PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 1 | 349--367
Tytuł artykułu

Tworzenie wartości w spółkach giełdowych z Wielkopolski

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Creating value in Wielkopolska listed companies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy jest pomiar i ocena dokonań spółek giełdowych z Wielkopolski w zakresie osiąganiu celu działania przedsiębiorstwa według koncepcji zarządzania przez wartość. Zakres przedmiotowy pracy określa koncepcja VBM, a w szczególności pomiar dokonań w ramach tej koncepcji. Zakres podmiotowy ogranicza rozważania do wielkopolskich spółek giełdowych, przez które rozumie się spółki akcyjne mające siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego, notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zakres czasowy badań obejmuje lata 2010-2013.(fragment tekstu)
EN
The article presents the findings of research conducted into companies from the Wielkopolska region listed on the Warsaw Stock Exchange (WS E). The study explores whether these entities create value and transfer it to the shareholders, and whether the effects of the value creation process are correlated with value transfer to shareholders. The study also identifies the main determinants of corporate value changes. The results show that most companies from the Wielkopolska region listed on WS E did not create corporate value in the analysed period. This means that returns on equity generated by them was lower than the cost of capital. Companies from the Wielkopolska region listed on the WS E transferred value to their shareholders, on average, in 2010 and 2013 which means that in 2011 and 2012 the total shareholder return generated by those companies was lower than expected. However the study shows large diversity among analysed companies in terms of relative economic profit (REP) as well as created shareholder value spread (CS Vspread). Analysis of the data indicates a low correlation between REP and CS Vspread variables among the analysed companies in 2010-11 and 2013. Only year 2012 showed a relatively strong and statistically significant correlation between variables REP and CS Vspread. Analysis showed that the most important determinant of changes in economic profit is gross profit. The influence of other variables, i.e. equity, the effective income tax rate and the cost of equity is much smaller.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
349--367
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • A. Ćwiąkała-Małys, W. Nowak, (2005), Zarys metodologiczny analizy finansowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Blaug, M. (2000), Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, WN PWN, Warszawa.
 • Brigham, E.F., Gapenski, L.C. (2000), Zarządzanie finansami, PWE Warszawa.
 • Copeland, T., Koller, T., Murrin, J. (1997), Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm, WIG Press, Warszawa.
 • Cwynar, A. (2010), Zysk ekonomiczny jako narzędzie informacyjno-sygnalizacyjne w systemie VBM, [w:] Cwynar, A., Dżurak, P. (red.), 2010, Systemy VBM i zysk ekonomiczny, Poltext, Warszawa.
 • Damodaran, A. (2007), Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka, wyd. 2, ONEPRESS, Gliwice.
 • Damodaran, A. (2014), Data Sets, [dostęp: czerwiec 2014].
 • Dominiak, J. (2006), Struktura przestrzenna komercyjnych usług dla biznesu w aglomeracji poznańskiej, [w:] Słodczyk, J., Klimek, R. (red.), Przemiany przestrzeni miast i stref podmiejskich, Uniwersytet Opolski, Opole.
 • Ehrbar, A. (2000), EVA - strategia tworzenia wartości przedsiębiorstwa, WIG-Press, Warszawa.
 • Fernandez, P. (2001), Definition of shareholder value creation, SSRN working paper, 2001, [dostęp: 27.03.2014].
 • Fernandez, P., Reinoso, L. (2001), Shareholder value creators and shareholder value destroyers in USA. Year 2001, Research Paper nr 485 [dostęp 27.03.2014].
 • Fishman, J.E., Pratt, S.P., Morrison, W.J. (2013), Standards of Value. Theory and Applications. Second Edition, John Wiley & Sons, Hoboken.
 • Gillan, S. (2004), Corporate governance, EVA and Shareholder Value: An interview with Joel Stern, Journal of Applied Corporate Finance 16(2-3).
