PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 2 | 82--116
Tytuł artykułu

Najważniejsze wyzwania gospodarcze w perspektywie roku 2050

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dwa najważniejsze megatrendy najbliższych 40 lat zidentyfikowane w opracowaniu, to dotarcie rewolucji przemysłowej do krajów rozwijających się i dalszy postęp naukowo-techniczny, możliwy dzięki wynalezieniu mikroprocesora. Opisane w artykule wyzwania, to skutki tych dwóch megatrendów. W wymiarze przestrzennym będzie to przede wszystkim będzie przesunięcie centrów gospodarczych z Europy i Ameryki Płn. na Daleki Wschód i do Ameryki Płd. Zmiany będą dotyczyć produkcji, handlu, kapitału i znaczenia walut narodowych. Można oczekiwać postępu w globalizacji, w tym zbliżenia regulacji prawnych na całym świecie. Prognozy dotyczące wyczerpywania się większości surowców nie powinny się sprawdzić, a największym problemem w skali świata będzie prawdopodobnie dostęp do wody właściwej jakości. Maleć będzie liczba miejsc pracy, z trudnymi dziś do przewidzenia skutkami społecznymi i politycznymi. Narastać będzie koncentracja ludzi w wielkich miastach. Konsumpcja rosnąć będzie szybko na rynkach wschodzących, bardzo wolno w krajach obecnie rozwiniętych. Do 2050 r. zdrożeje wykwalifikowana siła robocza i ziemia w wielkich miastach, mniej woda, surowce i ziemia uprawna, jeszcze mniej niewykwalifikowana siła robocza, zaś koszt kapitału relatywnie stanieje. (abstrakt oryginalny)
EN
The two most important megatrends within the next 40 years were recognized in the paper as expanding of the industrial revolution to the developing countries and further progress in science and technology, possible due to invention of the microprocessor. Challenges described in the article are the effects of these two megatrends. The economic centers will transfer from Europe and North America to the Far East and South America. The changes will apply to the production, trade, capital and the importance of national currencies. We can expect progress in globalization, including the convergence of law regulations worldwide. Forecasts concerning the depletion of the majority of raw materials will probably fail to be true. The most important problem around the world will probably be the access to the water of good quality The number of jobs will decrease and it is difficult to predict the social and political consequences of the process at the present moment. The concentration of population in mega cities and their immediate neighborhood will increase. Consumption will grow rapidly in emerging markets, and very slowly in developed countries. The conclusion of the article is that by 2050 highly qualified labor force and land in mega-cities will become more expensive. Water, raw materials and arable land will increase in price less then mentioned earlier and the unskilled labor force will get expensive to the littlest extent. The cost of capital will be relatively cheaper than now. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
82--116
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Zespół Młodych Naukowców przy Komitecie Prognoz "Polska 2000 Plus" PAN
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
Bibliografia
 • Access (2002) Access to Water in Developing Countries; Postnote No 178. Parliamentary Office of Science and Technology, London.
 • Atlas (2009) Atlas of Global Development; The World Bank, Washington D.C.
 • Brown K., Jintao H. (2012) China's Silent Ruler; World Scientific, London.
 • Building (2010) Building a global monetary system: the door opens for new ideas; UNCTAD documents No 17.
 • R. Cameron, K. Neal, Historia gospodarcza świata od paleolitu do czasów najnowszych KiW. Warszawa 2004.
 • Climate (2007) Climate Change; The Physical Science Basis, IPCC.
 • Combating (2010) Combating Poverty and Inequality. Structural Change, Social Policy and Politics; United Nations Research Institute for Social Development, Geneva.
 • Diamond J. (2005) Upadek. Dlaczego niektóre społeczeństwa upadły, a innym się udało, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 • Drucker P. F. (1992) Innowacja i przedsiębiorczość; PWE, Warszawa.
