejewska, L. (2005), Two Stages in Postwar Urbanisation in Poland: From Socialist to Postmodern Urbanisation, [w:] Murayama, Y, Du, G. (eds.), Cities in Global Perspective: Diversity and Transition, Rikkyo University with IGU Urban Commission, Tokyo: 72-82.
 • Parysek, J., Mierzejewska, L. (2013), Życie miasta. Studium Poznania. Miasto i jego mieszkańcy, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Parysek, J., Mierzejewska, L. (2014), Życie miasta. Studium Poznania. Infrastruktura miejska, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Parysek, J., Toelle, A. (eds.), (2007), Urban Development and Urban Governance, Quaestiones Geographicae 26 B, WN UAM, Poznań.
 • Parysek, J.J. (2010), Urban Development Policy of the European Union and the Discretionary Nature of Polish Spatial Planning, [w:] Churski, P., Ratajczak, W. (eds.), Regional Development and Regional Policy in Poland: First Experiences and new Challenges of the European Union Membership, Part I, KPZK PAN, Studia Regionalia 27(1), Warszawa: 172-184.
 • Pęski, W. (1999), Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast, Arkady, Warszawa.
 • Sadowski, B., Chmurzyński, J.A. (1989), Biologiczne mechanizmy zachowania, PWN, Warszawa.
 • Soja, E. (1978), The Political Organization of Space, Commission on College Geography, Res. Paper, 8.
 • Szczepański, M.S. (2002), Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Scholar, Warszawa.
 • Zimny, H. (1990), Uwarunkowania ekologiczne i funkcjonowanie przyrody miasta, [w:] Środowisko przyrodnicze Warszawy, PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171366989

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.