 • Gorynia, M. (1998), Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia przejścia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Gruszczyński, M. (2012), Empiryczne finanse przedsiębiorstw. Mikroekonometria finansowa, Difin, Warszawa.
 • Gruszecki, T. (2002), Współczesne teorie przedsiębiorstwa, WN PWN, Warszawa.
 • Helfert, E.A. (2004), Techniki analizy finansowej, PWE, Warszawa.
 • Hirshleifer, J. (1965), Investment decisions under uncertainty - choice theoretic approaches, The Quarterly Journal of Economics 74(4).
 • Jaki, A. (2006), Wycena przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Jensen, M.C. (2001), Value Maximization, Stakeholder Theory, and the Corporate Objective Function, Journal of Applied Corporate Finance 14(3, Fall).
 • Landreth, H., Colander, D.C. (2005), Historia myśli ekonomicznej, WN PWN, Warszawa.
 • Madden, B.J. (1999), CFROI™ Valuation. A Total System Approach to Valuing the Firm, Butterworth Heinemann, Oxford.
 • MAKROscope. Polish Economy and Financial Markets (2014, 2012, 2011, 2010), Bank Zachodni WBK, July-August 2014, December 2012, December 2011, December 2010, [dostęp: 16.07.2014].
 • Markowski, T., Stawasz, D. (2001), Ekonomiczne i środowiskowe aspekty zarządzania rozwojem miast i regionów, Wyd. UŁ, Łódź.
 • Michalski, M. (2000), Ekonomiczna wartość dodana dla właścicieli, [w:] Duraj, J. (red.), Wartość przedsiębiorstwa - z teorii i praktyki zarządzania, Wydawnictwo Naukowe Novum, Płock.
 • Michalski, M. (2001), Zarządzanie przez wartość, WIG-Press, Warszawa.
 • Nowak, M.J. (2011), Czynniki prorozwojowe w procesie zarządzania miastem, Współczesne Zarządzanie 1.
 • Nowak, S. (2007), Metodologia badań społecznych, WN PWN, Warszawa.
 • Nowicki, J. (2012), Zwiększanie wartości dla właścicieli a cel działania przedsiębiorstwa w teorii firmy, [w:] Urbańczyk, E., Gąsior, A., Mioduchowska-Jaroszewicz, E., Romanowska, M. (red.), Metodologiczne aspekty zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe nr 737, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 56, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Nowicki, J. (2014 [w druku]), Systematyka metod pomiaru wartości w ramach zarządzania wartością przedsiębiorstwa, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Szczecin.
 • Noworól, A. (2011), Zarządzanie miastem - podstawy teoretyczne, [w:] Kożuch, B., Kochalski, C. (red.), Strategiczne zarządzanie miastem w teorii i praktyce Urzędu Miasta Poznania, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Ottosson, E., Weissenrieder, F. (2014), Cash Value Added - a new method for measuring financial performance, working paper, Study No 1996:1, [dostęp: 27.03.2014].
 • Parysek, J. (2005), Miasta polskie na przełomie XX i XXI wieku. Rozwój i przekształcenia strukturalne, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań.
 • Rappaport, A. (1999), Wartość dla akcjonariuszy: poradnik menedżera i inwestora, WIG - Press, Warszawa.
 • Schumpeter, J. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 • Sobiech, K., Woźniak, B. (2005), Inne nurty współczesnej ekonomii alternatywnej, [w:] Ratajczak, M. (red.), Współczesne teorie ekonomiczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Stewart, G.B. (1991), The Quest for Value. A Guide for Senior Managers, HarperBusiness, New York.
 • Stewart, G.B. (2002), Accounting is broken. Here's how to fix it. A radical manifesto, EVAluation - Stern Stewart Research, Vol. 5 Issue 1, September 2002, [dostęp: 19.06.2004].
 • Szablewski, A. (red.), 2009), Strategie wzrostu wartości firmy. Studium przypadków, Poltext, Warszawa2000.
 • Szczepankowski, P. (2007), Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Waśniewski, T. (1997), Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 • Waśniewski, T., Skoczylas, W. (2002), Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 • Young, S.D., O'Byrne, S.F. (2001), EVA and Value-Based Management. A Practical Guide to Implementation, McGraw-Hill.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171367451

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.