PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 8(23) | 41--51
Tytuł artykułu

Konwergencja czy dywergencja mechanizmów wsparcia sektora rolnego?

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Convergence or Divergence of the Agriculture Support Regime?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Prowadzona od kilku dekad dyskusja wokół przekształceń w polityce wsparcia sektora rolnego, zarówno w ujęciu regionalnym jak i globalnym, koncentruje się także na problemie konwergencji wielkości wsparcia. W artykule analizujemy różne podejścia do procesów konwergencji, w tym także ujęcie β-konwergencji i σ-konwergencji, oraz polityki wsparcia, wyznaczonej wielkością transferów zgodnie z metodologią OECD, w odniesieniu do jednego aktywnego zawodowo w rolnictwie. Badania obejmowały lata 1986-2006 i dotyczyły grupy państw o zróżnicowanym poziomie rozwoju gospodarczego. Mimo występujących przesłanek będących efektem procesów liberalizacji i globalizacji gospodarki światowej, w tym porozumień w obszarze rolnictwa osiągniętych w ramach WTO, nie uzyskano potwierdzenia hipotezy o absolutnej konwergencji wielkości transferów. Można natomiast mówić o ograniczonym charakterze występowania analizowanego zjawiska. Wskazuje to na fakt, iż w procesie globalizacji sektora rolnego nadal kluczowe znaczenie odgrywają polityki krajowe państw dominujących na rynku światowym (abstrakt oryginalny)
EN
In the last few decades there has been much debate on the convergence theory of the general and the particular aspects of this process. It has, however, resulted in a lot of controversy, debate and confusion as to how one should measure and interpret the convergence. We show that misspecification sources need to be carefully taken into account. We have tested the hypothesis about convergence of the agricultural support policy both in the regional and global approach. We have analyzed two approaches to the convergence process, the so called β-convergence and σ-convergence in the agricultural support policy. We measure the effects of a policy with the size of retransfer of economic surplus according to the OECD methodology. Research included years 1986-2006 and concerned a group of states, belonging to the OECD, with diverse levels of economic development. The research showed a limited character of the investigated phenomenon. In spite of the premises being an evidence of the effect of processes of liberalization and globalization of the world economy and the agreements in the area of agriculture reached within the framework of the WTO we did not confirm the hypothesis about an absolute convergence of the size of retransfers. We can observe only a regional conditional convergence which means the existence of several separable points of convergence. This shows that in the process of globalization of the farming sector still the key role play national policies of the states dominating in the world market. (original abstract)
Rocznik
Tom
Strony
41--51
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
autor
 • Uniwersytet Zielonogórski
Bibliografia
 • Abreu M., De Groot H. L., Florax R. [2005]: Space and growth: a survey of empirical evidence and methods. Région et Développement 21, ss. 13-44.
 • Agricultural Policies in Non-OECD Countries. Monitoring and Evaluations [2007]. OECD, Paryż. [Tryb dostępu: www.fao.org/database]. [Data odczytu: kwiecień 2009].
 • Agricultural Policies in OECD Countries. Monitoring and Evaluations [2007]. OECD, Paryż. [Tryb dostępu: www.stats.oecd.org/wbes/]. [Data odczytu: kwiecień 2009].
 • Barro R. J. [1991]: Economic growth in a cross section of countries. Quarterly Journal of Economics 106, ss. 407-443.
 • Barro R. J., Sala-i-Martin X. [1992]: Convergence. Journal of Political Economy 100, ss. 223-251.
 • Battisti M., Di Vaio G. [2008]: A spatially filtered mixture of β-convergence regressions for EU regions, 1980-2002. Empirical Economics 34, ss. 105-121.
 • Baumol W. J. [1986]: Productivity growth, convergence, and welfare: what the long-run data show. American Economic Review 76, ss. 1075-1085.
