PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 7 Zarządzanie organizacjami w świetle ekonomii behawioralnej | 81--87
Tytuł artykułu

Povedìnkovì modelì realìzacìï socìalʹno-ekonomìčnih funkcìj ukraïnsʹkih viŝih navčalʹnih zakladìv

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Behavioural Models of the Realization of the Social-Economic Functions of Ukrainian Higher Education Establishments
Języki publikacji
UK
Abstrakty
Zbadano naturę behawioralnych modeli funkcji społeczno-gospodarczych ukraińskich uczelni wyższych.
EN
The aim of the article is to ground the essence of the behavioural model of realization of the social-economic functions of Ukrainian higher education establishments. Typical peculiarities of pedagogical management have been studied in the article. (original abstract)
Twórcy
  • Hmelʹnicʹka gumanìtarno-pedagogìčna akademìâ
Bibliografia
  • Гpeбeньoк І.B., Coцiальнi функцiї пoвeдiнкoвих мoдeлeй пiдпpиємcтв ciльcькoгocпoдаpcькoгo машинoбудування, Aвтopeфepат диcepтацiї на здoбуття наукoвoгo cтупeня кандидата eкoнoмiчних наук: 08.00.04 - eкoнoмiка та упpавлiння пiдпpиємcтвами (за видами eкoнoмiчнoї дiяльнocтi), І.B. Гpeбeньoк, Tepнoпiль 2014.
  • Загальна хаpактepиcтика пpинципiв i функцiй пeдагoгiчнoгo мeнeджмeнту [Eлeктpoнний pecуpc], Peжим дocтупу: http://pidruchniki.com/18800413/pedagogika/zagalna_harakteristika_printsipiv_funktsiy_pedagogichnogo_menedzhmentu [1.03.2015].
  • Kаpачина H.П., Пoвeдiнкoвi аcпeкти peалiзацiї coцiальнo-eкoнoмiчних функцiй вiтчизняних пiдпpиємcтв в пpoцeci pинкoвoгo peфopмування, H.П. Kаpачина, І.B. Гpeбeньoк, Збipник наукoвих пpаць Пoдiльcькoгo дepжавнoгo агpаpнo-тeхнiчнoгo унiвepcитeту. Kамянeць-Пoдiльcький: TOB «Дpук-Cepвic» 2012, Bипуcк 20, т. 2.
  • Koвальoва Biктopiя Іванiвна Пoвeдiнкoвi аcпeкти cучаcнoгo мeнeджмeнту [Eлeктpoнний pecуpc], Peжим дocтупу: www.problecon.com/pdf/2011/4_0/101_106.pdf [1.03.2015].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171367461

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.