 • Economics (2006) The Economics of Climate Change (The Stern Review), Cambridge University Press, Cambridge Stern.
 • Galbraith J. K. (2004) The Economics of Innocent Fraud. Truth for Our Time; Houghton Mifflin, Boston, współpr. Allen Lane, London.
 • Global (2012) Global Challenges Facing Humanity, The Millennium Project; w: http://www.millennium project.org/millennium/Global_Challenges/chall-02.
 • Haliżak E. red. (2012) Geoekonomia; Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Kaczmarek Z. (2003) Wpływ zmian klimatu na gospodarkę wodną w: Czy Polsce grożą katastrofy klimatyczne?, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" PAN, Warszawa.
 • Kirejczyk E. (2008) Zrozumieć zarządzanie; PWN, Warszawa.
 • Klaus V. (2008) Błękitna planeta w zielonych okowach; Przedsiębiorstwo Wydawnicze Rzeczpospolita, Warszawa.
 • Kowalski K. (2011) Cały świat popuszcza pasa; Rzeczpospolita 28-29 lipca.
 • Kugler J., Tamen R. (2004) Regional Challenge: China's Rise to Power, w: The Asia-Pacific: A Region in Transition, red. J. Rolfe, Asia-Pacific; Centre for Security Studies; Honolulu.
 • Kundzewicz Z. W. (2010) Zmiany klimatu i ich konsekwencje oraz możliwości przeciwdziałania; Przyszłość Świat - Europa - Polska Nr 2/2010.
 • Leflaive, X. (2012) Water Outlook to 2050: The OECD calls for early and strategic action; GWF Discussion Paper 1219, Global Water Forum, Canberra, Australia.
 • Meadows D. H., Meadows D., Randers J., Behrens W. W. III (1973) Granice wzrostu; PWE, Warszawa.
 • Naisbitt J. (1997) Megatrendy; J. Zysk i Ska, Poznań.
 • Nawrot K. (2008) Determinanty rozwoju gospodarczego krajów ASEAN; Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • OECD (2012), Looking to 2060: A Global Vision of Long-Term Growth, OECD Economics Department Policy Notes, No. 15 November 2012.
 • Pauli G. (2010) The Blue Economy; Paradigm Publications, Taos.
 • Prandecki K., Nawrot K., Fronia M., Wawrzyński M. (2013), Megatrends and Sustainability, Problemy Ekorozwoju - Problems of Sustainable Development, vol. 8, no 2, s. 49-61.
 • Rein S. (2012) The End of Cheap China: Economic and Cultural Trends That Will Disrupt the World; John Wiley & Sons, Inc., New Jersey 2012.
 • Retooling (1994) Retooling Lives: Technological Gain Are Cutting Costs and Jobs in Services. The Wall Street Journal. 24.02.
 • Rifkin J. (2005) Europejskie marzenie. Jak europejska wizja przyszłości zaćmiewa American Dream; Wydawnictwo Nadir, Warszawa.
 • Rifkin J. (2001) Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej; Wyd. Dolnośląskie, Wrocław.
 • Rogall H. (2010), Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i Praktyka, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 • Starkel L. (2011) Racjonalna gospodarka przestrzenią i zasobami wodnymi podstawą zrównoważonego rozwoju. Polska na tle Europy w: Wizja przyszłości Polski, Tom II Gospodarka i środowisko, red. J. Kleer, A. P. Wierzbicki, Z. Strzelecki, L. Kuźnicki; Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" PAN, Warszawa.
 • Toffler A. Warszawa (2001) Trzecia fala. PIW. Warszawa.
 • Towards (2011) Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication, UNEP, Nairobi.
 • UNESCO (2010) UNESCO Science Report.
 • Wezer H. (2010) Wojny klimatyczne; Wydawnictwo krytyki politycznej, Warszawa.
 • World (2009) World Population Prospects: The 2008 Revision, United Nations.
 • www.chinadaily.com.cn
 • www.debtdeflation.com
 • www.europarl.europa.eu
 • http://esa.un.org
 • www.google.pl/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org
 • http://hutnictwo.wnp.pl
 • http://www.ipcc.ch
 • http://www.millennium-project.org
 • http://online.wsj.com
 • www.reuters.com
 • www.statystykaniemiec.pl
 • www.usfederalbudget.usefense_budget_2012
 • www. unesdoc.unesco.org
 • http://www.globalwaterforum.org
 • http://wyborcza.biz/biznes
 • http://vi.unctad.org/digital-library
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171367213

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.