 • Busch P. O., Jorgens, H. [2005]: The international sources of policy convergence: explaining the spread of environmental policy innovations. Journal of European Public Policy 12, ss. 215-233.
 • Canova F. [2004]: Testing for convergence clubs in income per capita: a predictive density approach. International Economic Review 45, ss. 49-77.
 • Carlino G., Mills L. [1993]: Are U.S. regional economies converging? A time series analysis. Journal of Monetary Economics 32, ss. 335-346.
 • Czyżewski A., Matuszczak-Henisz A. [2004]: Rolnictwo Unii Europejskiej i Polski. Studium struktur wytwórczych i regulatorów rynków rolnych. Poznań.
 • Czyżewski A., Kułyk P. [2004]: Wzrost gospodarczy jako czynnik przekształceń w gospodarce żywnościowej w Polsce okresu transformacji. Roczniki Naukowe SERiA 3.
 • Dardanoni V., Lambert P. [2002]: Progressivity Comparisons. Journal of Public Economics 86, ss. 99-122.
 • Dobson S. Ramlogan C. [2002]: Economic growth and convergence in Latin America. Journal of Development Studies 38, ss. 83-104.
 • Drezner D. W. [2005]: Globalization, harmonization, and competition: the different pathways to policy convergence. Journal of European Public Policy 12, ss. 841-859.
 • Durlauf S. N., Johnson P. A. [1995]: Multiple regimes and cross-country growth behavior. Journal of Applied Economy 10, ss. 365-384.
 • Durlauf S. N., Kourtellos A., Minkin A. [2001]: The local Solow growth model. European Economic Review 45, ss. 928-940.
 • Fiaschi D., Lavezzi A. M. [2003]: Distribution Dynamics and Nonlinear Growth. Journal of Economic Growth 8, ss. 379-401.
 • Friedman M. [1992]: Do old fallacies ever die? Journal of Economic Literature 30, ss. 2129-2132.
 • Galor O. [1996]: Convergence? Inferences from theoretical models. The Economic Journal 106, ss. 1056-1069.
 • Gerschenkron A. [1962]: Economic Backwardness in Historical Perspective. Harvard University Press, Cambridge.
 • Jensen H., Manrique J. [1998]: Demand for food commodities by income groups in Indonesia. Applied Economics 30, ss. 491-501.
 • Kalaitzidakis P., Mamuneas T., Stengos T. [2000]: A Non-linear Sensitivity Analysis of Cross-country Regressions. Canadian Journal of Economics 33, ss. 604-617.
 • Kułyk P. [2008]: Dysproporcje w systemie wsparcia rolnictwa państw UE i ich uwarunkowania. [W:] Zrównoważony rozwój lokalny, unijne instrumenty wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich w latach 2007-2013 . A. Mickiewicz i P. Mickiewicz (red.), t. 1, Szczecin.
 • Le Gallo J., Ertur C. [2003]: Exploratory spatial data analysis of the distribution of regional per capita GDP in Europe, 1980-1995. Regional Science 82, ss. 175-201.
 • Liberska B. [2002]: Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania. PWE, Warszawa.
 • Martin P. [1998]: Can regional policies affect growth and geography in Europe? World Economy 21, ss. 757-774.
 • Mattli W. [2001]: The politics and economics of international institutional standards setting: an introduction. Journal of European Public Policy 8, ss. 328-344.
 • Petrakos G., Rodríguez-Pose A., Rovolis A. [2005]: Growth, integration, and regional disparities in the European Union. Environmental Planning 37, ss. 1837-1855.
 • Quah D. [1993]: Galton's Fallacy and Tests of the Convergence Hypothesis. Scandinavian Journal of Economics 95, ss. 427-443.
 • Quah D. T. [1997]: Empirics for growth and distribution: stratification, polarization, and convergence clubs. Journal of Economic Growth 2, ss. 27-59.
 • Simmons B. [2001]: The international politics of harmonization. International Organization 55, ss. 589-620.
 • Sugimoto Y. [2006]: Inequality, Growth and Overtaking. Macroeconomic Dynamics t. 10, nr 5, ss. 625-651.
 • Viswanathan B. [2001]: Structural breaks in consumption patterns: India 1952-1991. Applied Economics 33, ss. 1187-1200.
 • Woś A,. Zegar St. [2002]: Rolnictwo społecznie zrównoważone. IERiGŻ, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171367509

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.