PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 25 Orientacja na klienta na konkurencyjnym rynku | 383--398
Tytuł artykułu

Cele i korzyści budowania relacji szkoły wyższej z absolwentami

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Objectives and Advantages of Building Relations between University and Graduates
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Aktualne regulacje prawne w Polsce, a zwłaszcza nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym zobowiązują uczelnie do monitorowania kariery zawodowej absolwentów w celu dostosowania kierunków studiów i programów kształcenia do potrzeb rynku pracy. Mechanizm ten będzie jednym z kryteriów oceny działalności szkoły wyższej przez Państwową Komisję Akredytacyjną. Nie zostały jednak wskazane przez ustawodawcę metody i narzędzia przeprowadzania badań w tym zakresie oraz nie określono jednakowych kryteriów dla wszystkich uczelni. Tak sformułowane przepisy prawne zmuszają uczelnie do budowania relacji ze swoimi absolwentami. Szkoły wyższe muszą same wypracować taki model relacji z absolwentami, który umożliwi im pozyskiwanie danych na temat ich losów zawodowych. W artykule omówiono cele i korzyści budowania relacji uczelni z absolwentami oraz opisano narzędzia możliwe do zastosowania w procesie komunikacji. Zaprezentowano również przykładowe programy relacji absolwenckich stosowane przez wybrane uczelnie.(abstrakt oryginalny)
EN
The current law in Poland, especially the new act Law on Higher Education, obligates universities to monitor the career of graduates in order to adjust study programs for the needs of the labor market. This mechanism will be one of the criterions of the institutional evaluation conducted by the State Accreditation Committee. However, the legislator has not indicated methods and tolls of research in this scope and there are no equal criteria for all universities. This law forces universities to begin the process of building relations with their graduates. Universities have to develop themselves a model of the relation with the graduates that will enable them to obtain data about their carrier path. The paper discusses the objectives and advantages of building relations between university and graduates and describes the tools available for use in the communication process. The paper also presents examples of graduates relations programs used by selected universities. (original abstract)
Twórcy
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Bibliografia
 • Błaszczak A., Zysk z absolwenta, www.rp.pl/artykul/891865_Zysk_z_absolwenta.html (16.09.2009), www.kariera.pl/czytaj/1186/zysk-z-absolwenta.
 • Czeladko R., Kudrycka: badania absolwentów są potrzebne, http://www.rp.pl/artykul/ 107684,669185-Kudrycka--Badania-absolwentow-sa-potrzebne.html (5.06.2011).
 • Dejnaka A., Zachowania uczestników wirtualnych społeczności - kreacja czy koegzystencja?, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania konsumentów - trendy i kierunki zmian, red. G. Rosa, A. Smalec, I. Ostrowska, Zeszyty Naukowe nr 660, Ekonomiczne Problemy Usług nr 72, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 322.
 • Drapińska A., Zarządzanie relacjami na rynku usług edukacyjnych szkół wyższych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 • Furtak R., Marketing partnerski na rynku usług, PWE, Warszawa 2003.
 • Hall H., Absolwenci jako podmiot badań marketingowych polskich uczelni, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania konsumentów - trendy i kierunki zmian, red. G. Rosa, A. Smalec, I. Ostrowska, Zeszyty Naukowe nr 660, Ekonomiczne Problemy Usług nr 72, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 52.
 • Kowal W., Kontrola skuteczności marketingowej - problem zmienności interpretacji i pomiaru, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2010.
 • Kraśniewski A., Proces Boloński. To już 10 lat, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2009, http://ekspercibolonscy.org.pl/sites/ekspercibolonscy.org.pl/files/proces_bolonski_FINAL.pdf (9.09.2011).
 • Lindberg-Repo K., Gronross Ch., Conceptualising strategy from a relational perspective, "Industrial Marketing Management" 2004, s. 33, za: A. Drapińska, Modele marketingowej komunikacji relacyjnej, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania konsumentów - trendy i kierunki zmian, red. G. Rosa, A. Smalec, I. Ostrowska, Zeszyty Naukowe nr 660, Ekonomiczne Problemy Usług nr 72, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 328.
 • Marketing. Koncepcja skutecznych działań, red. L. Garbarski, PWE, Warszawa 2011.
 • Mazurek-Łopacińska K., Relacje z klientem podstawą marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem, w: Kierunki zarządzania marketingowego w Polsce, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków 1999, s. 200, za: M. Mitręga, Marketing relacji. Teoria i praktyka, CeDeWu, Warszawa 2010, s. 69.
 • Mitręga M., Marketing relacji. Teoria i praktyka, CeDeWu, Warszawa 2010.
 • Ostrowska I., Model kształtowania lojalności konsumentów w stosunku do marki, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
 • Otto J., Marketing relacji. Koncepcja i zastosowanie, C.H. Beck, Warszawa 2004.
 • Rudawska E., Znaczenie relacji z klientami w procesie kształtowania wartości przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 • Szymura-Tyc M., Wartość dla klienta jako podstawa budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, w: Marketing - przełom wieków. Paradygmaty. Zastosowania, red. K. Mazurek-Łopacińska, A. Styś, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 852, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2000, s. 159.
 • Zarządzanie relacjami w usługach, red. K. Rogoziński, Difin, Warszawa 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171367089

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.