PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 35, cz.2 Rynki przesyłu i przetwarzania informacji - stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz.2 | 25--37
Tytuł artykułu

Strategiczna rola informacji w zarządzaniu zmianami we współczesnym przedsiębiorstwie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Strategic Part of Information in Change Managements in Present the Enterprise
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współczesne przedsiębiorstwa funkcjonujące w warunkach "nowej ekonomii", której cechą charakterystyczną jest dominacja szeroko rozumianych zasobów niematerialnych nad materialnymi, w tym informacji, relacji, kapitału ludzkiego, kreatywności; zmuszone są do permanentnego przekształcania, modyfikowania polityki organizacyjnej, struktur, postaw ludzkich, celem zwiększenia swej sprawności działania. "Nowa ekonomia" czy "gospodarka oparta na wiedzy" jako kolejny etap przemian cywilizacyjnych, kształtowana głównie pod wpływem innowacyjnych rozwiązań techniczno-technologicznych, nasilenia się konkurencji w skali międzynarodowej, nowych sposobów zarządzania na szczeblu makro-, mezoi mikroekonomicznym, stanowi system, w którym główne podmioty ekonomiczne mogą uzyskiwać informację i stosować wiedzę poprzez zmianę swoich zdolności strategicznych .(fragment tekstu)
EN
The article presents chosen issues of treating the knowledge-based economy biulding process. At the begining the authors characterizes the strategic part of information, then relates it to the the foundation of the knowledge-based economy and the context of strategic reorientation of contemporary enterprises. The article underlines in process of changes the part of information. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Rzeszowska
 • Politechnika Rzeszowska
Bibliografia
 • Adamkiewicz-Drwiłło H.G., Gospodarka oparta na wiedzy. Wybrane dylematy metodologiczne, [w:] Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych, pod red. A. Hermana, K. Poznańskiej, tom 2, Wyd. SGH, Warszawa 2008.
 • Antoszkiewicz J., Rozwiązywanie problemów firmy. Praktyka zmian, Wyd. Poltext, Warszawa 1998.
 • Baugier J.M., Vuillod S., Strategie zmian w przedsiębiorstwie. Nowoczesna metoda, Wyd. Poltext, Warszawa 1993.
 • Bielski I., Przebieg i uwarunkowania procesów innowacyjnych, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2000.
 • Borowiecki R., Kwieciński M., Koncepcja wywiadu gospodarczego w przedsiębiorstwie przyszłości, http://www.zti.com.pl/instytut/pp/ referaty/ ref35_full.html
 • Bratnicki M., Dylematy i pułapki współczesnego zarządzania, Wyd. Gnome, Katowice 2001.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Metody projektowania systemów zarządzania, Difin, Warszawa 2004.
 • Herman A., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy, [w:] Przedsiębiorstwo przyszłości. Nowe paradygmaty zarządzania europejskiego, ORGMASZ, Warszawa 2003.
 • Kożuch B., Nauka o organizacji, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2009.
 • Kwieciński M., Wywiad gospodarczy w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa - Kraków 1999.
 • Lisiecki M., Konieczność zmian oraz ogólne zasady ich wprowadzania w organizacjach, [w:] Zmiany jako czynnik rozwoju organizacji, Wyd. KUL, Lublin 2003.
 • Luściński S., Zdolność do kooperowania z otoczeniem a rozwój organizacji, "Zagadnienia techniczno-ekonomiczne" 2003, tom 48, zeszyt 1.
 • Majchrzak J., Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie, Wyd. AE, Poznań 2002.
 • Masłyk-Musiał E., Społeczeństwo i organizacje. Socjologia organizacji i zarządzania, Wyd. UMCS, Lublin 1996.
 • Mikołajczyk Z., Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 • Nesterowicz P., Organizacja na krawędzi chaosu, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2001.
 • Obłój K., Mikroszkółka zarządzania, PWE, Warszawa 1997.
 • Pełka B., Zarządzanie przedsiębiorstwami i menedżeryzm, ORGMASZ, Warszawa 1996.
 • Penc J., Przedsiębiorstwo w burzliwym otoczeniu. Procesy adaptacji i współpracy, część I, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2002.
 • Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 • Prahalad C.K., Ramaswamy V., Przyszłość konkurencji. Współtworzenie wyjątkowej wartości wraz z klientami, PWE, Warszawa 2005.
 • Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 • Skrzypek E., Wiedza jako czynnik sukcesu organizacji w warunkach zmienności otoczenia, [w:] Zmiany jako czynnik rozwoju organizacji, Wyd. KUL, Lublin 2003.
 • Sroka W., Transfer wiedzy w aliansach strategicznych szansą na wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji" 1998, nr 12.
 • Stoner J., Freeman R., Gilbert D., Kierowanie, PWE, Warszawa 1999.
 • Talarczyk P., Związki z nabywcami jako kluczowy zasób organizacji, [w:] Źródła konkurencyjności przedsiębiorstw i instytucji w warunkach globalizacji rynków, pod red. M. Kokocińskiej, Wyd. AE, Poznań 2003.
 • Trout J., Trout o strategii, PWE, Warszawa 2005.
 • Tucker R.B., Zarządzanie z przyszłością, Prószyński i S-ka, Warszawa 1998.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171367077

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.