PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 1 | 257--271
Tytuł artykułu

Znaczenie konsultacji społecznych w procesach rewitalizacji obszarów miejskich

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The importance of public consultations in the processes of urban revitalisation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współczesne podejście do planowania rozwoju i rewitalizacji obszarów miejskich wymaga włączenia i zaangażowania społeczności lokalnej w sprawy przyszłości jej lokalnego środowiska. Znaczenie partycypacji obywatelskiej dla rozwoju lokalnego jest silnie akcentowane w wielu tendencjach, poglądach i modelach dotyczących rozwoju i przyszłości miast. Wśród nich można wyróżnić europejską wizję zrównoważonych miast, nowy model miasta europejskiego koncentrujący się na mieście spójnym, miasto kreatywne i model projektowania struktur przestrzenno-funkcjonalnych miast związany z nowym urbanizmem i inne. (fragment tekstu)
EN
The article presents methods of conducting public consultations on the regeneration of urban riverside areas and their results, and also justifies the need for research in this field. This issue relates closely to Bydgoszcz, a city that is located on the Vistula and Brda rivers and the Bydgoszcz Canal. The rivers form the hydrographic axis of the city and define its public space. The article discusses the methodology adopted for public consultations which play an important role in determining the direction of riverside land development and use. The public consultations were carried out within the framework of the author's doctoral dissertation entitled 'The riverside areas in the spatial and functional structure of Bydgoszcz. Problems of development and regeneration.' (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
257--271
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Bibliografia
 • Baranowski, A. (red.) (2001), Rewitalizacja zdegradowanych struktur osadniczych w warunkach zrównoważonego rozwoju, projekt Badawczy nr 7507F01112, Komitet Badań Naukowych, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej Gdańsk.
 • Behr, I, Billert, A., Kröning, W., Muzioł-Węcławowicz, A. (red.) (2003), Podręcznik rewitalizacji. Zasady, procedury i metody działania współczesnych procesów rewitalizacji, Mefisto, Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast Warszawa.
 • Billert, A. (2007), Rewitalizacja i rozwój miast w Polsce - uwarunkowania i scenariusze w świetle doświadczeń europejskich, [w:] Lorens, P. (red.), Rewitalizacja miast w Polsce. Pierwsze doświadczenia, Biblioteka Urbanisty 10, Warszawa: 92-105.
 • Januchta-Szostak, A. (2009), Rola architektury w kształtowaniu tożsamości miejskich frontów wodnych, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Architektura i Urbanistyka 19: 119-127.
 • Kaczmarek, S. (2001), Rewitalizacja terenów poprzemysłowych: nowy wymiar w rozwoju miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kaczmarek, T. (2001), Rewitalizacja miast w Polsce na tle doświadczeń europejskich, [w:] Billert, A. (red.), Nowoczesne zarządzanie rozwojem miast, Collegium Polonicum, 2001, Słubice: 106-114.
 • Lorens P. (2009), Współczesne tendencje rozwoju struktur miejskich. Znaczenie procesów przekształceń i rewitalizacji, [w:] Lorens, P., Martyniuk-Pęczek, J. (red.), Wybrane zagadnienia rewitalizacji miast, Wydawnictwo Urbanista, Gdańsk: 10-19.
 • Lorens P. (2010), Rewitalizacja miast planowanie i realizacja, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
 • Lorens, P. (2004), Rewitalizacja frontów wodnych jako element procesu odnowy miast, [w:] Markowski, K. (red.), Przestrzeń w zarządzaniu rozwojem regionalnym lokalnym, Biuletyn KPZK PAN, 2004, z.211, PG. 2004, Warszawa: 179-205.
 • Mierzejewska L. (2008), Smath growth jako model rozwoju miasta, [w:] Słodczyk, J., Śmigielska, J. (red.), Współczesne kierunki i wymiary procesów urbanizacji, Uniwersytet Opolski, Opole: 49-65.
 • Mierzejewska, L. (2008), Zrównoważony rozwój miasta: aspekty planistyczne, [w:] Parysek, J., Tölle, A. (red.), Wybrane problemy rozwoju i rewitalizacji miast: aspekty poznawcze i praktyczne, Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, nr 5, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 49-71.
 • Muszyńska-Jeleszyńska, D. (2012), Tereny nadrzeczne w strukturze przestrzenno-funkcjonalnej Bydgoszczy. Problemy rozwoju i rewitalizacji, praca doktorska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.
 • Parysek, J. (2005), Miasta polskie na przełomie XX i XXI wieku. Rozwój i przekształcenia strukturalne, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Parysek, J. (2008), Urbanizacja i niektóre współczesne idee, koncepcje i modele planowania rozwoju miast, [w:] Słodczyk J., Śmigielska, M. (red.), Współczesne kierunki i wymiary procesów urbanizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole: 11-27.
 • Parysek, J. (2010), Gospodarka przestrzenna i rola partycypacji społecznej w procesie planowania przestrzennego, [w:] Ratajczak, K. et al., Gospodarka przestrzenna społeczeństwu, t 1, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań:79-99.
 • Tölle, A. (2009), Przekształcanie terenów poprzemysłowych w Berlinie według "dziesięciu postulatów zrównoważonego rozwoju miast nad wodą, Problemy Ekologii Krajobrazu 24:101-113.
 • Tölle, A. (2010), Restrukturyzacja miejskich obszarów nadwodnych, Aspekty urbanistyczne, zarządzające i społeczno-kulturowe, Biuletyn Instytutu Geografii Społecznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, nr 10, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Ziobrowski, Z. (2010), Cele i efekty projektu, [w:] Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju, Podsumowanie projektu, Instytut Rozwoju Miast, Kraków: 8-20.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171367389

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.