PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 6 (2) | 331--342
Tytuł artykułu

Regional Differentiation of the Foreign Direct Investment Inflow in Poland in 2003-2008

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Regionalne zróżnicowanie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce w latach 2003-2008
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w myśl wielu teorii może być czynnikiem, który będzie wspomagał procesy regionalnej konwergencji gospodarczej. W koncepcjach tych się wskazuje, że BIZ nie tylko kreują dodatkowy popyt na rynku wewnętrznym, lecz także przyczyniają się do poprawy efektywności podmiotów krajowych przez transfer nowych technologii i sposobów organizacji produkcji. Jednocześnie istnieje wiele teorii, w których podkreśla się istotną rolę BIZ w pogłębianiu przestrzennych dysproporcji w poziomie rozwoju gospodarczego. W pracy przeanalizowano regionalne zróżnicowanie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce w latach 2003-2008. Skupiono się na rozstrzygnięciu kwestii, czy napływały one do województw najsłabiej rozwiniętych, czy mogły więc przyczynić się do zmniejszenia regionalnych dysproporcji rozwojowych w naszym kraju, czy przeciwnie, lokowano je przede wszystkim w regionach o relatywnie wysokim poziomie rozwoju. Wyniki przeprowadzonych analiz pozwalają stwierdzić, że napływ BIZ w Polsce w latach 2003-2008 był przestrzennie skoncentrowany. Źródłem ich lokalizacji były głównie województwa najlepiej rozwinięte, co pozwala na stwierdzenie, że BIZ mogły przyczynić się do wzrostu dysproporcji rozwojowych w naszym kraju. (abstrakt oryginalny)
EN
The inflow of foreign direct investments (FDI), according to many theories, can be a factor facilitating the processes of regional business convergence. These concepts indicate that FDI not only create additional demand in the internal market, but also contributes to the improvement of the efficiency of domestic entities through the transfer of new technologies and production organization methods. At the same time, there is a group of theories which emphasize the significant role of FDI in deepening spatial disproportions in the level of economic development. This study is an analysis of regional diversity in the inflow of direct foreign investment in Poland in 2003-2008. In particular, the research focuses on settling the issue of whether FDI have reached the least developed provinces and contributed to the reduction of regional development disproportions in Poland, or on the contrary, have been concentrated in regions with a relatively high level of development. The results indicate that the inflow of FDI in Poland in 2003-2008 were spatially-concentrated. The most-developed provinces were the main source of their location, which indicates that FDI could have contributed to the increase in developmental disproportions in Poland. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
331--342
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
Bibliografia
 • Ancyparowicz G. 2009. Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na wzrost polskiej gospodarki w okresie poakcesyjnym. GUS Departament Statystyki Finansów, Materiały na konferencję prasową 26 maja 2009, http://www.stat.gov.pl /cps/rde/xbcr/gus/PUBL_pgw_wplyw_bezp_in-west_zagr_na_wzrost_pol_gosp.pdf (12.12.2009).
 • Bieńkowski R. 2006. Krytyczne spojrzenie na bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce - wybrane aspekty. In: Współczesne zjawiska w gospodarce. Ed. T. Koźliński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Toruń, pp. 351-360.
 • BITZENIS A. 2003. Universal Model of theories determining FDI. Is there any dominant theory? Are the FDI inflows in the CEE countries and especially in Bulgaria a myth? European Business Review, 15(2): 94-104.
 • Bogdański M. 2009. Atrakcyjność inwestycyjna a poziom urbanizacji polskich województw. Samorząd Terytorialny, 1-2: 26-41.
 • Bogdański M. 2010. Urban Determinants of Polarisation of Economic Development in Poland. Olsztyn Economic Journal, 5(2): 269-279.
 • CieślikA. 2005. Geografia inwestycji zagranicznych. Przyczyny i skutki lokalizacji spółek z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Domański R. 2001. Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski. Prawidłowości rozmieszczenia, uwarunkowania i skutki. Uniwersytet Jagielloński. Kraków.
 • Dziemianowicz W. 2003. Inwestycje zagraniczne jako czynnik rozwoju polskich regionów. Ekspertyza wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS.
 • Dziemianowicz W., Jałowiecki B. 2004. Polityka miejska a inwestycje zagraniczne w polskich metropoliach. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 • Kulawik J. 2006. Kapitał lubi bogatych. Nowe Życie Gospodarcze, 5/417: 24-25.
 • Nowara W., Rynarzewski T. 2006. Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla rozwoju regionów. In: Od zmian globalnych do rozwoju lokalnego. Eds. M. Lisiecki, H. Ponikowski. Wydawnictwo KUL, Lublin, pp. 199-212.
 • Oziewicz E. 1998. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w rozwoju gospodarczym krajów Azji Południowo-Wschodniej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Popławski M. 2008. Skutki napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój gospodarczy Polski w okresie transformacji systemowej. In: Polityka wzrostu gospodarczego w Polsce i Unii Europejskiej. Polityka ekonomiczna a wzrost gospodarczy. Eds. J.L. Bednarczyk, S.I. Bukowski, W. Przybylska-Kapuścińska. Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa, pp. 267-280.
 • Radło M.J. 2003. Wyzwanie konkurencyjności. Strategia Lizbońska w poszerzonej Unii Europejskiej. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Stawicka M. 2007. Atrakcyjność inwestycyjna Polski. Wydawnictwa Fachowe CeDeWU, Warszawa.
 • Wint A.G., Williams D.A. 2002. Attracting FDI to developing countries. A changing role for government? The International Journal of Public Sector Management, 15(5): 361-374.
 • Wiśniewska J. 2004, Dyfuzja jako determinanta działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. In: Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji. Ed. W. Janasz. Wydawnictwo Difin, Warszawa, pp. 60-91.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171367139

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.