PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 209 | 198--208
Tytuł artykułu

Rola państwa we wspieraniu działalności badawczo-rozwojowej polskich przedsiębiorstw

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Role of the State in Supporting R&D Activity of Polish Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Poziom innowacyjności polskiej gospodarki jest jednym z najniższych wśród wszystkich krajów rozwiniętych. Według różnych rankingów innowacyjności zajmujemy końcowe miejsca w rankingach1. Jedną z najważniejszych przyczyn niskiej innowacyjności gospodarek (zarówno polskiej, jak i unijnych) jest niewystarczający poziom nakładów na B+R, który z kolei jest konsekwencją utrudnionego dostępu przedsiębiorców do zewnętrznego finansowania. Rozwiązaniem, które może ułatwić podmiotom prowadzenie prac B+R, jest pomoc publiczna, a więc wsparcie przyznawane przez państwo lub pochodzące ze środków państwowych. Celem analizy jest zbadanie intensywności i tendencji pomocy publicznej przeznaczanej na B+R w Polsce w latach 2000-2012. Badaniu poddane zostaną cztery obszary: poziom nakładów na B+R(GERD) do PKB, poziom pomocy publicznej na B+R, udział publicznego wsparcia na B+R w PKB oraz relacja pomocy na B+R do pomocy ogółem. Analiza obejmująca lata 2000-2012 przeprowadzona zostanie na bazie statystyki Komisji Europejskiej oraz UOKiK. (fragment tekstu)
EN
Innovative activities, particularly R&D activity, is one of the priority objectives of the EU policy. R&D activities are a source of creating the most competitive, knowledgebased economic region. However, a low level of expenditure on R&D (especially in Poland) is a major problem in the EU. One reason for this situation is the lack of funding for R&D activity. State aid can be a form of assistance in this area. The aim of the analysis is to examine the intensity and trends of state aid allocated to R&D in Poland. The study will cover the examination of four parameters: the level of expenditure on R&D (GERD) to GDP, the level of state aid for R&D, the share of state aid for R&D in GDP and the ratio of aid for R&D expenditure to total aid. The analysis encompassing the years 2000-2012 will be carried out based on the statistics of the European Commission and UOKiK. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
198--208
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Choroszczak J., Mikulec M., Pomoc publiczna a rozwój firmy. Szanse i zagrożenia, Poltext, Warszawa 2012.
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2004-2006, GUS, Warszawa 2008.
 • Europa 2020: Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, COM(2010) 2020.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego oraz Komitetu Regionów, Projekt przewodni strategii Europa 2020, Unia Innowacji, SEC(2010) 1161.
 • Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom, UOKiK, Warszawa, wydania z lat 2001-2013.
 • Research and development expenditure, Eurostat 2013, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin= 1&language=en&pcode=tsc00001, dostęp: 10.05.2014.
 • Różański J., Kaźmierczak D., Innowacyjność przedsiębiorstw regionu łódzkiego na tle innych województw, "Studia Prawno-Ekonomiczne" 2013, t. XC.
 • State Aid Scoreboard, EC 2013, http://ec.europa.eu/competition/state_aid/ studies_ reports/expenditure.html, dostęp: 10.05.2014.
 • Stępniak-Kucharska A., Changes in the Rules for Granting State Aid for Enterprises in the European Union, "Comparative Economic Research" 2013, Vol. 16, No. 4.
 • Strategia lizbońska - droga do sukcesu zjednoczonej Europy, UKiE, Warszawa 2002.
 • Wspólnotowe zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną, Dz. Urz. UE C 323 z 30.12.2006 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171367457

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.