PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 35, cz.1 Rynki przesyłu i przetwarzania informacji - stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz.1 | 281--295
Tytuł artykułu

Kapitał ludzki jako strategiczny czynnik wzrostu gospodarczego w gospodarce opartej na wiedzy

Warianty tytułu
The Human Capital as a Strategic Factor of the Economic Growth in the Knowledge Based Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ponieważ wiedza powstaje m. in. w wyniku akumulacji kapitału ludzkiego, w artykule przedstawiono m. in. główne nurty modelowania w sferze akumulacji kapitału ludzkiego. Jednak główny nacisk położono na prezentację oraz możliwie wyczerpującą charakterystykę kapitału ludzkiego, jako strategicznego czynnika wzrostu gospodarczego w ramach GOW. Fenomen tej kategorii kapitału przedstawiono w relacji do wiedzy oraz informacji. Pokazując istotę i atrybuty informacji, a także źródła wiedzy oraz sposoby jej generowania autor starał się nakreślić możliwie obiektywny kontekst tworzenia się kapitału ludzkiego, pokazując metody jego pomiaru oraz aspekty wyceny inwestycji w KL. Uzupełnieniem tej charakterystyki kapitału ludzkiego jest jego analiza w relacji do kapitału społecznego oraz organizacyjnego. Wszystkie trzy rodzaje kapitału zawierają się we wspólnej kategorii w postaci kapitału intelektualnego, który coraz bardziej zaznacza się jako zasadniczy, istotny czynnik gospodarowania w GOW.(fragment tekstu)
EN
The paper presents the knowledge as the source of the intellectual capital which also includes the human capital. The possibility to create the value added is the most important characteristic of the human capital in the New Economy. The knowledge is both the source and the result of the accumulation of human capital. So the paper presents main streams of the modeling in the sphere of human capital. Besides the paper presents different aspects of the human capital, especially its valuation, measures, and its relationships to the social and organizational capitals.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Aghion P., Howitt P., A model of Growth throught Creative Destruction, "Econometrica", t.60, March 1992, str. 323 -351.
 • Armstrong M., Baron A., Zarządzanie kapitałem ludzkim, wyd. Wolters Kluwer business, Kraków 2008.
 • Arrow. K., The Economic Emplications of Learning by Doing, " Review of Economic Studies", t.29, June 1962, str. 155 - 173.
 • Baumol W., Entrepreneurship: Productive, Unproductive, and Destructive, "Journal of Political Economy", vol. 98, October 1990, str. 893 - 921.
 • Becker G.S., Human Capital: A theoretical and empirical analysis, National Bureau of Economic Research, New York 1975.
 • Benhabib J., Spiegel M., Human Capital and Technology Diffusion, ( w ) Aghion P., Durlauf S. ( red. ), Handbook of Economic Growth, 2002.
 • Benhabib J., Spiegel M.S., The Role of Human Capital in Economic Development Evidence from Aggregate Cross Country Data, "Journal of Monetary Economics" 34, s. 143-173,1994.
 • Bontis N., Dragonetti N.C., Jacobsen K., Roos G., The knowledge toolbox: a review of the tools available to measure and manage intangible resources, "European Management Journal" 1999, vol.17, nr 4, s. 391 - 402.
 • Bontis N., Intellectual capital: an exploratory study that develops measures and models, "Management Decision" vol.36, nr 2, s. 63- 76.
 • Calvin William H., Jak myśli mózg, wyd. CIS, Warszawa 1997.
 • Cavedini P., Decidere con efficacia. Neurobiologia delle decisioni, Edizioni San Paolo, Roma 2006, wyd. pol. Cavedini P., Jak podejmować właściwe decyzje, wyd. Bratni Zew, Kraków 2007.
 • Cichy K., Malaga K., Kapitał ludzki w modelach i teorii wzrostu gospodarczego, w: Herbst .M. ( red. ) Kapitał ludzki i kapitał społeczny, a rozwój regionalny, wyd. Scholar, Warszawa 2007.
 • Colander C. D., Landreth H., Historia myśli ekonomicznej, PWN, Warszawa 1998.
 • Davenport T.O., Human Capital, Jossey Bass, San Francisco 1999.
 • Dokurno Z., Teoria endogenicznego wzrostu gospodarczego - próba systematyzacji i krytycznej analizy, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2008.
 • Edvinson L., Malone M.S., Intellectual capital: Realizing your company's true value by finding its hidden brainpower, Harper Business, New York 1997, wyd. pol.: Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa 2001.
 • Ehrenberg R.G., Smith R.S., Modern Labor Economics, HarperCollins, New York 1997.
 • Elliot R.F., Labor Economics, McGraw-Hill, Maidenhead 1991.
 • Fiedor B., Teoria innowacji, PWN, Warszawa 1979.
 • Gorzelak G., Olechnicka A., Innowacyjny potencjał polskich regionów, w : Wiedza a wzrost gospodarczy, red. Zienkowski L., Scholar, Warszawa 2003.
 • Grossman G.M., Helpman E., Innovation and Growth in the Global Economy, MIT Press, Cambridge 1991.
 • Hall R.E., Jones C.I., Why do some countries produce so much more output than others, "Quarterly Journal of Economics", nr 114, s. 83-116, 1999.
 • Ingarden R., Spór o istnienie świata, t. 1-3, PWN, Warszawa 1981.
 • Jones C., Human Capital, Ideas, and Economic Growth, VIII International Economic Seminar on Finance, Research, Education, and Growth, Rome 25-27 June, 1996.
 • Kant I., Krytyka praktycznego rozumu, PWN, Warszawa 1984.
 • Kant I., Marzenia jasnowidzącego objaśnione przez marzenia metafizyki, Warszawa 1899.
 • Kant I.: Krytyka czystego rozumu, PWN, Warszawa 1986.
 • Lucas R. E., On the Mechanics of Economic Development, "Journal of Monetary Economics", July, s. 3 - 42, 1988.
 • Murphy K.M., Shleifer A., Vishny Robert W., The Allocatio of Talent: Implications for Growth, "Quarterly Journal of Economics" , t.106, May 1991, s. 503 -530.
 • Pocztowski A. red., Zarządzanie talentami w organizacji wyd. Wolters Kluwer business, Kraków 2008.
 • Romer D., Advanced Macroeconomics, McGraw-Hill, 1996, przekład polski: Makreokonomia dla zaawansowanych, PWN, Warszawa 2000.
 • Romer P. M., Endogenous Technological Change, "Journal of Political Economy", October 1990, s. 71-102.
 • Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, PWN, Warszawa 2007.
 • Stróżewski W., Dialektyka twórczości, Znak, Kraków 2007.
 • Uzawa H., Optimum Technical Change In an Aggregative Model of Economic Growth, "International Economic Review", 6 ( 1 ), s. 18 - 31, 1965.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171367111

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.